Executeur testamentair

Het is mogelijk in het testament drie verschillende soorten testamentair executeurs aan te wijzen. Op die manier kan de erflater de taken die ontstaan na zijn of haar overlijden verdelen onder meerdere personen.

Als de erflater bijvoorbeeld zijn zoon erg goed vindt met de financiën dan kan hij specifiek die functie aan hem toebedelen en vervolgens het regelen van de uitvaart aan zijn dochter.

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Executeur testamentair

Het is mogelijk in het testament drie verschillende soorten testamentair executeurs aan te wijzen. Op die manier kan de erflater de taken die ontstaan na zijn of haar overlijden verdelen onder meerdere personen.

Als de erflater bijvoorbeeld zijn zoon erg goed vindt met de financiën dan kan hij specifiek die functie aan hem toebedelen en vervolgens het regelen van de uitvaart aan zijn dochter.

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

De testamentair executeur is de persoon die in het testament aangewezen wordt als degene die het nalatenschap van de erflater (overledene) moet uitvoeren.

Wij treden graag voor u op als executeur testamentair

Erfrechtshulp nodig?

Executeur testamentair

Is er onlangs iemand in uw omgeving overleden? Dan is de kans groot dat u binnenkort te maken krijgt met de executeur testamentair of dat u zelf deze functie toegewezen heeft gekregen door de overledene (erflater). In dit artikel leest u meer over de functie van executeur testamentair en over rechten en plichten van de executeur testamentair. Wie kan die rol vervullen tijdens de verdeling van de erfenis, welke bevoegdheden heeft de testamentair executeur en wat kunt u doen als er twijfels ontstaan over het handelen van de executeur en u deze wilt ontslaan? Heeft u hier vragen over? Neem contact op voor een gratis intake.

Executeur testamentair betekenis en wie kan dat zijn?

De testamentair executeur is de persoon die in het testament aangewezen wordt als degene die het nalatenschap van de erflater (overledene) moet uitvoeren. Wie kan dat zijn?

 • Persoon: natuurlijk persoon
  • Familie van erflater
  • Buitenstaander, zoals notaris of advocaat
 • Organisatie: rechtspersoon

Dus zowel een natuurlijk persoon (iemand van vlees en bloed) als een rechtspersoon (instelling zoals stichting of besloten vennootschap) kan in het testament de rol van testamentair executeur toebedeeld krijgen. Daarnaast kan de testamentair executeur iemand zijn uit de kring van erfgenamen, bijvoorbeeld één van de kinderen, maar de functie kan ook worden gegeven aan een buitenstaander.

executeur testamentair

Uitgesloten personen

Zo kan een erflater besluiten de notaris die het testament heeft opgesteld ook verantwoordelijk maken voor de uitvoering daarvan. Er zijn echter ook een aantal personen uitgesloten om de functie van testamentair executeur te vervullen:

 1. Personen die handelingsonbekwaam zijn (zoals onder andere minderjarigen),
 2. Personen van wie vermogen door de rechter onder bewind is gesteld,
 3. Personen die failliet zijn gegaan of personen die in de schuldsanering zitten.

Executeur testamentair bevoegdheden: drie soorten

Het is mogelijk in het testament drie verschillende soorten testamentair executeurs aan te wijzen. Op die manier kan de erflater de taken die ontstaan na zijn of haar overlijden verdelen onder meerdere personen. Als de erflater bijvoorbeeld zijn zoon erg goed vindt met de financiën dan kan hij specifiek die functie aan hem toebedelen en vervolgens het regelen van de uitvaart aan zijn dochter.

Taken verdelen

Daarmee komen doet niet alleen iedereen waar hij of zij goed in is, maar komt ook niet alles op de schouders van één persoon. Aan de hand van bevoegdheden kun je drie testamentair executeurs onderscheiden: de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. De erflater kan daarnaast een testamentair executeur de bevoegdheid geven om één of meerdere executeurs toe te voegen aan “het team” van executeurs of iemand aan te wijzen die in zijn plaats de taak zal uitvoeren.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

 • Snel inzicht in juridische mogelijkheden

 • Voorstel op maat: duidelijkheid over werkzaamheden en kosten

 • Hulp van een gespecialiseerde, ervaren advocaat

 • Direct contact: vergaderlocaties in heel Nederland

1. Begrafenisexecuteur

1. Begrafenisexecuteur

De begrafenisexecuteur is degene die door de erflater wordt aangewezen voor het regelen van de uitvaart. Het takenpakket van deze testamentair executeur is dus door de erflater beperkt. De begrafenis executeur heeft uitsluitend bevoegdheden als het aankomt op het regelen van de uitvaart en geen rol als testamentair executeur voor andere zaken zoals het verdelen van de erfenis. Hij of zij is dus niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het opzeggen van abonnementen van de persoon die is overleden.

2. Beheersexecuteur
3. Executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Executeur testamentair; vergoeding en beloning

De beloning voor iemand die de functie van testamentair executeur vervuld, is volgens het Nederlands recht één procent van het vermogen dat op het moment van overlijden aanwezig was. Dit geldt als de erflater in zijn of haar testament niets heeft opgeschreven over de vergoeding van de executeur testamentair, echter kan de erflater ook op papier zetten dat het honorarium voor de testamentair executeur hoger of lager is dan de wettelijke één procent.

Beheerdershandelingen

Kosten die de executeur maakt tijdens het uitoefenen van zijn of haar bevoegdheden, kunnen uit het nalatenschap worden voldaan als zij vallen onder beheershandelingen. Dit zijn handelingen die noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld verdere schulden te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld het opzeggen van een krantenabonnement zijn, maar ook het herstellen van de huurwoning in oude staat of het opslaan van de inboedel.

De vergoeding van de executeur testamentair wordt belast als inkomen. Het moet dan ook worden opgegeven bij de belastingdienst. Wanneer echter in het testament is opgenomen dat de executeur geen beloning krijgt maar een legaat ter grootte van een bepaald geldbedrag hoeft er geen belasting betaald te worden door de executeur.

Benoeming als testamentair executeur aanvaarden of afwijzen

Via het testament kan een ieder de executeur testamentair aanstellen. Als u in een testament aangewezen bent als de testamentair executeur, dan betekent dat dat u deze functie officieel dient te aanvaarden of afwijzen. U kunt de functie pas aanvaarden of afwijzen na het overlijden van de erflater. U dient hierbij zorgvuldig te werk gaan, omdat aanvaarding van uw functie als testamentair executeur namelijk niet via een officieel traject verloopt.

Rol aanvaarden

Net zoals met de aanvaarding van de erfenis, kan dit mondeling gebeuren of blijken uit uw handelingen. Als u bijvoorbeeld al abonnementen van de overledene stop aan het zetten bent, dan heeft u (onbewust) uw rol aanvaard. Net zoals dit geldt voor erfgenamen die bijvoorbeeld al spullen uit het huis van de overledene halen; zij aanvaarden hiermee indirect de erfenis ook als er later schulden boven tafel blijken te komen.

Belangrijke verantwoordelijkheid

De keuze of u testamentair executeur wil worden of niet is er eentje die u met zorg moet afwegen. De testamentair executeur draagt een belangrijke verantwoordelijkheid in de uitvoering van het nalatenschap, maar de functie wordt niet altijd begrepen door de erfgenamen. Het kan namelijk voorkomen dat de erfgenamen niet begrijpen waarom zij enige tijd moeten wachten op hun geld uit de erfenis, dat de betrokkenen zich achtergesteld voelen omdat zij niet zelf benoemd zijn tot testamentair executeur of dat de executeur in de problemen kan worden gebracht door (buitenlands) vermogen dat door de erfgenamen wordt verzwegen.

Laat u adviseren

Daarom kan het verstandig zijn om als u benoemt bent als testamentair executeur een specialist te raadplegen om u te laten adviseren over het wel of niet aanvaarden van de functie in uw geval. Er is geen vastgestelde termijn waarbinnen u de functie als testamentair executeur dient te aanvaarden. Echter kan een belanghebbende, u kunt hierbij denken aan een erfgenaam of schuldeiser, de kantonrechter wel verzoeken een uitspraak te doen over de termijn waarbinnen de testamentair executeur zich moet uitspreken over de aanvaarding of afwijzing van de functie.

Bevoegdheden beperkt

Ook al heeft de testamentair executeur zijn of haar functie nog niet aanvaard, de erfgenamen zijn wel al in hun beschikkingsbevoegdheid beperkt. Dit betekent dat zij direct na het overlijden van de erflater, niet verantwoordelijk meer zijn voor het opzeggen van abonnementen en dergelijke en dat zij deze verantwoordelijkheid ook niet vrijwillig op zich mogen nemen. Hun bevoegdheden zijn onmiddellijk beperkt.

ONZE WERKWIJZE

Wilt u de hulp van een erfrecht advocaat? Bij Erfrechtshulp.nl weet u precies waar u aan toe bent.

intake

INTAKE

We verkennen uw situatie. Wat zijn uw juridische mogelijkheden?

Stap1
kennismaking

ADVIESGESPREK

Samen met u bespreken we uw zaak en de haalbaarheid.

Stap2
begroting

BEGROTING

U ontvangt een begroting: wat zijn de kosten van advocaat en griffierecht?

Stap3
akkoord

ERFRECHTSHULP

Akkoord gegeven? Dan starten wij met het behartigen van uw belangen.  

Stap4
 • Stap1

  INTAKE

  We verkennen uw situatie. Wat zijn uw juridische mogelijkheden?

 • Stap2

  ADVIESGESPREK

  Samen met u bespreken we uw zaak en de haalbaarheid.

 • Stap3

  BEGROTING

  U ontvangt een begroting: wat zijn de kosten van advocaat en griffierecht?

 • Stap4

  ERFRECHTSHULP

  Akkoord gegeven? Dan starten wij met het behartigen van uw belangen.

Wat als alle testamentair executeurs weigeren?

Niemand kan gedwongen worden testamentair executeur te worden. Als de persoon die door de erflater is benoemd tot executeur, besluit deze functie niet te aanvaarden dan wordt er in het testament vaak een reserve testamentair executeur genoemd. Als alle aangewezen personen hun benoeming niet aanvaarden, dan kan de kantonrechter de erfgenamen gezamenlijk bevoegd en verplicht maken het nalatenschap af te wikkelen.

Dit kan echter alleen als de erflater deze bevoegdheid van de kantonrechter ook in zijn of haar testament heeft opgenomen. Als een executeur-afwikkelingsbewindvoerder besluit de functie niet te aanvaarden, dan is de kantonrechter altijd bevoegd één of meerdere vervangers aan te wijzen.

Executeur testamentair ontslaan

Als de erfgenamen niet tevreden zijn over het handelen van de testamentair executeur, dan is er de mogelijkheid om de executeur te laten ontslaan. Dit kan echter alleen als er een gewichtige reden is voor ontslag. Bijvoorbeeld als de testamentair executeur tekort schiet in de uitvoering van zijn of haar taak of als er een situatie is ontstaan waarbij het vertrouwen van één of meerdere erfgenamen in de executeur is weggevallen.

Ontslag kan dus alleen door de rechter worden gehonoreerd als de relatie tussen de testamentair executeur en de erfgenamen ernstig verstoord is en hiervoor een gefungeerde reden aangeleverd kan worden. Zo is er een voorbeeld bekend waarbij het vermogen van de erflater in korte tijd flink slonk, maar de testamentair executeur niet kon aangeven met welke reden.

Hulp nodig bij het ontslaan van executeur testamentair?

Als u het vertrouwen in uw testamentair executeur bent verloren dan is het verstandig om contact op te nemen met onze erfrecht advocaat die u kan adviseren over de mogelijke stappen. U kunt contact opnemen voor een gratis intake.

Veel gestelde vragen

Wat is een executeur testamentair?

De testamentair executeur is de persoon die in het testament aangewezen wordt als degene die het nalatenschap van de erflater (overledene) moet uitvoeren.

Wie wordt benoemd als executeur testamentair?

Zowel een natuurlijk persoon (iemand van vlees en bloed) als een rechtspersoon (instelling zoals stichting of besloten vennootschap) kan in het testament de rol van testamentair executeur toebedeeld krijgen. Daarnaast één van de kinderen de functie krijgen, maar ook worden een buitenstaander.

Wat is de vergoeding voor de executeur testamentair?

De vergoeding is meestal 1 procent van het vermogen van het moment van overlijden, maar dat is afhankelijk van wat er in het testament is opgenomen. De erflater kan hebben vastgelegd dat de vergoeding hoger of lager is.

Kun je een executeur testamentair ontslaan?

Als de erfgenamen niet tevreden zijn over het handelen van de executeur testamentair , dan is er de mogelijkheid om de executeur te laten ontslaan. Dit kan alleen als er een gewichtige reden is voor ontslag, zoals een ernstig verstoorde relatie tussen erfgenamen en executeur testamentair.

onterfd

Contact met erfrecht advocaat

Als u zelf momenteel verwikkeld bent in een kwestie rondom de afwikkeling van een erfenis, dan kunt u contact opnemen met de erfrecht advocaat van Erfrechtshulp.nl. Deze zal binnen een uur contact opnemen om uw zaak persoonlijk en vrijblijvend te bespreken. Het eerste consult met de erfrecht advocaat is gratis.