Testament aanvechten

Onaangenaam verrast door de inhoud van een testament? Ontdek wat uw rechten en  juridische mogelijkheden zijn. Kenmerkend voor de dienstverlening van Erfrechtshulp.nl:

 • Expertise
  Ruime kennis van het erfrecht
 • Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland
  We voldoen aan alle eisen van de VEAN
 • Gratis intake
  We bespreken met u wat de kansen zijn om een testament aan te vechten

Testament aanvechten: uw mogelijkheden

Wanneer de notaris het testament bekend maakt, kunt u soms voor vervelende verrassingen komen te staan. Opeens blijkt dat u jaren geleden onterfd bent. Dat uw geliefde zijn of haar volledige vermogen aan een goed doel schenkt. Of krijgt één van uw broers of zussen een groter deel van de erfenis dan u.

[ifso id="5286"]

Overweegt u een testament aan te vechten? Er zijn een aantal factoren die hierbij een rol spelen.

Er zijn verschillende redenen waarom een testament kan worden aangevochten. We hebben ze voor u op een rij gezet:

Als een dierbaar persoon uit uw omgeving overlijdt, bent u in eerste instantie waarschijnlijk bezig met rouwen en het regelen van de uitvaart. Echter is het onvermijdelijk dat na enige tijd ook het testament ter sprake komt. Wie krijgt wat en waar heeft wie recht op? Op zo’n moment kan het opeens blijken dat uw moeder u onterfd heeft.

Of dat de oom waar u tot de dood voor heeft gezorgd, u niet in zijn testament heeft opgenomen. Dan wel dat er een andere verrassende mededeling in de papieren met betrekking tot het nalatenschap naar voren komt. U kunt op zo’n moment besluiten om het testament aan te vechten. Voor het aanvechten van een testament kunt u contact opnemen met onze erfrecht advocaat voor een eerste (gratis) intake.

Factoren die spelen bij aanvechten testament

Het moment dat de notaris de erfenis voorleest, kan er eentje vol verrassingen zijn. Opeens blijkt dat u jaren geleden onterfd bent, dat uw geliefde zijn of haar volledige vermogen aan een goed doel schenkt of krijgt één van uw broers of zussen een groter deel van de erfenis dan u. Als de eerste verbazing is weggezakt en heeft plaatsgemaakt voor teleurstelling, dan kan het zijn dat er door uw hoofd gaat: “ik ga dit testament aanvechten!”.

Via het aanvechten van het testament wilt u dan alsnog uw recht behalen. Om een testament succesvol aan te vechten spelen een aantal factoren een rol. Hieronder vindt u een paar gronden waarop u zich kunt beroepen bij het aanvechten van een testament.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

 • Snel inzicht in uw juridische mogelijkheden

 • Voorstel op maat: duidelijkheid over werkzaamheden en kosten

 • Hulp van een gespecialiseerde, ervaren advocaat

 • Direct contact: vergaderlocaties in heel Nederland

Testament aanvechten; betwisten mentale toestand erflater

Stel: uw moeder leed al enkele jaren aan dementie voordat zij onlangs overleed. Op het moment dat de erfenis door de notaris wordt voorgelezen, blijkt opeens dat uw broer die haar financiën altijd deed en stuk meer erft dan u. Als u hoort dat het testament is opgesteld terwijl u moeder al symptomen van dementie vertoonde, vertrouwt u het niet. Zou uw broer misschien druk hebben uitgeoefend hebben op uw moeder en zij de gevolgen niet meer hebben overzien? Het testament aanvechten is dat een mogelijkheid.

Testament aanvechten

Als u de mentale gezondheid van de persoon die is overleden op het moment van het opstellen van het testament betwijfelt, dan is dit een reden om het testament aan te vechten met behulp van een advocaat. U moet dan kunnen aantonen dat de opsteller van het testament niet meer wilsbekwaam was op het moment dat hij of zij de verdeling van het nalatenschap op papier stelde.

Anders gezegd: u moet dan kunnen aantonen dat de erflater niet meer in staat was om de consequenties van zijn handelen te overzien door de geestelijke toestand waarin hij of zij verkeerde. Daarbij moet u kunnen hard maken dat als de erflater de consequenties nog wel had kunnen overzien hij of zij een andere keuze had gemaakt. Of u kunt duidelijk maken dat het testament tot stand is gekomen door dwang en/of bedrog van een derde. In de praktijk gaat het dus vaak om testamenten die zijn opgesteld of gewijzigd op latere leeftijd en wanneer al sprake was van een ziekte zoals dementie.

Gevolgen overzien

Als u besluit het testament aan te vechten vanwege de mentale toestand van de erflater, dan betekent dit dat u de recht vraagt te beoordelen of hij of zij inderdaad nog in staat was te overzien wat de gevolgen waren van het opgestelde document. Hoewel u misschien denkt een testament makkelijk te kunnen aanvechten als de overleden persoon in kwestie aan dementie leed tijdens het opstellen, blijkt dit in de praktijk een stuk moeilijker. Zo kan een notaris bij twijfel over de geestelijke gezondheid van de cliënt een arts inschakelen om hem of haar te laten onderzoeken. Een verslag daarvan wordt dan in het testament opgenomen.

Medische verklaring

Als een dergelijk document niet is opgenomen in het testament dan kan het helpen om een medische verklaring te hebben van de overledene op het moment dat hij of zij het testament opstelde. Hiermee kunt u uw argument bij de rechter onderbouwen. Echter krijgt u niet altijd inzicht in het medische dossier van de overledene. In principe gaat het medische beroepsgeheim voor, tenzij u kunt voldoen aan een drietal voorwaarden, namelijk:

 1. Er zijn al zware aanwijzingen dat de erflater wilsonbekwaam was op het moment dat hij of zij het testament opstelde.
 2. Het  is aannemelijk dat de overledene u tijdens zijn of haar leven ook inzicht zou geven in deze medische gegevens. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen als u tijdens het leven weleens mee bent geweest naar afspraken met de behandelend arts.
 3. De inzage de enige mogelijkheid is om aan de desbetreffende gegevens te komen.

Dat testament aanvechten op basis van de mentale toestand van de erflater moet voldoen aan een aantal voorwaarden, betekent echter niet dat een dergelijk beroep bij voorbaat kansloos is. U kunt vrijblijvend contact opnemen met de heer Jan Damstra van Erfrechtshulp.nl. Hij kan u dan adviseren over het aanvechten van het testament waarmee u onlangs bent geconfronteerd.

ONZE WERKWIJZE

Wilt u de hulp van een erfrecht advocaat? Bij Erfrechtshulp.nl weet u precies waar u aan toe bent.

intake

INTAKE

We verkennen uw situatie. Wat zijn uw juridische mogelijkheden?

Stap1
kennismaking

ADVIESGESPREK

Samen met u bespreken we uw zaak en de haalbaarheid.

Stap2
begroting

BEGROTING

U ontvangt een begroting: wat zijn de kosten van advocaat en griffierecht?

Stap3
akkoord

ERFRECHTSHULP

Akkoord gegeven? Dan starten wij met het behartigen van uw belangen.  

Stap4
 • Stap1

  INTAKE

  We verkennen uw situatie. Wat zijn uw juridische mogelijkheden?

 • Stap2

  ADVIESGESPREK

  Samen met u bespreken we uw zaak en de haalbaarheid.

 • Stap3

  BEGROTING

  U ontvangt een begroting: wat zijn de kosten van advocaat en griffierecht?

 • Stap4

  ERFRECHTSHULP

  Akkoord gegeven? Dan starten wij met het behartigen van uw belangen.

Testament aanvechten; getuigen niet aanwezig geweest

Stel: u bent onlangs bij de notaris geweest omdat de erfenis van een geliefde werd voorgelezen. U werd daarbij geconfronteerd met een erfenis, wat u verbaasde. U wilt het testament aanvechten omdat u heeft begrepen dat de twee wettelijke getuigen niet of niet de volledige tijd aanwezig waren. U twijfelt dus aan het handelen van de notaris en daarmee aan het document.

Opstellen document

Bij het opstellen van een notarieel document moeten er duidelijke regels nageleefd worden. Als dit niet gebeurt, dan kunnen nabestaanden het testament aanvechten. Bijvoorbeeld doordat zij zich benadeeld voelen door het opgestelde testament. Eén van de gronden waarop u een testament kunt aanvechten is het feit dat de twee wettelijke getuigen niet de volledige tijd aanwezig zijn geweest bij het opstellen van het testament. Eentje moest er bijvoorbeeld eerder weg of kwam juist later en heeft daardoor een stuk van het dicteren door de erflater gemist. Als u dit kunt hard maken, bijvoorbeeld door een getuigenis van de getuige in kwestie, dan kunt u het testament aanvechten.

Schakel juridische hulp in

Als u het vermoeden heeft dat de regels niet zijn nageleefd bij het opstellen van het testament, dan kunt u de hulp inschakelen van Jan Damstra, erfrecht advocaat van Erfrechtshulp.nl. Hij kan samen met u het testament aanvechten als u bijvoorbeeld hebt begrepen dat één van de getuigen niet voortdurend aanwezig is geweest bij het opstellen van het testament.

Testament aanvechten; erfenis oneerlijk verdeeld

Stel: uw vader overleed onlangs en daarmee zijn allebei uw ouders overleden. Bij het voorlezen van het testament, bleek dat één van uw zussen maar liefst driekwart van de erfenis krijgt. Terwijl u en een andere zus samen één kwart moeten delen. Hoewel de verdeling wellicht een gevolg is van de verhouding tussen u en uw ouders, voelt u zich toch gekrenkt. Het testament aanvechten lijkt nu een geschikte oplossing om alsnog kans te maken op net wat meer van het vermogen van uw ouders.

Verdeling aanvechten

Een erfgenaam die denkt dat hij of zij in de erfenis niet alles heeft ontvangen waar hij recht op heeft, kan de verdeling uit het testament aanvechten. De wet benadrukt echter dat de waarde van zijn deel lager moet zijn dan 25% van de waarde van het deel van de andere erfgenamen. Kinderen hebben echter altijd recht op een zogenaamde legitieme portie van het nalatenschap. Dit is wat zij minimaal krijgen na het overlijden van beide ouders. Deze legitieme portie blijft altijd bestaan, waardoor weleens wordt gesteld dat kinderen nooit echt onterfd kunnen worden.

Helft van normale erfdeel

De legitieme portie is de helft van het normale erfdeel. Dus als er drie kinderen zijn dan betekent dit dat zij in principe de helft (1/2) moeten verdelen door drie, wat betekent dat ieder (1/6) van het kindsdeel van de erfenis krijgt. Als één van de kinderen driekwart krijgt en de anderen het resterende kwart moeten verdelen. Dan zou er een verdeling ontstaan van 3/4 versus twee keer 1/8ste. In theorie zou u in dat geval dus het testament kunnen aanvechten. Echter moet ook rekening gehouden worden met het feit dat bij een dergelijke berekening ook schenkingen in de vijf jaar voor het overlijden worden meegenomen.

Compensatie vragen

Als u het gevoel heeft dat u tekort bent gedaan in het testament dan kan Jan Damstra, advocaat van Erfrechtshulp.nl, u helpen om alsnog voor uw rechten op te komen. Samen kunt u dan kijken naar de mogelijkheid om het testament aan te vechten. Voor een dergelijke procedure heeft u twee jaar na de verdeling van de erfenis. U kunt via het aanvechten van het testament een compensatie vragen voor het geleden verlies, bijvoorbeeld door alsnog een aantal bezittingen te krijgen of een schadevergoeding te krijgen om het verschil te compenseren.

NOVA-zw3
AD-zw3
NOVEX-zw3

Testament aanvechten; aanvullende verdeling vragen

Stel: tijdens het voorlezen van het testament, worden de bezittingen van een geliefde verdeeld tussen de verschillende nabestaanden, maar het testament is oud en de laatste jaren zijn er nog heel wat nieuwe spullen aangeschaft. Zo is er vijf jaar geleden nog door uw vader een nieuwe televisie aangeschaft en doet ook de laptop nog prima dienst. Maar een aantal van die spullen zijn vlak na het overlijden uit het ouderlijk huis verdwenen.

Aanvullende verdeling

U bent bang dat de desbetreffende zus of broer die dat deed daar mee weg gaat komen omdat de spullen niet op papier staan. U wil daarom het testament aanvechten en de rechter om een aanvullende verdeling van de erfenis vragen, zodat u niets straks achterblijft met lege handen omdat u netjes de regeltjes volgde.

 Inventaris lijst overledene

De verdeling van het nalatenschap van de erflater voldoet aan bepaalde regels. Zo is er wettelijk vastgesteld wat de rechten van erfgenamen zijn op het moment dat iemand overlijdt; wie krijgt wat en hoeveel. Om bij te dragen aan een eerlijke verdeling zorgt de notaris ervoor er ook een volledige lijst van de inventaris van de overledene wordt gemaakt en van zijn of haar schulden. Daarnaast verduidelijkt deze inventaris lijst eventuele schenkingen die de erflater tijdens zijn leven heeft gedaan.

Testament nietig verklaren

Het testament aanvechten op basis van een aanvullende verdeling, betekent niet dat de eerdere verdeling nietig wordt verklaard. Zoals de naam al zegt, zal de rechter uitsluitend een aanvullende verdeling maken. Dit doet hij als er bijvoorbeeld sprake is van diefstal, geweld of list door één van de erfgenamen. Dit met het doel om de andere erfgenamen te bedriegen.

Testament aanvechten: onjuiste interpretatie van de tekst

Stel: het testament van uw overleden vader wordt voorgelezen en daarin wordt een bepaald deel van zijn vermogen wordt toegekend aan zijn voormalige liefde. Omdat de twee niet getrouwd waren, had hij via het testament toch zorggedragen voor haar. Maar zo groot als de liefde ooit was, zo groot was de haat tussen de twee na de breuk.

Een ruzie had de twee volledig uit elkaar gedreven, maar in het testament had uw vader dat schijnbaar niet veranderd. Daardoor zou nu nog steeds een stuk van zijn vermogen en het ouderlijk huis richting iemand gaan waar hij al jaren geen contact meer mee had. U weet zeker dat uw vader dat niet had gewild. Dus willen uw broers en zussen het testament aanvechten.

 

Veel gestelde vragen

Kun je een testament aanvechten?

Dat kan. Om een testament succesvol aan te vechten spelen een aantal factoren een rol. Op Erfrechtshulp.nl vindt u een enkele gronden waarop u zich kunt beroepen bij het aanvechten van een testament.

Hoe kun je een testament aanvechten?

Als u een goede reden heeft om het testament in twijfel te trekken, dan kunt u het testament aanvechten. Een gespecialiseerde advocaat kan u bij dit juridische proces helpen. Samen kunt u dan kijken naar de mogelijkheid om het testament aan te vechten.

Wie kan een testament aanvechten?

Iedereen die belang heeft bij een erfenis kan een testament aanvechten. Het beste doet u dit met een advocaat die gespecialiseerd is in erfrecht. Hij of zij kan u helpen om het testament nietig te laten verklaren.

Wanneer kun je een testament aanvechten?

Er zijn verschillende redenen om een testament aan te vechten. Op Erfrechtshulp.nl vindt u een lijst vinden van gronden om een testament nietig te laten verklaren. Voor het nietig verklaren van een testament geldt de algemene verjaringstermijn van 20 jaar.

onterfd

Contact met erfrecht advocaat

Als u zelf momenteel verwikkeld bent in een kwestie rondom de afwikkeling van een erfenis, dan kunt u contact opnemen met de erfrecht advocaat van Erfrechtshulp.nl. Deze zal binnen een uur contact opnemen om uw zaak persoonlijk en vrijblijvend te bespreken. Het eerste consult met de erfrecht advocaat is gratis.