Vereffening nalatenschap? Kies Erfrechtshulp.nl

Kies voor een professionele vereffenaar:

 • Gratis intake
  Uw situatie in beeld gebracht
 • Expertise
  Ruime kennis van erfrecht, insolventie- en faillissementrecht
 • Duidelijkheid
  De rechtbank bepaalt de vergoeding bij vereffening

Vereffening nalatenschap in goede handen

Als uw erfgenaam uw erfenis volledig of voorlopig aanvaardt, wordt hij de ‘vereffenaar van de nalatenschap’. Dit gebeurt vooral als een schuld onderdeel uitmaakt van de erfenis. De vereffenaar is nu verantwoordelijk voor het vereffenen van de schuld, oftewel het uitbetalen hiervan. Zijn verantwoordelijkheden zijn afhankelijk van de manier waarop de erfgenaam uw erfenis aanvaardt. Hierover leest u verderop meer.

Staat hij hier alleen voor? In eerste instantie zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk. Maar als u inderdaad meerdere erfgenamen heeft, wordt er vaak één erfgenaam gemachtigd om de vereffeningswerkzaamheden te verrichten. Het is in de praktijk namelijk erg lastig om alle fases van vereffening nalatenschap gezamenlijk te vervullen. Omdat er allerlei procedures zijn, wordt er ook vaak een deskundige gevraagd om mee te helpen.

Want welke fases moeten er allemaal precies doorlopen worden bij een vereffening nalatenschap? U leest het in dit artikel.

Als uw erfgenaam een erfenis heeft aanvaard, treedt hij als ‘vereffenaar van de nalatenschap’ op.

Een erfenis aanvaarden

Wanneer uw erfgenaam de erfenis wil aanvaarden, kan hij dit op twee verschillende manieren doen. Ten eerste kan hij de erfenis zuiver aanvaarden. Dit betekent dat hij al uw nalatenschap zonder voorbehoud aanvaard. Hij heeft recht op uw bezittingen, maar ook op al uw schulden. Hij is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschappen. Als u meerdere erfgenamen hebt, zijn zij samen verantwoordelijk.

 

Beneficiair aanvaarden

Uw erfgenamen kunnen ook de erfenis beneficiair aanvaarden, in dat geval zijn zij niet verantwoordelijk voor eventuele schulden die door u achtergelaten zijn en wordt er geen beroep gedaan op hun privévermogen. Wel worden alle schuldeisers, indien mogelijk, betaalt uit uw nalatenschap. Dit wordt ook wel ‘vereffening’ nalatenschap genoemd. Blijft er wat over na betaling van alle schuldeisers, dan wordt dit verdeeld onder uw erfgenamen.

 

Hulp van een professionele vereffenaar

 • Deskundige afhandeling van zaken

 • Ervaren advocaat

 • Overal in Nederland

 • Salaris wordt uit de nalatenschap betaald

Vereffening nalatenschap: wat houdt het precies in?

Als uw erfgenaam een erfenis heeft aanvaard, treedt hij als ‘vereffenaar van de nalatenschap’ op. Wanneer er een beneficiaire aanvaarding heeft plaatsgenomen, zijn uw erfgenamen wel verplicht de nalatenschap te vereffenen. Voor zover de baten (bijvoorbeeld uw goederen, huis of eventueel geld) van uw nalatenschap dit toelaten, worden de schulden van uw nalatenschap voldaan.

Het is eigenlijk te vergelijken met een afwikkeling van een faillissement. Het belangrijkste verschil is dat er bij faillissement een deskundige curator wordt aangesteld, maar bij vereffening nalatenschap rust de vereffeningsverplichting in eerste instantie op uw erfgenamen zelf.

vereffening nalatenschap

 

Welke verplichtingen heeft een vereffenaar?

Maar wat zijn de taken die komen kijken bij een vereffening nalatenschap? Als een erfgenaam vereffenaar is, is hij er verantwoordelijk voor uw nalatenschap te beheren en te vereffenen. Hier komen een aantal specifieke taken bij kijken. De wet kent een uitgebreide opsomming van alle verplichtingen als vereffenaar.

 • Boedelbeschrijving opmaken en ter inzake leggen

  Uw erfgenaam moet een beschrijving maken waarin uw schulden en baten vermeld staan in hun voorlopige staat. Het is belangrijk dat dit met spoed gedaan wordt. De overige erfgenamen en belanghebbende schuldeisers moeten deze beschrijving kunnen inzien. De boedelbeschrijving  moet dus achtergelaten worden bij een boedelnotaris of een kantonrechter.

 • Verzoek om ontheffing ter inzagelegging

  Wanneer de overige erfgenamen ontheven willen worden van de nalatenschap, moeten zij een verzoek richten aan de kantonrechter. Deze ontheffing wordt verleend nadat er gekeken is naar de omvang van uw nalatenschap en de vraag of er andere erfgenamen belang bij de inzage van de boedelbeschrijving kunnen hebben. Kent uw nalatenschap een negatief saldo, dan is de vereffenaar verplicht dit te melden aan de kantonrechter. Die geeft daarna verdere instructies.

 • Oproepen schuldeisers

  De vereffenaar is verantwoordelijk voor het oproepen van de schuldeisers. Zij worden op de hoogte gesteld van uw overlijden en ze worden opgeroepen om aan de vereffenaar te melden wat ze te vorderen hebben. De kantonrechter kan bepalen of u de schuldeisers dient op te roepen in de krant om hun vorderingen in te dienen.

 • Uitkeringen aan schuldeisers en verdeling

  De goederen van uw nalatenschap moeten verkocht worden, zodat de opbrengst gebruikt kan worden om de schulden van uw nalatenschap zoveel mogelijk af te lossen. Ontstaat er een positief saldo na het voldoen van de schuldeisers, dan kan dit worden verdeeld onder uw erfgenamen.

 • Opheffing of kosteloze vereffening

  Het kan zo zijn dat uw nalatenschap niet genoeg goederen bevat om de schulden te dekken. De vereffenaar kan dan van te voren de kantonrechter verzoeken om een kosteloze vereffening van uw nalatenschap of opheffing van uw nalatenschap uit te voeren.

 

Vereffening nalatenschap: een professionele executeur

U kunt altijd een executeur testamentair benoemen bij het opstellen van uw testament die uw erfgenamen helpt om door de ingewikkelde procedures te komen die komen kijken bij een vereffening nalatenschap. Het kan voorkomen dat u een erfgenaam benoemt die als executeur niet altijd toegerust is op zijn zaak. Een professionele vereffenaar, zoals een advocaat, is een fijne manier om problemen bij de afwikkeling van uw nalatenschap te voorkomen. Zo weet u zeker dat alle belangrijke knopen onpartijdig worden doorgehakt en de belangen van alle erfgenamen professioneel behartigd worden.

 

Wilt u meer weten over het opstellen van een advocaat als testamentair executeur? Voor nadere informatie en een vrijblijvend intakegesprek kunt u contact opnemen.

 

Alles over vereffening

Vraag het gratis ebook aan

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.