Erfenis tip

Volgens het huidige recht kan een erfgenaam voorkomen dat deze met privévermogen aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater door beneficiair te aanvaarden.

Dat betekent dat de erfgenaam alleen de goederen van de erfenis verkrijgt die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. Als erfgenaam behoeft u dus nooit meer te betalen dan het vermogen dat is nagelaten.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Erfenis tip

Volgens het huidige recht kan een erfgenaam voorkomen dat deze met privévermogen aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater door beneficiair te aanvaarden.

Dat betekent dat de erfgenaam alleen de goederen van de erfenis verkrijgt die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. Als erfgenaam behoeft u dus nooit meer te betalen dan het vermogen dat is nagelaten.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Een schuld ontstaan door een onverkoopbaar huis valt dus niet onder de nieuwe regeling, omdat hypotheekschulden bekend (behoren te) zijn bij erfgenamen.

Regeling voor onverwachte schuld uit erfenis

Hoe goed voorbereid iemand ook is, een sterfgeval in de familie of naaste omgeving is altijd onverwacht en brengt meer met zich mee dan vooraf wordt ingeschat. Het is daarom raadzaam om in veel gevallen hulp in te schakelen van een specialist op het gebied van erfrecht.

Beneficiair voordelig?

Volgens het huidige recht kan een erfgenaam voorkomen dat deze met privévermogen aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater door beneficiair te aanvaarden. Dat betekent dat de erfgenaam alleen de goederen van de erfenis verkrijgt die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. Als erfgenaam behoeft u dus nooit meer te betalen dan het vermogen dat is nagelaten.

Zuiver aanvaarden?

Toch kunnen mensen in de problemen komen. Het gaat om de situatie waarin de nalatenschap niet beneficiair, maar zuiver is aanvaard. Dat wil zeggen dat de erfgenaam alle goederen en schulden uit de erfenis verkrijgt.

Als in zo’n situatie de erfgenaam met een onbekende schuld te maken krijgt die niet meer uit de erfenis kan worden betaald dan moet deze met eigen geld worden betaald. Dit kan tot onbillijke situaties leiden.

Alleen schulden? Help!

De overheid is voornemens erfgenamen tegemoet te komen die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden gesteld.

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vindt het redelijk dat in dergelijke – uitzonderlijke – omstandigheden de erfgenaam wordt beschermd tegen onverwachte schulden als de erfgenaam niets valt aan te rekenen. Bijvoorbeeld een te laat gevorderde eigen bijdrage AWBZ.

Een schuld ontstaan door een onverkoopbaar huis valt dus niet onder de nieuwe regeling, omdat hypotheekschulden bekend (behoren te) zijn bij erfgenamen.

Voorwaarde is dus wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om u te helpen bij een conflict rondom een erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ontheffing

Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen om – geheel of gedeeltelijke – ontheffing te vragen. Verleent de kantonrechter de erfgenaam volledige ontheffing, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog wel met eigen vermogen moet betalen.

Specialisten en informatie

Informatie over het verkrijgen van een erfenis is uitgebreid om onvoorziene omstandigheden als deze te voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld meer gegevens beschikbaar over de gevolgen van zuivere aanvaarding en negatieve nalatenschappen.

Hulp nodig van een erfrecht advocaat?

Bij Erfrechtshulp werken we met advocaten die zich hebben gespecialiseerd en bewezen in dit vakgebied. Heeft u een vraag? Stel hem gerust! Wij geven binnen 24 uur gericht antwoord of nemen contact op voor een eerste consult. Twijfelt u nog of u hulp en/of advies op het gebied van erfrecht nodig hebt? Neem contact op voor een gratis intake.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.