Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Advocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Erfrecht advocaat

Rondom de nalatenschap ontstaan helaas regelmatig conflicten. Soms wordt uit onverwachte hoek een claim gelegd op een erfenis. In andere gevallen ontstaat discussie over de correcte verdeling. Als erfrecht advocaat ben ik u graag van dienst.

Wat veel erfrechtzaken complex maakt zijn de familiebanden. Sommige zaken zijn in een testament vastgelegd. Maar er zijn ook wettelijke bepalingen die gevolgd moeten worden. Juist dan is het van belang dat u weet wat uw mogelijkheden zijn. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek neem ik dit graag met u door.

De verdeling van de erfenis kan zowel in een situatie met testament als in een situatie zonder testament tot conflict tussen de verschillende nabestaanden leiden.

Vertrouwde keuze

Als advocaat heb ik mij gespecialiseerd in erfrecht. Daarom ben ik niet alleen aangesloten bij de Orde van Advocaten. U vindt mij ook in het ledenbestand van de NOVEX. Met deze achtergrond gecombineerd met mijn praktijkervaring kan ik u in iedere erfrechtszaak volledig bijstaan.

erfrecht advocaat

Onverwachte omstandigheden

Het kan zijn dat u tot uw verrassing onterfd bent, dat u naast uw moeders sieraden ook een berg schulden nagelaten krijgt of dat één van uw broers of zussen de verdeling van de erfenis niet heeft afgewacht en zelf al spullen uit het ouderlijk huis heeft meegenomen. In al die gevallen en andere kwesties rondom de verdeling van de erfenis, kan het verstandig zijn om een erfrecht advocaat in te schakelen.

Als er iemand in uw naaste omgeving overlijdt, dan wilt u in eerste instantie waarschijnlijk samen met de andere nabestaanden tot een goede verdeling van het nalatenschap komen. Het is tenslotte niet de bedoeling dat de afhandeling van de erfenis tot extra emoties leidt in een toch al emotionele periode.

Conflicten

In de praktijk blijkt echter dat dit lang niet altijd makkelijk is en dat nabestaanden niet altijd zonder conflict uit de verdeling van de erfenis komen. De erfrecht advocaat van Erfrechtshulp.nl zet een paar scenario’s rondom de verdeling van het nalatenschap voor u op een rij en legt uit hoe een erfrecht advocaat u in deze situaties kan helpen.

Grofweg kan gezegd worden dat u na het overlijden van een dierbare geconfronteerd kan worden met twee situaties:

 1. Eentje waarin er een testament is opgesteld door de overledene
 2. En eentje waarin dit niet het geval is en daardoor het algemene recht gaat gelden.

Hoewel u misschien denkt dat er geen discussie kan ontstaan over een testament dat is opgesteld door uw dierbare, blijkt het tegendeel het geval. De verdeling van de erfenis kan zowel in een situatie met testament als in een situatie zonder testament tot conflict tussen de verschillende nabestaanden leiden.

ONZE WERKWIJZE

Wilt u de hulp van een erfrecht advocaat? Bij Erfrechtshulp.nl weet u precies waar u aan toe bent.

intake

INTAKE

We verkennen uw situatie. Wat zijn uw juridische mogelijkheden?

Stap1
kennismaking

ADVIESGESPREK

Samen met u bespreken we uw zaak en de haalbaarheid.

Stap2
begroting

BEGROTING

U ontvangt een begroting: wat zijn de kosten van advocaat en griffierecht?

Stap3
akkoord

ERFRECHTSHULP

Akkoord gegeven? Dan starten wij met het behartigen van uw belangen.  

Stap4
 • Stap1

  INTAKE

  We verkennen uw situatie. Wat zijn uw juridische mogelijkheden?

 • Stap2

  ADVIESGESPREK

  Samen met u bespreken we uw zaak en de haalbaarheid.

 • Stap3

  BEGROTING

  U ontvangt een begroting: wat zijn de kosten van advocaat en griffierecht?

 • Stap4

  ERFRECHTSHULP

  Akkoord gegeven? Dan starten wij met het behartigen van uw belangen.

Erfrecht advocaat inschakelen

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u het niet eens bent met het testament dat er op tafel ligt. Wellicht doordat u het gevoel heeft dat uw geliefde het document onder druk heeft opgesteld of niet meer in de juiste geestelijke gesteldheid was tijdens het opstellen van zijn of haar testament. Ook kunt u uw twijfels hebben bij de interpretatie van de tekst door de executeur testamentair, omdat deze bijvoorbeeld niet in uw voordeel lijkt te zijn.

Achtergebleven schulden

Of u wordt tijdens de verdeling van het nalatenschap verrast door achtergebleven schulden.  Op dergelijke momenten kunt u een erfrecht advocaat in de hand nemen. Een erfrecht advocaat kan u bijstaan als u in een conflict rondom het testament verwikkeld dreigt te raken of als er al een conflict is ontstaan. Zo kan een erfrecht advocaat u adviseren bij het besluiten of u de erfenis en eventuele bijbehorende schulden wil accepteren of deze officieel wil verwerpen bij de rechter.

Nietig verklaren

Daarnaast kan een erfrecht advocaat met u kijken naar de mogelijkheid om het testament nietig te laten verklaren. Want hoewel er vaak wordt gezegd dat een testament onaantastbaar is, zijn er wel degelijk gronden waarop de rechter kan bepalen dat de erflater niet in staat was om zijn laatste wil te bepalen.

Geen testament

Als er geen testament opgesteld is door uw geliefde die is overleden, dan is de kans dat er problemen ontstaan over de verdeling van de erfenis veel groter. Als u opeens zelf moet bepalen wie wat toekomt, dan kan de verdeling van de erfenis opeens een stuk ingewikkelder worden. Hoewel er in de wet regelgeving is te vinden voor deze situatie, kan het desalniettemin ingewikkeld worden.

Uw recht behalen

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat ouders voor hun overlijden bepaalde mondelinge toezeggingen over de verdeling hebben gedaan en u het gevoel hebt dat deze na de dood niet wordt nageleefd. Of dat bepaalde broers en zussen het heft in eigen hand nemen en spullen hebben meegenomen uit het ouderlijk huis.

Een erfrecht advocaat kan u in een dergelijke situatie helpen alsnog uw recht te halen. Zo kan deze bijvoorbeeld adviseren de boedel te laten inventariseren en taxeren voordat er een verdeling wordt gemaakt.

Erfrechtadvocaat inschakelen voor testament of vereffening

Levenstestament laten opstellen

We worden steeds ouder, en de kans is groter dat we aan het einde van ons leven wilsonbekwaam worden, door bijvoorbeeld dementie. Steeds meer mensen laten daarom een levenstestament opstellen. In het levenstestament staat wat uw wensen zijn als u zelf niet meer kunt beslissen.

In zulke situaties bent u afhankelijk van beslissingen van anderen. In een levenstestament legt u vast wie er over u en uw vermogen mag beslissen, wie dus de volmacht krijgt. Dat hoeft niet per se iemand uit uw nabestaandenkring te zijn: dat kan ook bijvoorbeeld een erfrechtadvocaat zijn. Ook kunt u vastleggen hoe u denkt over het al dan niet stoppen van een medische behandeling en euthanasie. 

Dat geeft uw nabestaanden rust en u behoudt de regie over (het einde van) uw leven. Een erfrechtadvocaat neemt alle mogelijkheden met u door. Neem vrijblijvend contact op met Jan Damstra

Hulp bij de zakelijke afhandeling van de nalatenschap

Een nalatenschap verdelen is niet zo simpel als het verdelen van het vermogen over de nabestaanden. Vergelijk het met het afhandelen van een faillissement: eerst moeten alle schulden worden voldaan, pas daarna komt het verdelen van de erfenis.

Dit proces heet de vereffening van een erfenis. In principe zijn alle erflaters verantwoordelijk voor de vereffening. Vaak heeft het wat meer voeten in aarde dan gedacht. Want wat als er nog geld in een bedrijf zit, of nog ingewikkelder: in een buitenlands bedrijf? 

Dat de erflaters verantwoordelijk zijn, betekent ook dat ze verantwoordelijk zijn als er een fout wordt gemaakt in de vereffening, al dan niet bewust. Het is daarom altijd verstandig om hulp van een specialist in te schakelen. Jan Damstra heeft jarenlange ervaringen met vereffeningen. Schakel zijn hulp in.

Contact met erfrecht advocaat

Als u zelf momenteel verwikkeld bent in een kwestie rondom de afwikkeling van een erfenis, dan kunt u contact opnemen met de erfrecht advocaat van Erfrechtshulp.nl. Deze zal binnen een uur contact opnemen om uw zaak persoonlijk en vrijblijvend te bespreken. Het eerste consult met de erfrecht advocaat is gratis.

Veelgestelde vragen

Wat doet een erfrechtadvocaat?

Een erfrechtadvocaat helpt bij alle conflicten die ontstaan rondom een nalatenschap. Het maakt daarbij niet uit of er wel of niet een testament is opgesteld. De advocaat weet welke juridische bepalingen moeten worden gevolgd en kijkt naar alle mogelijkheden.

Wanneer schakel je een erfrechtadvocaat in?

Een erfrechtadvocaat helpt bij conflicten rondom een nalatenschap. Bijvoorbeeld als er discussie ontstaat over de correcte verdeling, of als er uit onverwachte hoek een claim wordt gelegd op een erfenis.

Kan een erfrechtadvocaat helpen als ik onterfd ben?

Wanneer u tot de ontdekking bent gekomen dat u onterfd bent, en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u een erfrechtadvocaat inschakelen. We gaan dan kijken wat juridisch de mogelijkheden zijn.

Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.