Vereffenaar zoeken

Zoekt u een professionele vereffenaar voor de afhandeling van een nalatenschap? Kies voor onze service bij vereffening:

 • Gratis intake
  Uw situatie in beeld gebracht
 • Expertise
  Ruime kennis van erfrecht, insolventie- en faillissementrecht
 • Duidelijkheid
  De rechtbank bepaalt de vergoeding bij vereffening

Vereffenaar zoeken en aanstellen

Een professionele vereffenaar kan om verschillende redenen worden aangesteld. Het benoemen van een vereffenaar gebeurt meestal als de erfgenamen onderling niet uit de afwikkeling van de nalatenschap komen. Ook kan het zijn dat een vereffenaar wordt benoemd op verzoek van een schuldeiser.

Zoekt u een vereffenaar? Reken dan op de ruime ervaring van mr. Jan Damstra. Maak kennis tijdens een vrijblijvende intake.

[ifso id="5359"]

Bij een beneficiaire aanvaarding aanvaardt een erfgenaam de erfenis, maar tegelijkertijd verwerpt hij deze als blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn.

Deze vereffening van een nalatenschap is complex. Hiervoor is de nodige kennis van erfrecht vereist. in vel gevallen is ook expertise over insolventie- en faillissementrecht noodzakelijk. Wilt u een vereffenaar zoeken om deze taken op te pakken? Wij staan voor u klaar.

 

Beneficiaire aanvaarding

Een vereffenaar kan na beneficiaire aanvaarding worden benoemd maar ook zonder beneficiaire aanvaarding. Bij een beneficiaire aanvaarding aanvaardt een erfgenaam de erfenis maar verwerpt deze tegelijkertijd als blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Als één van de erfgenamen de erfenis beneficiaire aanvaardt moet gelijk de hele erfenis beneficiair worden afgewikkeld.

 

Benoeming vereffenaar na beneficiaire aanvaarding

Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft de rechtbank het recht een vereffenaar te benoemen op verzoek van erfgenamen, belanghebbenden of het openbaar ministerie. In de wet staat tevens beschreven dat de vereffenaar optreedt in plaats van de erfgenamen.

Hulp van een professionele vereffenaar

 • Deskundige afhandeling van zaken

 • Ervaren advocaat

 • Overal in Nederland

 • Vergoeding voor vereffening vastgesteld door rechtbank

Benoeming zonder dat er sprake is van beneficiaire aanvaarding

 

Volgens het Burgerlijk Wetboek is het ook mogelijk dat de vereffenaar door de rechtbank wordt benoemd als er geen sprake is van een beneficiaire aanvaarding. Dit is mogelijk op verzoek van belanghebbenden, het openbaar ministerie, schuldeisers van de nalatenschap of op verzoek van één of meerdere schuldeisers van een erfgenaam.

vereffenaar zoeken

 

Op verzoek van belanghebbende of het openbaar ministerie

Een vereffenaar benoemen op verzoek van belanghebbende of het openbaar ministerie is mogelijk als:

 • Er geen sprake is van erfgenamen of het niet bekend is of er erfgenamen zijn.
 • De executeur de nalatenschap niet beheerd.
Op verzoek van schuldeisers

Een schuldeiser kan een verzoek tot het benoemen van een vereffenaar indienen als men tot verdeling overgaat voordat de opeisbare schulden daarvan zijn voldaan. Maar wanneer de vordering niet of niet volledig kan worden voldaan. Dit is het geval als de nalatenschap bijvoorbeeld niet toereikend is, onbehoorlijk wordt beheerd of onbehoorlijk wordt afgewikkeld.

 

Op verzoek van één of meerdere schuldeisers van de erfgenaam

Schuldeisers van een erfgenaam kunnen een verzoek tot vereffenaar indienen als hun belang door gedragingen van de erfgenaam ernstig zijn geschaad.

Alles over vereffening

Vraag het gratis ebook aan

Bent u schuldeiser?

Wanneer er een schuld openstaat en de schuldenaar is overleden, dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende vereffenaar. In het boedelregister van de rechtbank vindt u de benodigde informatie.

Blijkt er geen vereffenaar te zijn of twijfelt u over het correct handelen van de aangestelde vereffenaar? Lees dan ons artikel:  de rechten van een schuldeiser in een nalatenschap.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.