Tarief bij schenking en erfenis

 

Een sterfgeval in de familie of naaste omgeving is altijd onverwacht en brengt meer met zich mee dan vooraf wordt ingeschat. Het is daarom raadzaam om in veel gevallen hulp in te schakelen van een specialist op het gebied van erfrecht.

Toch zijn er een aantal basiselementen die wij voor u alvast op een rijtje hebben kunnen zetten, zodat u beter op de hoogte bent van wat u kunt verwachten in geval van een nalatenschap. Bijvoorbeeld met betrekking tot de te betalen belasting over uw erfenis.

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Tarief bij schenking en erfenis

 

Een sterfgeval in de familie of naaste omgeving is altijd onverwacht en brengt meer met zich mee dan vooraf wordt ingeschat. Het is daarom raadzaam om in veel gevallen hulp in te schakelen van een specialist op het gebied van erfrecht.

Toch zijn er een aantal basiselementen die wij voor u alvast op een rijtje hebben kunnen zetten, zodat u beter op de hoogte bent van wat u kunt verwachten in geval van een nalatenschap. Bijvoorbeeld met betrekking tot de te betalen belasting over uw erfenis.

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Kinderen mogen jaarlijks €5.229,- belastingvrij ontvangen

 

De hoogte van de belasting is afhankelijk van twee factoren:

  • Het nagelaten bedrag
  • De graad van verwantschap
Tariefschijven

De hoogte van het bedrag spreekt eigenlijk voor zich. De belastingdienst hanteert twee tariefschijven voor bedragen uit erfenis of schenking, te weten een voor bedragen onder de € 117.214,- en een voor bedragen erboven.

Tariefgroepen

Maar wist u dat de belastingdienst ook werkt met twee tariefgroepen? Een kind hoeft bijvoorbeeld minder belasting te betalen dan iemand die niet direct familie is wanneer er een schenking wordt gedaan of een erfenis wordt ontvangen.

Partners en kinderen

Zij betalen 10% over de belastbare eerste € 117.240,- en 20% over alles daarboven.

Kleinkinderen
Overige partijen
Vrijstellingen bij erfenis

Vrijstelling van erfbelasting geldt alleen voor levenspartners die met elkaar zijn gehuwd, een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of die een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten. Dergelijke partners hebben recht op een vrijstelling van € 627.367,-. Kinderen en kleinkinderen kunnen aanspraak maken op een vrijstelling van slechts € 19.868,-.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om u te helpen bij een conflict rondom de erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Kindsdeel en testament

In het nieuwe erfrecht van na 2003 wordt de langstlevende partner optimaal beschermd. Als een van de partners is overleden kan een kind geen aanspraak maken op zijn kindsdeel erfenis. Het kind krijgt slechts een niet opeisbare vordering in geld op de langstlevende partner. Het kind kan zijn vordering pas opeisen indien ook de langstlevende partner komt te overlijden. Het kind kan dus niet direct beschikken over de erfenis. Echter, de langstlevende partner dient als de legitieme portie meer dan €19.868,- bedraagt over dit meerdere wel af te rekenen met de fiscus.

Dit blijkt niet altijd mogelijk omdat het geld bijvoorbeeld in de stenen van de woning zit en niet liquide kan worden gemaakt. Wie zijn partner niet met dit probleem wil opzadelen moet een testament laten maken.

Schenkingen

Om optimaal gebruik te maken van de vrijstellingen in het schenkingsrecht en maximaal te profiteren van de lagere tarieven die hier gelden is het raadzaam om de bedragen als schenker te spreiden.

Een schenking mag ook op papier zijn. Voorwaarde voor een dergelijke schenking is dat het via een notaris plaatsvindt. Bedenk wel dat deze toezegging om een bedrag te schenken fiscaal wordt aangemerkt als schuld en dat de ouder hierover ieder jaar rente moet betalen. Het kind hoeft uiteindelijk minder erfbelasting te betalen.

Vrijstellingen bij schenking:

  • Ouders: € 47.053,-
  • Anderen: € 2.092,-

Belangrijk om te weten:

  • Kinderen mogen jaarlijks €5.229,- belastingvrij ontvangen
  • Kinderen tussen de 18 en 35 jaar mogen eenmalig een schenking ontvangen van €25.096,-
  • Verhoogde vrijstellingen zijn uitzondering bij schenkingen aan kinderen tussen 18 en 35 jaar die worden gebruikt voor de aanschaf van een eigen huis
Schakel hulp in

Leest u dit en heeft u een dergelijke situatie nu of in de nabije toekomst omhanden? Helpt u eventuele conflicten en onzekerheden liever uit de weg? Wil u voorkomen dat u teveel belasting moet betalen? Bij Erfrechtshulp werken we met advocaten die zich hebben gespecialiseerd en bewezen op dit vlak. Neem contact op voor een gratis intake.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.