Levenstestament opstellen: wat zijn de mogelijkheden?

In een levenstestament legt u een aantal zaken vast voor het geval u tijdens uw leven (tijdelijk) niet meer zelfstandig uw wil kunt bepalen en niet meer zelfstandig kunt handelen. Bijvoorbeeld na een ongeval of als u ernstig ziek bent. In het levenstestament legt u, zo gedetailleerd als u dat zelf wilt, uw wensen vast. Daarnaast benoemt u één of meer personen als gevolmachtigde om uw persoonlijke, medische en/of financiële belangen te behartigen.

Een levenstestament stelt u in staat om zelf de regie in handen te houden.

Lees in het artikel Wat is een levenstestament meer over het levenstestament.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Levenstestament opstellen: wat zijn de mogelijkheden?

In een levenstestament legt u een aantal zaken vast voor het geval u tijdens uw leven (tijdelijk) niet meer zelfstandig uw wil kunt bepalen en niet meer zelfstandig kunt handelen. Bijvoorbeeld na een ongeval of als u ernstig ziek bent. In het levenstestament legt u, zo gedetailleerd als u dat zelf wilt, uw wensen vast. Daarnaast benoemt u één of meer personen als gevolmachtigde om uw persoonlijke, medische en/of financiële belangen te behartigen.

Een levenstestament stelt u in staat om zelf de regie in handen te houden. Lees in het artikel Wat is een levenstestament meer over het levenstestament.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

In een levenstestament legt u een aantal zaken vast voor het geval u tijdens uw leven (tijdelijk) niet meer zelfstandig uw wil kunt bepalen en niet meer zelfstandig kunt handelen.

Onderdelen levenstestament

Een levenstestament bestaat vrijwel altijd uit de volgende onderdelen:

 • één of meer algemene volmachten om financiële en administratieve zaken te regelen;
 • een medische volmacht met een omschrijving van uw wensen ten aanzien van (medische) verzorging, zoals een behandelverbod, een euthanasieverklaring en/of een donorcodicil;
 • handige informatie voor uw gemachtigde(n)/levensexecuteur(s); bijvoorbeeld een lijst met wachtwoorden en codes, of vindplaatsen hiervan en overzichten met verzekeringen en bankrekeningen.

Levenstestament opstellen: wat kunt u regelen?

Iedereen is anders. Iedereen heeft ook andere persoonlijke en financiële omstandigheden. En andere (medische) wensen. Een levenstestament is dus altijd maatwerk. In een levenstestament regelt u wat u, in uw specifieke situatie, belangrijk vindt. Zo kunt u er het volgende in opnemen:

 • de persoon van uw gemachtigde(n)/levensexecuteur(s)
 • aanwijzingen aan uw gemachtigde(n)/levensexecuteur(s)
 • wensen ten aanzien van uw administratie en financiën
 • wensen ten aanzien van uw woning, inboedel, banktegoeden, beleggingen en onderneming
 • een buitenlandvolmacht (als u vermogen in het buitenland bezit)
 • wensen ten aanzien van uw (medische) verzorging en het overleg en de besluitvorming daarover
 • een euthanasieverklaring
 • een donorcodicil
 • wensen ten aanzien van uw minderjarige kinderen
 • wensen ten aanzien van uw huisdieren
 • of u schenkingen wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden
 • wat uw wensen zijn als er een mentor, bewindvoerder of curator moet worden benoemd
 • controle- of toezichtmogelijkheden
 • uitvaartwensen

Wat kunt u als ondernemer nog meer in een levenstestament regelen?

Als u ondernemer bent wilt u vast dat uw bedrijf doordraait, ook als u zelf (tijdelijk) geen beslissingen kunt nemen. Dan kunt u, als u bijvoorbeeld in de aandeelhoudersovereenkomst nog niets had geregeld, een ondernemersvolmacht in uw levenstestament opnemen. U kunt daarin al uw bevoegdheden opnemen, op elk rechtsgebied en zonder uitzondering. Zo kunt u de gevolmachtigde machtigen om te stemmen in een aandeelhoudersvergadering, investeringen te doen of rechtspersonen op te richten.

U kunt de volmacht uiteraard ook beperken voor bepaalde handelingen of voor een bepaald doel. Of een volmacht geven aan meer dan één gevolmachtigde, en daarbij bepalen dat gevolmachtigden over bepaalde handelingen altijd samen moeten beslissen. Denkt u daarbij aan het realiseren van een fusie of overname, het beëindigen van uw onderneming, het ontslaan van uw medewerkers of het doen van investeringen boven een bepaald bedrag.

Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.