Vereffenaar zoeken

Een vereffenaar kan om verschillende redenen aangesteld worden. Het benoemen van een vereffenaar gebeurt meestal als de erfgenamen onderling niet uit de afwikkeling van de nalatenschap komen.

Maar ook kan het zijn dat een vereffenaar wordt benoemd op verzoek van een schuldeiser, zij het van de boedel of van een erfgenaam.

Mr. Jan Damstra heeft een ruime ervaring als vereffenaar. Informeer naar de mogelijkheden om zijn expertise te benutten.

Lees meer

Vereffening in goede handen

ErfrechtshulpMr. Jan Damstra regelt de vereffening van nalatenschappen zorgvuldig.

 Ervaren

 Gratis eerste advies

 In heel Nederland

Vereffenaar zoeken

Een vereffenaar kan om verschillende redenen aangesteld worden. Het benoemen van een vereffenaar gebeurt meestal als de erfgenamen onderling niet uit de afwikkeling van de nalatenschap komen.

Maar ook kan het zijn dat een vereffenaar wordt benoemd op verzoek van een schuldeiser, zij het van de boedel of van een erfgenaam.

Lees meer

Vereffening in goede handen

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Bij een beneficiaire aanvaarding aanvaardt een erfgenaam de erfenis, maar tegelijkertijd verwerpt hij deze als blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn.

Alles over vereffening

Vraag het gratis ebook aan

Deze vereffening van een nalatenschap is complex waardoor de nodige kennis van erfrecht is vereist. Ook over insolventie- en faillissementrecht is enige expertise noodzakelijk.

 

Beneficiaire aanvaarding

Een vereffenaar kan na beneficiaire aanvaarding worden benoemd maar ook zonder beneficiaire aanvaarding. Bij een beneficiaire aanvaarding aanvaardt een erfgenaam de erfenis maar verwerpt deze tegelijkertijd als blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Als één van de erfgenamen de erfenis beneficiaire aanvaardt moet gelijk de hele erfenis beneficiair worden afgewikkeld.

 

Benoeming vereffenaar na beneficiaire aanvaarding

Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft de rechtbank het recht een vereffenaar te benoemen op verzoek van erfgenamen, belanghebbenden of het openbaar ministerie. In de wet staat tevens beschreven dat de vereffenaar optreedt in plaats van de erfgenamen.

Hulp van een professionele vereffenaar

  • Deskundige afhandeling van zaken

  • Ervaren advocaat

  • Overal in Nederland

  • Salaris wordt uit de nalatenschap betaald

Benoeming zonder dat er sprake is van beneficiaire aanvaarding

 

Volgens het Burgerlijk Wetboek is het ook mogelijk dat de vereffenaar door de rechtbank wordt benoemd als er geen sprake is van een beneficiaire aanvaarding. Dit is mogelijk op verzoek van belanghebbenden, het openbaar ministerie, schuldeisers van de nalatenschap of op verzoek van één of meerdere schuldeisers van een erfgenaam.

vereffenaar

 

Op verzoek van belanghebbende of het openbaar ministerie

Een vereffenaar benoemen op verzoek van belanghebbende of het openbaar ministerie is mogelijk als:

  • Er geen sprake is van erfgenamen of het niet bekend is of er erfgenamen zijn.
  • De executeur de nalatenschap niet beheerd.
Op verzoek van schuldeisers

Een schuldeiser kan een verzoek tot het benoemen van een vereffenaar indienen als men tot verdeling overgaat voordat de opeisbare schulden daarvan zijn voldaan. Maar wanneer de vordering niet of niet volledig kan worden voldaan. Dit is het geval als de nalatenschap bijvoorbeeld niet toereikend is, onbehoorlijk wordt beheerd of onbehoorlijk wordt afgewikkeld.

 

Op verzoek van één of meerdere schuldeisers van de erfgenaam

Schuldeisers van een erfgenaam kunnen een verzoek tot vereffenaar indienen als hun belang door gedragingen van de erfgenaam ernstig zijn geschaad.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.