Kindsdeel erfenis. Waar heb ik recht op?

Wanneer kunt u aanspraak maken op uw kindsdeel binnen een nalatenschap? Over dit vraagstuk leven veel vragen. Als kind heeft u verschillende rechten, maar deze zijn niet altijd direct opeisbaar.

Om u snel inzicht te geven in uw mogelijkheden hebben wij de Quickscan Kindsdeel ontwikkeld. Aan de hand van enkele eenvoudige vragen ontdekt u wat in uw situatie van toepassing is.

Wilt u uw recht halen?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Kindsdeel erfenis. Waar heb ik recht op?

Wanneer kunt u aanspraak maken op uw kindsdeel binnen een nalatenschap? Over dit vraagstuk leven veel vragen. Als kind heeft u verschillende rechten, maar deze zijn niet altijd direct opeisbaar.

Om u snel inzicht te geven in uw mogelijkheden hebben wij de Quickscan Kindsdeel ontwikkeld. Aan de hand van enkele eenvoudige vragen ontdekt u wat in uw situatie van toepassing is.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Kinderen kunnen nooit volledige onterfd worden. Als kind heeft u altijd recht op de zogenaamde legitieme portie.

Kindsdeel erfenis. Waar heb ik recht op?

Als één van uw ouders overlijdt, dan overweegt u misschien uw kindsdeel van de erfenis op te eisen. U bent niet de enige die dit overweegt op het moment dat één van beide ouders overlijdt. Echter kunt u niet zomaar het kindsdeel van de erfenis opeisen. Als de partner van de desbetreffende ouder nog in leven is – of dat nou uw biologische ouder of stiefouder is – dan kunt u alleen in speciale gevallen aanspraak maken op uw kindsdeel.

Welk vraagstuk zit u dwars?

Zelfs als u geen contact meer had met uw ouders, maakt u toch aanspraak op de legitieme portie van de erfenis. Daarom wordt er weleens gezegd dat het onterven van kinderen onmogelijk is. In dit artikel leest u waar een kind recht op heeft na het overlijden van zijn of haar ouders en hoe een advocaat kan helpen om ook daadwerkelijk te krijgen waar u recht op hebt. Alles over het kindsdeel erfenis.        

Direct juridisch advies? Erfrechtshulp.nl

Kindsdeel erfenis; wat is dat eigenlijk?

Als uw ouder overlijdt, dan betekent dit dat de erfenis gedeeld wordt door het aantal erfgenamen. Stel u bent in het totaal met drie broers en zussen, dan krijgt ieder een derde van de erfenis. Dit is het zogenaamde kindsdeel van de erfenis.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Langstlevende

Als echter één van uw ouders overlijdt en zijn of haar partner nog in leven is, dan verandert de situatie. Althans als het tweetal in gemeenschap van goederen is getrouwd. In dat geval maakt uw biologische- of stiefouder aanspraak op de helft van het vermogen. Dus in het geval dat er nog een langstlevende is en daarnaast drie (stief)kinderen, krijgt de langstlevende partner sowieso de helft van het beschikbare inkomen.

De andere helft wordt dan verdeeld onder de vier nabestaanden (de langstlevende partner van de overledene en de drie kinderen). Het kindsdeel van de erfenis is in dit geval dus een kwart van de helft van het vermogen; één achtste. In principe maken stiefkinderen geen aanspraak op het kindsdeel erfenis. Tenzij de erflater dit anders heeft bepaald in zijn of haar testament.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

 • Snel inzicht in uw juridische mogelijkheden

 • Voorstel op maat: duidelijkheid over werkzaamheden en kosten

 • Hulp van een gespecialiseerde, ervaren advocaat

 • Direct contact: vergaderlocaties in heel Nederland

 

Kindsdeel erfenis; wat is verschil met legitieme portie?

 

Maandelijks zoeken er op Google honderden mensen hoe zij hun kinderen kunnen onterven. Sociale problemen vinden namelijk vaak hun weg naar het testament. Echter kunnen kinderen nooit volledige onterfd worden, wordt weleens gesteld. Als kind heeft u namelijk altijd recht op de zogenaamde legitieme portie. In een geval van onterving is dit echter de helft van uw kindsdeel van de erfenis.

 

Onterving

 

Als u dus normaal gesproken een kwart van het vermogen zou krijgen, dan is dat in het geval van onterving nog maar één achtste van het beschikbare vermogen. Dus zelfs als u al jaren geen contact meer heeft met uw ouders, kunt u na hun overlijden aanspraak maken op een deel van het vermogen. Echter gaat het hierbij uitsluitend om geld. Als u aanspraak maakt op de legitieme portie van de erfenis, dan mag u niet aan tafel zitten als er onderhandeld wordt over goederen.

 

Zelf actie ondernemen

 

Als u aanspraak wilt maken op de legitieme portie van de erfenis, dan moet u zelf actie ondernemen. Zo moeten er minstens zes maanden verstreken zijn sinds het overlijden van uw ouder en mag er maximaal vijf jaar verstreken zijn. Daarnaast moet u uw verwantschap met de overledene bevestigen. Een kleine kanttekening daarbij is ook dat als uw ouder in zijn of haar testament opneemt dat zijn vermogen naar een goed doel gaat, dan kan het zijn dat dit al is gebeurd tegen de tijd dat u uw legitieme portie komt opeisen. Dat betekent dat u bij het goede doel in kwestie moet aankloppen om uw erfdeel terug te halen.

 

 

ONZE WERKWIJZE

Wilt u de hulp van een erfrecht advocaat? Bij Erfrechtshulp.nl weet u precies waar u aan toe bent.

intake

INTAKE

We verkennen uw situatie. Wat zijn uw juridische mogelijkheden?

Stap1
kennismaking

ADVIESGESPREK

Samen met u bespreken we uw zaak en de haalbaarheid.

Stap2
begroting

BEGROTING

U ontvangt een begroting: wat zijn de kosten van advocaat en griffierecht?

Stap3
akkoord

ERFRECHTSHULP

Akkoord gegeven? Dan starten wij met het behartigen van uw belangen.  

Stap4
 • Stap1

  INTAKE

  We verkennen uw situatie. Wat zijn uw juridische mogelijkheden?

 • Stap2

  ADVIESGESPREK

  Samen met u bespreken we uw zaak en de haalbaarheid.

 • Stap3

  BEGROTING

  U ontvangt een begroting: wat zijn de kosten van advocaat en griffierecht?

 • Stap4

  ERFRECHTSHULP

  Akkoord gegeven? Dan starten wij met het behartigen van uw belangen.

Kindsdeel erfenis; wanneer maak ik hier aanspraak op?

Het kindsdeel van de erfenis is pas opeisbaar op het moment dat beide ouders overleden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook als uw biologische ouder overleden is, maar hij of zij opnieuw getrouwd was. Zolang de stiefouder in leven is, dan maakt u nog geen aanspraak op uw kindsdeel van de erfenis. Dit is wettelijk vastgesteld om de partners van overledenen te beschermen.

Vruchtgebruik

Door deze regeling kunnen zij bijvoorbeeld in het ouderlijk huis blijven wonen. Als de kinderen namelijk het kindsdeel erfenis na het overlijden zouden opeisen, zou de langstlevende partner bijvoorbeeld gedwongen worden het huis te verkopen. De langstlevende partner van uw overleden ouder, heeft dus tot zijn of haar overlijden het zogenaamde recht tot vruchtgebruik van de erfenis.

In theorie kan dit betekenen dat hij of zij de volledige erfenis opgebruikt. Concreet betekent dat dus dat als uw vader overlijdt en uw kindsdeel tienduizend euro is, u daar pas aanspraak op maakt op het moment dat de partner van uw vader ook overlijdt. Tot die tijd heeft de partner vruchtgebruik van de erfenis.

Beide ouders overleden

Stel de partner leeft nog twintig jaar en gedurende die periode wordt de erfenis opgemaakt, dan kunt u daar in principe niets tegen beginnen. U heeft pas recht op uw kindsdeel van de erfenis als beide ouders overleden zijn en uw kindsdeel wordt dan op dat moment op het basis van het beschikbare vermogen bepaald.

Kindsdeel erfenis: de partner van mijn overleden ouder verkwist de erfenis

Ondanks dat u in principe geen recht heeft op uw erfenis totdat beide ouders overleden zijn, zijn er wel uitzonderingen mogelijk. Zo kunt u met behulp van een advocaat uw kindsdeel van de erfenis onder bewind stellen. Dit kunt u onder andere doen als u het gevoel heeft dat de partner die nog in leven is het vermogen verkwist of als de langstlevende partner hertrouwt en u wil voorkomen dat het vermogen ook eigendom van deze nieuwe partner wordt.

Wilsrechten

Een andere mogelijkheid is het beroepen op wilsrechten. In dat geval eist u het eigendom van de erfenis op. De langstlevende partner behoudt dan wel het vruchtgebruik, maar uiteindelijk bent u de eigenaar van het vermogen. Daardoor kunt u voorkomen dat de erfenis wordt opgemaakt.

Wilt u dus voorkomen dat de partner van uw overleden ouder uw deel van de erfenis opmaakt? Of wilt u uw legitieme portie van de erfenis opeisen? Dan is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat. Wij leggen u graag uit op welke wijze u aanspraak kunt maken op uw kindsdeel van de erfenis of op legitieme portie.

Persoonlijk advies?

Heeft u problemen bij het verdelen van de erfenis en wilt u na het lezen van dit artikel persoonlijk advies over bijvoorbeeld uw recht op het kindsdeel? Neem dan contact op met onze erfrecht specialisten.

Veel gestelde vragen

Wat is het kindsdeel van een erfenis?

Als uw ouder overlijdt (en geen wettelijk partner heeft), dan betekent dit dat de erfenis gedeeld wordt door het aantal erfgenamen. Als de partner nog in leven is, dan is de verdeling anders: die krijgt de helft van het vermogen, de andere helft wordt gelijk verdeeld over de kinderen.

Wanneer komt het kindsdeel vrij?

Als de partner van uw overleden ouder nog in leven is, komt het kindsdeel pas vrij op het moment dat hij of zij ook komt te overlijden.

Kan ik mijn kindsdeel opeisen?

Het kindsdeel van de erfenis is pas opeisbaar als beide ouders overleden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook als uw biologische ouder overleden is, maar hij of zij opnieuw getrouwd was. Hier zijn overigens uitzonderingen op. Zo kunt u uw kindsdeel onder bepaalde omstandigheden onder bewind laten stellen.

Wanneer heb je geen recht op een kindsdeel?

Als er sprake is van onterving, heeft u alleen recht op de legitieme portie. Dat is de helft van het kindsdeel. Als u dus normaal gesproken een kwart van het vermogen zou krijgen, dan is dat nog maar één achtste van het beschikbare vermogen. Stiefkinderen hebben geen recht op een kindsdeel, tenzij anders is vastgelegd.

onterfd

Contact met erfrecht advocaat

Als u zelf momenteel verwikkeld bent in een kwestie rondom de afwikkeling van een erfenis, dan kunt u contact opnemen met de erfrecht advocaat van Erfrechtshulp.nl. Deze zal binnen een uur contact opnemen om uw zaak persoonlijk en vrijblijvend te bespreken. Het eerste consult met de erfrecht advocaat is gratis.