Wilsbekwaam

Wilsbekwaamheid en wilsonbekwaamheid zijn belangrijke begrippen bij de totstandkoming van testamenten en levenstestamenten.

Als u een (levens)testament laat opmaken moet u namelijk wilsbekwaam zijn. Dat betekent dat u moet begrijpen waar u voor tekent en moet kunnen overzien wat de gevolgen zijn van de bepalingen in het document.

Maar wanneer bent u ´wilsbekwaam´?

Levenstestament online vastleggen?

Leg uw keuzes vast vanuit uw eigen huis.

 Online

 Toetsing door notaris

 Vanaf 275,-

Als u een (levens)testament laat opmaken moet u namelijk wilsbekwaam zijn. Dat betekent dat u moet begrijpen waar u voor tekent en moet kunnen overzien wat de gevolgen zijn van de bepalingen in het document.

U bent wilsbekwaam als u:

  • relevante informatie begrijpt
  • besluiten kunt nemen en deze besluiten kenbaar kunt maken
  • de betekenis en gevolgen van die keuzes voor uw eigen situatie begrijpt
  • logisch kunt redeneren en nieuwe informatie kunt betrekken op uw eigen situatie

Bij de totstandkoming van testamenten en levenstestamenten moet de notaris zich er in het kader van zijn zorgplicht van overtuigen dat u wilsbekwaam bent. Bij twijfel kan de notaris, met uw toestemming, een onafhankelijke arts raadplegen.

Het is dus belangrijk om tijdig een levenstestament te maken. Als u eenmaal wilsonbekwaam bent kan dat niet meer.

Wilsonbekwaam en geen levenstestament?

Als u eenmaal wilsonbekwaam bent kunt u geen levenstestament meer maken. In dat geval zal de kantonrechter, afhankelijk van uw situatie, een bewindvoerder, een mentor of een curator benoemen:

  • Als u door uw lichamelijke en/of geestelijke toestand (tijdelijk) niet meer in staat bent om uw financiële belangen te behartigen benoemt de kantonrechter een bewindvoerder. De bewindvoerder krijgt de bevoegdheid om te bepalen wat er met (een deel van) uw vermogen moet gebeuren. Uzelf verliest die bevoegdheid. De bewindvoerder krijgt wel de opdracht om, voor zover mogelijk, met u te overleggen. Voor bepaalde handelingen heeft de bewindvoerder echter toestemming van u, of als dat niet meer mogelijk is, een machtiging van de kantonrechter nodig. Denk daar bij aan het verkopen van uw huis, het schenken van geldbedragen en het doen van grote uitgaven. De rechter zal deze toestemming niet altijd geven. Daarnaast moet de bewindvoerder elk jaar rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

 

  • Als u door uw situatie niet meer in staat bent om uw persoonlijke belangen te behartigen benoemt de kantonrechter een mentor. Een mentor neemt, als dat kan zoveel mogelijk samen met u, beslissingen over uw verzorging, behandeling en begeleiding.

 

  • Bent u niet meer in staat om uw financiële en persoonlijke belangen te behartigen? Dan benoemd de kantonrechter een curator. U wordt dan onder curatele gesteld en wordt daardoor handelingsonbekwaam. Dat betekent dat u zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen meer mag verrichten. De curator neemt alle financiële en (medisch) persoonlijke beslissingen voor u. Ook de curator heeft, net als de bewindvoerder, voor bepaalde handelingen toestemming (machtiging) van de kantonrechter nodig. Daarnaast moet ook de curator elk jaar rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

U heeft in de procedure bij de kantonrechter, anders dan bij het levenstestament, zelf geen invloed op wie de bewindvoerder, curator of mentor wordt. Dat zal ook niet altijd automatisch uw partner zijn.

In een levenstestament kunt u aangeven wie welke belangen mag behartigen en, misschien nog wel belangrijker, op welke manier. Ook kunt u daarin aangeven wie uw belangen niet mag behartigen. Deze regie bent u dus zonder levenstestament kwijt.

Uw levenstestament online regelen?

Wilt u een levenstestament vastleggen? Overweeg dit online te doen. U kunt dan op ieder gewenst moment uw keuzes vastleggen. Via de site NuNotariaat.nl vindt bovendien toetsing door een notaris plaats.

  • Vastlegging van uw wensen

  • Toetsing door een notaris

  • Vanaf 275,-

Wilsbekwaamheid en dementie

Wilsbekwaamheid en dementie is altijd een zeer lastige materie. In het geval de ziekte al in een vergevorderd stadium is zal voor iedereen duidelijk zijn dat u niet meer wilsbekwaam bent. U kunt dan de gevolgen van de bepalingen in het levenstestament niet meer overzien. Maar als u nog in de voorfase zit van de ziekte kunt u dit mogelijk nog wel.

De notaris zal daarom tijdens de gesprekken proberen na te gaan of u nog in eigen woorden kunt uitleggen wat uw wensen zijn, wat er geregeld moet worden en waarom. Ook zal de notaris nagaan of u begrijpt wat de gevolgen zijn van de bepalingen in het levenstestament. Bij twijfel zal de notaris een onafhankelijk arts inschakelen om een oordeel te geven over uw wilsbekwaamheid. Daarvoor heeft de notaris uw toestemming nodig.

Als u wilsonbekwaam bent en toch een levenstestament maakt, dan is dit levenstestament nietig. Dat betekent dat het levenstestament niet geldig is.

Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.