Erfenis stiefkind

 

Heeft u recht op een deel van de erfenis als stiefkind van uw stiefmoeder wanneers zij overlijdt? Wat gebeurt er met uw deel van de erfenis als uw moeder overlijdt maar uw stiefvader nog in leven is? En kan uw erfenis als stiefkind veilig gesteld worden in een testament?

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Erfenis stiefkind

 

Heeft u recht op een deel van de erfenis als stiefkind van uw stiefmoeder wanneers zij overlijdt? Wat gebeurt er met uw deel van de erfenis als uw moeder overlijdt maar uw stiefvader nog in leven is? En kan uw erfenis als stiefkind veilig gesteld worden in een testament?

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Jouw erfenis als stiefkind dient te worden vastgesteld in een testament. Zonder testament heb jij als stiefkind geen recht op de erfenis.

In dit artikel vertellen we je meer over wat er gebeurt met de erfenis als er stiefkinderen in het spel zijn. We vertellen je wat er gebeurt als je stiefmoeder overlijdt zonder testament, we leggen je uit wat jouw ouder kan doen om jouw rol als stiefkind te beschermen bij de verdeling van de erfenis en wat er gebeurt als allebei jouw biologische ouders zijn overleden.

Jouw erfenis

Als één van jouw ouders overlijdt dan heb jij ontvang jij een erfenis, toch? Fout! In de wet is vastgesteld dat als één van jouw ouders overlijdt, jij niet direct jouw kindsdeel krijgt.

Je krijgt jouw erfenis pas als allebei jouw ouders overleden zijn.

Tot die tijd heb jij een vordering op de ouder die nog leeft. In het oude erfrecht kreeg jij wel meteen je erfenis, maar het nieuwe erfrecht beschermt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner.

Waarom? Omdat er situaties ontstonden waarbij de kinderen hun erfenis opeisten na het overlijden van een ouder en de andere ouder daardoor in de financiële problemen terechtkwam. Om de partner die achterblijft na overlijden beter te beschermen, heb jij een vordering op die ouder totdat hij of zij zelf overlijdt. Pas als de langstlevende partner overlijdt kun jij je erfdeel ontvangen.

Hertrouwen

Dat is de situatie op het moment dat jouw ouders overlijden zonder dat er andere partners in het spel zijn geweest. Als jouw vader is hertrouwd na het overlijden van jouw moeder, dan wordt jouw erfenis een ingewikkelder verhaal. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als jouw vader eerder overlijdt dan jouw stiefmoeder?

Krijg jij dan wel al jouw deel van de erfenis van jouw biologische ouders of moet je wachten tot ook jouw stiefmoeder overlijdt? En maken jouw stiefbroers en –zussen straks ook aanspraak op één van de erfstukken uit jouw familie? Kortom: wat gaat er bij het verdelen van de erfenis naar het stiefkind?

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake. 

Erfenis stiefkind; bescherming goederen tegen stieffamilie

Het recht stelt dus dat de partner van iemand die overlijdt beschermd is. De kinderen kunnen niet onmiddellijk hun deel van de erfenis opeisen. Dit om te voorkomen dat de partner van de overledene niet in de financiële problemen komt. Dat geldt ook voor jouw stiefouder. Als jouw vader of moeder overlijdt, maar hertrouwd is, dan heb jij niet meteen recht op jouw erfenis als stiefkind.

Vordering

Dit is om te zorgen dat de partner van jouw overleden ouder bijvoorbeeld niet zonder dak boven het hoofd komt te zitten. Je hebt dan een vordering van jouw erfdeel op de partner van jouw overleden ouder. De langstlevende echtgenoot mag gebruik blijven maken van het huis, maar als hij of zij overlijdt, dan krijg jij alsnog dat stukje van je eerdere erfenis.

Positie stiefkind

De wet biedt echter wel mogelijkheden om jouw positie als stiefkind te versterken als er sprake is van een overlijden waarbij stieffamilie in het spel is. Je kunt dan gebruik maken van het zogenaamde Wilsrecht. Je geeft daarmee aan dat je een vordering hebt op de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner en laat deze vordering omzetten in goederen ter waarde van jouw deel van de erfenis. We noemen dit bloot eigendom.

Eigenaar erfenis

Als stiefkind word jij daarmee eigenaar van een stuk van de erfenis, maar mag de geregistreerde partner of langstlevende echtgenoot mag wel (vrucht)gebruik blijven maken van de goederen in kwestie. Als je bijvoorbeeld een vordering hebt ter waarde van 100.000 dan kun je (een deel van) het huis als bloot eigendom laten vastleggen. Het verschil met een gewone vordering is dat het huis bijvoorbeeld niet zonder toestemming van het stiefkind verkocht mag worden. Daarnaast kan jij je vordering laten uitbetalen op het moment dat je stiefouder hertrouwt.

Bloot eigendom

Het Wilsrecht is dus bedoeld om te voorkomen dat jij jouw erfenis als stiefkind kwijtraakt aan jouw stieffamilie. Je kan alleen goederen laten omzetten tot bloot eigendom die hebben behoord tot het nalatenschap van jouw overleden ouder of goederen die behoord hebben tot een gemeenschap van goederen (als de overledene in gemeenschap van goederen was getrouwd).

Hypotheekrente

Hoewel jouw erfenis als stiefkind dus beschermt wordt via het Wilsrecht, zijn er ook een aantal problemen waar je tegenaan kan lopen. Als jij bijvoorbeeld besluit jouw vordering op jouw stiefmoeder om te zetten in bloot eigendom. De woning wordt daardoor deels onderdeel van jouw vordering. Je stiefouder kan dan stellen dat jij daardoor ook een deel van de hypotheekrente moet betalen. Als je het hier niet mee eens bent, dan zal je bij de kantonrechter een verzoek moeten indienen om geen hypotheekrente te hoeven te betalen.

Erfenis stiefkind; laat weten of je gebruik maakt van Wilsrecht

Jouw erfenis als stiefkind wordt dus beschermd door middel van het Wilsrecht. Hierbij moet echter wel een kanttekening geplaatst worden: je Wilsrecht kan vervallen. Jouw stiefouder kan jou – en eventuele andere stiefkinderen – na overlijden van jullie ouder vragen of jullie gebruik willen maken van jullie Wilsrecht. De ouder stelt dan een “redelijke termijn” waarbinnen jullie moeten reageren op deze vraag.

Als jij binnen die termijn niet laat weten of jij wel of niet gebruik wil maken van je Wilsrecht, dan kun je geen gebruik meer maken van je Wilsrecht. Dit is omdat er een onzekere situatie ontstaat als jouw stiefouder niet weet of jij wel of geen gebruik maakt van je Wilsrecht.

Onterfd?

Bent u onterfd of denkt u dat u wordt onterfd? Met de quickscan ontdekt u wat uw mogelijkheden zijn.

Erfenis stiefkind; bij overlijden zonder testament

Bij een overlijden maakt het uit of iemand wel of geen testament heeft laten opstellen. Als iemand overlijdt zonder dat er een testament is opgesteld, dan gaat het geld naar de langstlevende echtgenoot en de biologisch eigen kinderen. Dat betekent dat als jouw stiefouder overlijdt en hij of zij geen testament heeft opgesteld, jij als stiefkind geen recht hebt op de erfenis.

Als je echter een vordering op je stiefouder had – je stiefouder had bijvoorbeeld het vruchtgebruik op een deel van jouw erfenis na het overlijden van jouw biologische ouder – dan krijg jij dit bedrag wel uitgekeerd.

Verdeling vastleggen

Jouw erfenis van een stiefkind kan alleen in een testament uitgebreid worden. Als dat niet gebeurt, dan vis jij achter het net. Als er dus sprake is van een samengesteld gezin waarbij beide ouders kinderen in het huwelijk brengen dan is het belangrijk om op papier te zetten hoe de erfenis verdeeld dient te worden. Als dit niet gebeurt, dan zullen de kinderen alleen een erfenis ontvangen bij het overlijden van hun eigen ouder. In het testament van jouw stiefouder gezet worden is echter ook nog geen garantie op een erfenis als stiefkind.

Voorbeeld

Stel: jouw vader en zijn nieuwe echtgenoot hebben in hun testament allebei opgenomen dat alle (stief)kinderen aanspraak maken op de erfenis. Bij overlijden wordt de erfenis dus over alle kinderen verdeeld. Je vader denkt dat op die manier alle kinderen beschermt zijn. Dat is echter niet helemaal waar. Als jouw vader overlijdt dan staat het jouw stiefmoeder vrij om haar testament aan te passen.

Testament wijzigen

Zij kan bijvoorbeeld de eerder afgesproken tekst wijzigen en haar kinderen alsnog als enige erfgenamen aanwijzen. Daardoor kan het zijn dat jouw stiefbroers en stiefzussen wel een deel van de erfenis van jouw vader hebben ontvangen, maar jij achter het net vist op het moment dat jouw stiefmoeder overlijdt.

Voorwaardelijke making

Om dit te voorkomen moet er in het testament van je vader worden vastgelegd dat de kinderen van zijn nieuwe echtgenoot een zogenaamde voorwaardelijke making krijgen. Dit houdt in dat zijn stiefkinderen alleen aanspraak maken op zijn erfenis als jij en zijn andere biologische kinderen ook aanspraak maken op de erfenis van jullie stiefmoeder. Nog preciezer: de stiefkinderen van je vader maken alleen aanspraak op zijn erfenis als zijn kinderen voor een gelijk deel meedoen in het nalatenschap van zijn nieuwe echtgenote.

Geen testament

Vanzelfsprekend geldt deze situatie ook andersom. Als jouw ouder geen testament heeft opgesteld dan maken jouw stiefbroers en –zussen geen aanspraak op de erfenis van jouw overleden ouder. Er wordt bij de verdeling zonder testament gekeken naar de bloedlijn en daar vallen stiefkinderen buiten.

Samengevat

Kortom: jouw erfenis als stiefkind dient te worden vastgesteld in een testament. Zonder testament heb jij als stiefkind geen recht op de erfenis. Een opname van de stiefkinderen in het testament is echter niet waterdicht. Na het overlijden van de partner kan de langstlevende echtgenoot zijn of haar testament aanpassen en de stiefkinderen verwijderen als erfgenaam. Om dit te voorkomen moet er een “voorwaardelijke making” worden opgenomen in het testament. Daarin wordt gesteld dat de kinderen van de ene partij alleen aanspraak maken op de erfenis als de kinderen van de andere partij dat ook doen.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om u te helpen bij een conflict rondom de erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Erfenis stiefkind: biologische ouders overleden, stiefouder in leven

Een derde mogelijkheid als het aankomt op de erfenis van een stiefkind, is dat allebei de biologische ouders zijn overleden en er alleen nog een stiefouder in leven is. Concreet: als jouw vader is hertrouwd nadat jouw moeder is overleden, dan liggen de zaken nog net iets anders als jouw vader komt te overlijden.

Vruchtgebruik

Toen jouw moeder overleed, kreeg jouw vader het vruchtgebruik over jouw deel van de erfenis. Zoals eerder al uitgelegd, mocht jouw vader hier gebruik van maken zolang hij in leven was. Dit om hem financieel te beschermen. Na het overlijden van je moeder hertrouwde je vader. Enkele jaren later overleed hij. Hoe zit het dan nu met jouw erfenis als stiefkind? Het deel van de erfenis van jouw moeder die jij zou krijgen na het overlijden van jouw vader, ontvang je na de dood van je vader. Ook als je vader tussendoor hertrouwd is.

Wilsrecht

Je stiefmoeder krijgt dus geen vruchtgebruik op het stukje erfenis dat jij van je moeder hebt gekregen. Je stiefmoeder heeft echter wel vruchtgebruik op het stuk erfenis dat jij zou krijgen na het overlijden van je vader. Hier wordt zij financieel volgens de wet beschermd. Jij kunt vervolgens je Wilsrecht gebruiken om jouw erfenis als stiefkind te beschermen.

Ouder hertrouwt

Als jouw ouder na het overlijden van jouw ouder hertrouwt, dan is het belangrijk om te kijken naar jouw erfenis als stiefkind en hoe jij jouw erfenis als stiefkind kan veilig stellen in de toekomst. Je kan bijvoorbeeld aan jouw ouder vragen om jouw erfdeel uit het nalatenschap van je overleden ouder alvast uit te keren (dus voor zijn of haar eigen overlijden).

Een andere mogelijkheid is om op te stellen waaruit het nalatenschap van de overleden ouder bestond en op welke wijze het vermogen van de levende ouder tot stand is gekomen. Dit doe je bijvoorbeeld in een boedelbeschrijving. Als jouw ouder overlijdt en jij jouw erfenis als stiefkind bij jouw stiefouder moet “halen”, dan kan je aan de hand van deze boedelbeschrijving bepalen waaruit het nalatenschap bestond.

Samengevat

Kortom: je hebt dus recht op het deel van de erfenis dat je van je moeder. Dit omdat dit stuk vrij zou komen na het overlijden van je vader. Het vruchtgebruik wordt nu niet doorgegeven aan je stiefmoeder. Je hebt nog geen recht op het stuk van de erfenis van je vader. Dit komt pas vrij op het moment dat de langstlevende echtgenoot (jouw stiefmoeder) is overleden. Tot die tijd maakt zij vruchtgebruik van jouw erfenis. Je kunt wel gebruik maken van je Wilsrecht om je erfenis te beschermen.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.