Aanvaarden erfenis

Indien een dierbare komt te overlijden kunt u erfgenaam worden volgens de wet als er geen testament aanwezig is. Als u erfgenaam wordt is het verstandig te onderzoeken of er geen grote schulden aanwezig zijn in de nalatenschap. U kunt beslissen om de nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen.

U kunt ook beneficiair aanvaarden. Dat betekent dat u alleen de nalatenschap aanvaardt als er een positief saldo is. U hebt 3 maanden de tijd om uw keuze te bepalen. Deze termijn wordt genoemd: "termijn van beraad”. Beneficiar aanvaarden kan niet zomaar worden gedaan. Daaraan zijn vormvoorschriften verbonden. Er moet een verzoek bij de rechtbank worden ingediend dat u de nalatenschap beneficiar wilt aanvaarden.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Aanvaarden erfenis

Indien een dierbare komt te overlijden kunt u erfgenaam worden volgens de wet als er geen testament aanwezig is. Als u erfgenaam wordt is het verstandig te onderzoeken of er geen grote schulden aanwezig zijn in de nalatenschap. U kunt beslissen om de nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen.

U kunt ook beneficiair aanvaarden. Dat betekent dat u alleen de nalatenschap aanvaardt als er een positief saldo is. U hebt 3 maanden de tijd om uw keuze te bepalen. Deze termijn wordt genoemd: "termijn van beraad”. Beneficiar aanvaarden kan niet zomaar worden gedaan. Daaraan zijn vormvoorschriften verbonden. Er moet een verzoek bij de rechtbank worden ingediend dat u de nalatenschap beneficiar wilt aanvaarden.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Het is raadzaam om u goed te laten voorlichten. Hebt u vragen over het aanvaarden van een nalatenschap? Neem contact op met de erfrechtshelpdesk.

Erfgenaam? U kunt drie dingen doen, namelijk:

  • de nalatenschap aanvaarden
  • de nalatenschap beneficiair aanvaarden
  • de nalatenschap verwerpen

Vanaf het moment van overlijden hebt u drie maanden de tijd om na te denken of u de erfenis aanvaardt, beneficiair aanvaardt of verwerpt. Als u niets doet, hebt u de erfenis aanvaard.

Ook wanneer u in deze drie maanden tijd bijvoorbeeld een boek of een stoel uit de woning van de erflater haalt, hebt u de erfenis al aanvaard! Let dus heel goed op wat u doet. Dit probleem kan zich bijvoorbeeld voordoen als de overledene in een bejaardentehuis zat en de kamer binnen twee of drie dagen moet worden ontruimd.

Hebt u zuiver aanvaard als u de kamer hebt leeggehaald, omdat het bejaardentehuis wil dat u dat doet? Indien u wilt weten wat u in dergelijke situatie moet doen om de erfenis niet zuiver te aanvaarden, bel dan met de erfrechtshelpdesk.

Dient u altijd een erfenis te aanvaarden?

Indien een dierbare komt te overlijden en u erfgenaam bent door een testament of volgens de wet, betekent dat natuurlijk niet dat u altijd de erfenis moet aanvaarden. Voordat u de erfenis aanvaardt als erfgenaam is het verstandig te onderzoeken of de erfenis geen schulden omvat. Als er meer schulden in een erfenis zitten dan baten/opbrengsten en u aanvaardt de nalatenschap, draait u ook op voor de schulden.

Als u twijfelt of de nalatenschap wel positief is, kunt u de nalatenschap ook beneficiair aanvaarden. Dit geschiedt via de rechtbank. U hebt in dat geval drie maanden de tijd om te beslissen of u de nalatenschap alsnog aanvaardt.

U kunt de nalatenschap altijd verwerpen. Een probleem dat zich kan voordoen is dat bijvoorbeeld de kinderen in uw plaats treden en ook zij de nalatenschap moeten aanvaarden of verwerpen.

Wilt u worden geadviseerd over het aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap, bel dan met de erfrechtshelpdesk.

Zuiver aanvaarden van de erfenis

De meeste mensen die een erfenis krijgen denken dat de notaris zal bellen voor een afspraak om te bespreken wat u hebt geërfd. U hoeft alleen uw bankrekeningnummer nog door te geven.

U hebt wel een brief gekregen van de notaris waarin staat wat u kunt doen, zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Het meest gebruikelijk is om een erfenis zuiver te aanvaarden. Als u niets doet, aanvaardt u automatisch zuiver. Dat betekent dat u een deel van de erfenis krijgt. Wees er op bedacht dat u ook een deel van alle schulden krijgt. U draait ongewild voor deze schulden op. Vaak is er namelijk geen weg meer terug.

Wat kunt u doen als de schulden hoger zijn dan de erfenis? In zo'n geval kunt u de erfrechtshelpdesk bellen. Wij helpen u direct.

Beneficiaire aanvaarding

Indien u als erfgenaam twijfelt of er meer schulden dan bezittingen in een erfenis aanwezig zijn, doet u er verstandig aan om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat u de erfenis alleen aanvaardt als deze positief is en u dus niet met een schuld blijft zitten.

U kunt de erfenis ook met terugwerkende kracht beneficiair aanvaarden. Als onverhoopt blijkt dat er allerlei schulden uit de hoge hoed komen, kunt u daarvan gebruik maken. Echter, dat kan enkel en alleen met machtiging van de Kantonrechter. Om beneficiair te kunnen aanvaarden dient een verklaring te worden afgelegd bij de rechtbank.

Wij adviseren u graag persoonlijk en op maat over de beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap. Mocht u vragen hebben over op welke wijze u beneficiair dient te aanvaarden, neem dan contact met de erfrechtshelpdesk.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om u te helpen bij een conflict rondom de erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.