Erfenis tip

Wil je bewijzen dat de erflater wilsonbekwaam was bij het herroepen van het testament? Dit bewijs kan bijvoorbeeld worden geleverd door het overleggen van medische verklaringen van bijvoorbeeld een huisarts of een behandelend specialist.

 

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Erfenis tip

Wil je bewijzen dat de erflater wilsonbekwaam was bij het herroepen van het testament? Dit bewijs kan bijvoorbeeld worden geleverd door het overleggen van medische verklaringen van bijvoorbeeld een huisarts of een behandelend specialist.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Degene die de nietigheid van het testament inroept moet aantonen dat de erflater ten tijde van het ondertekenen van het testament niet, begreep wat hij deed

Nietigheid of vernietigen testament

In de praktijk komt het nogal eens voor dat een erflater (degene die is overleden) in de loop van de tijd zijn testament heeft herroepen. Dat doet hij automatisch op het moment dat hij een nieuwe testament laten opstellen.

Vraagtekens

Op het moment dat de erflater komt te overlijden en de inhoud van zijn testament duidelijk wordt dan kan het voorkomen dat een of meerdere erfgenamen vraagtekens zetten bij de inhoud van dit nieuwe testament. In het nieuwe testament worden bijvoorbeeld zelfs neven en nichten tot erfgenaam benoemd die al jaren geen contact hadden met de erflater. In het oude testament waren er daarentegen slechts één of twee erfgenamen, met wie de erflater intensief contact had. Deze stonden altijd voor de erflater klaar.

Maar hoe kun je een testament laten vernietigen?

Een probleem is dat een testament een eenzijdig opgesteld stuk is. Degene die het testament heeft opgesteld is overleden en kan niet meer worden gevraagd of de inhoud wel klopt. Hoe kun je bewijzen dat de erflater op het moment dat hij zijn laatste testament heeft gemaakt geestelijk niet in staat was om de inhoud van dit nieuwe testament te overzien? Misschien is hij onder druk gezet door een aantal erfgenamen en was hij niet opgewassen tegen de druk.

Onderzoeksplicht

Als de enige stelling is dat de erflater wilsonbekwaam was op het moment dat hij zijn nieuwe testament opmaakte dan zal dat bij de rechter geen kans van slagen hebben. Immers, de notaris heeft een verdergaande onderzoeksplicht om te controleren of de erflater op het moment dat hij zijn testament opstelde en het oude testament herriep wilsbekwaam was. De notaris moet dit doen als hij twijfelt of de erflater wel in staat is om de gevolgen te overzien van zijn handelen.

Voorbeeld wilsbekwaamheid

Zo kwam op een gegeven moment een oude heer bij de notaris met het verzoek om zijn testament te wijzigen. De oude heer had door zijn verpleegster een afspraak laten maken bij de notaris van 3 dorpen verder, om volgens hem te voorkomen dat de dorpsnotaris met deze informatie zijn boekje te buiten zou kunnen gaan.

Een complicerende factor was dat de oude heer nagenoeg niet meer kon praten. De notaris heeft in die procedure gesteld dat hij en een collega (kandidaat notaris) afzonderlijk hebben vast gesteld door gericht vragen te stellen die met een ja of nee worden beantwoord in de vorm van het knikken met het hoofd van de oude heer wilsbekwaam was.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om u te helpen bij een conflict rondom de erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Nietigheid inroepen

Degene die de nietigheid van het testament inroept (althans het testament wil vernietigen) moet dus aantonen dat de erflater ten tijde van het ondertekenen van het testament niet, althans onvoldoende, begreep wat hij deed en het vermogen miste zijn wil-zoals neergelegd in het testament- te bepalen en te verklaren zoals bedoeld in artikel 3: 34 BW.

Artikel 3: 34 BW luidt als volgt:

“ Heeft iemand wiens geestvermogens blijvend of tijdelijk zijn gestoord, iets verklaard, dan wordt een met de verklaring overeenstemmende wil geacht te ontbreken, indien de stoornis een redelijke waardering der bij de handeling betrokken belangen belette, of indien de verklaring onder invloed van die stoornis is gedaan. Een verklaring wordt vermoed onder invloed van de stoornis te zijn gedaan, indien de rechtshandeling voor de geestelijk gestoorde nadelig was, tenzij het nadeel op het tijdstip van de rechtshandeling redelijkerwijze niet was te voorzien”

Hoe bewijs je dit?

Dit bewijs kan bijvoorbeeld worden geleverd door het overleggen van medische verklaringen van bijvoorbeeld een huisarts of een behandelend specialist. Ook is het mogelijk om aan de rechtbank te vragen om een deskundige te benoemen die van de rechtbank opdracht krijgt om aan de hand van de beschikbare medische rapporten en gesprekken met direct betrokkenen (de betrokken artsen en verpleegkundigen) om zich een medisch beeld te vormen over de aard en omvang van de geestestoestand van de erflater.

Bewijs leveren

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft een vergelijkbare kwestie behandeld. Op 26 mei 2015 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een deskundige benoemd om bovenstaand onderzoek uit te voeren (Vindplaats: ECLI: NL: GHSHE: 2015: 1925) Het is daarom verstandig voordat u een testament wilt vernietigen te onderzoeken of er medische gegevens en verklaringen beschikbaar zijn waarmee u het bewijs kunt leveren dat de inhoud van het testament niet overeenkwam met de wil van de erflater. Om dit te doen kunt u een erfrecht advocaat inschakelen.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.