"Mijn vader heeft mij onterfd"

Bij Erfrechtshulp.nl zien we dat veel problemen spelen rondom het aanspraak kunnen maken op het kindsdeel. In verschillende gezinnen blijkt hier (zeker na echtscheiding) onduidelijkheid over te bestaan. Onze erfrechtadvocaten staan u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.

"Mijn vader heeft mij onterfd"

Bij Erfrechtshulp.nl zien we dat veel problemen spelen rondom het aanspraak kunnen maken op het kindsdeel. In verschillende gezinnen blijkt hier (zeker na echtscheiding) onduidelijkheid over te bestaan. Onze erfrechtadvocaten staan u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.

Wat kunnen we voor u doen?

Onterfd

Onterfd?

Ontdek
uw mogelijkheden

 

Kindsdeel

Wat is uw kindsdeel?

Waar kunt u aanspraak
op maken? 

Erfrecht advocaat
Advocaat nodig?

Bel tijdens kantooruren:
085 06 00 540

Wat kunnen we voor u doen?

Onterfd

Onterfd?

Ontdek
uw mogelijkheden

 

Kindsdeel

Wat is uw kindsdeel?

Waar kunt u aanspraak
op maken? 

Erfrecht advocaat
Advocaat nodig?

Bel tijdens kantooruren
085 06 00 541

Over Erfrecht en Erfrechtshulp.nl

Erfrecht is een specialistisch rechtsgebied. De complexiteit zit niet alleen in de regelgeving. U krijgt te maken met een combinatie van emotionele en financiële belangen. Eventuele conflicten hebben extra impact doordat ze vaak ontstaan binnen de familiesfeer. Juist daarom is het belangrijk helder op een rij te hebben wat uw rechten zijn.

Erfrecht

Op Erfrechtshulp.nl bieden wij u houvast rondom erfrechtsgeschillen. We lichten in onze kennisbank toe hoe het recht in elkaar zit. Geven tips bij een erfrecht conflict. En bieden de hulp van een erfrecht advocaat wanneer u een geschil niet zelf kunt oplossen. Een intakegesprek is snel gepland en zonder kosten.

Erfenis vaak bron voor familieruzie

Uit onderzoek van Netwerk Notarissen (2015) blijkt dat een erfenis steeds vaker bron is voor familieruzies. De nalatenschap zorgt er in bijna de helft van de gevallen voor dat contact met een familielid sterk verstoord raakt of eindigt. De notarissen noemen als belangrijkste oorzaken de economische perikelen, oplopende zorgkosten en de vergrijzing in het algemeen.

Kindsdeel

Bij Erfrechtshulp.nl zien we dat veel problemen spelen rondom het aanspraak kunnen maken op het kindsdeel. In verschillende gezinnen blijkt hier (zeker na echtscheiding) onduidelijkheid over te bestaan. Soms wordt via een testament geprobeerd te voorkomen dat aanspraak wordt gemaakt op het kindsdeel of legitieme portie. In deze gevallen is het vaak noodzakelijk het testament aan te vechten.

 

Onze erfrechtadvocaten staan u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.