Erfenis verdelen

Een nalatenschap correct afhandelen. Dat vraagt kennis van erfrecht en een onpartijdige blik. Erfrechtshulp.nl helpt u:

 • Gratis intake
  Uw situatie in beeld gebracht
 • Expertise
  Ruime kennis van erfrecht
 • Zekerheid
  Erkend door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland

Heeft u problemen bij de verdeling van een erfenis?

Hoe goed u ook voorbereid bent, een sterfgeval in de familie of naaste omgeving brengt altijd meer met zich mee dan vooraf wordt ingeschat. Naast het regelen van een uitvaart, wordt u bijvoorbeeld geconfronteerd met de erfenis die u moet verdelen.

[ifso id="5356"]

Om erfenis conflicten te voorkomen is het verstandig een boedelbeschrijving op te maken. U kunt dat zelf doen, maar een notaris of gespecialiseerde advocaat van Erfrechtshulp.nl kan ook uitkomst bieden.

Direct juridisch advies? Erfrechtshulp.nl

Hoe verdelen we de erfenis?

Hoe goed u ook voorbereid bent, een sterfgeval in de familie of naaste omgeving brengt altijd meer met zich mee dan vooraf wordt ingeschat. Naast het regelen van een uitvaart, wordt u bijvoorbeeld geconfronteerd met de erfenis die u moet verdelen. Omdat het verdelen van een erfenis vrij ingewikkeld kan zijn en voor de nodige onderlinge spanningen tussen erfgenamen kan zorgen, is het daarom raadzaam om een specialist op het gebied van erfrecht te raadplegen.

 

Rechten en plichten

Deze specialist kan u precies uitleggen wat uw rechten en plichten als erfgenaam zijn zijn. Zo kan advocaat Jan Damstra van Erfrechtshulp.nl u uitleggen wat de gevolgen zijn van het weghalen van de fotoboeken uit het ouderlijk huis of wat het betekent voor uw erfenis als uw ouder overlijdt maar de nieuwe partner van uw ouder nog leeft.

Heeft u een vraag  de ervaren erfrecht advocaat Jan Damstra?  Schroom dan niet om contact op te nemen.

 

Boedelverdeling

Om conflicten te voorkomen is het verstandig om een boedelbeschrijving op te maken. U kunt dat zelf doen, maar een notaris of gespecialiseerde advocaat van Erfrechtshulp.nl kan ook uitkomst bieden.

Aan de hand van de inventarisatie van de boedel kunnen de verschillende zaken verdeeld worden tussen de verschillende erfgenamen. Vaak gebeurt dat op basis van de emotionele waarde, maar u kunt er ook voor kiezen om verschillende producten door een externe partij te laten taxeren. Dan kan er namelijk een verdeling gemaakt worden op basis van de marktwaarde van de producten.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

 • Snel inzicht in uw juridische mogelijkheden

 • Voorstel op maat: duidelijkheid over werkzaamheden en kosten

 • Hulp van een gespecialiseerde, ervaren advocaat

 • Direct contact: vergaderlocaties in heel Nederland

Kindsdeel

Het kindsdeel van de erfenis is het deel van de erfenis waar kinderen recht op hebben na het overlijden van een ouder. Als er een ouder overlijdt en drie kinderen achterlaat betekent dit dat het kindsdeel een derde van de erfenis is.

De grootte van het kindsdeel kan echter variëren. Als de partner van de overleden ouder nog in leven is en deze in gemeenschap van goederen getrouwd waren, dan wordt het kindsdeel over de helft van de erfenis verrekend. Door nieuwe wetgeving kan een kind direct na het overlijden van een ouder niet meer direct beschikken over zijn of haar erfenis. Dit omdat voorheen situaties ontstonden waarbij kinderen na het overlijden van vader bijvoorbeeld hun kindsdeel opeisten, waarna moeder gedwongen werd het huis te verkopen.

Vruchtgebruik over erfenis

Doordat het kindsdeel niet-opeisbaar is totdat ook de langstlevende partner overlijdt, krijgt de langstlevende partner het zogenaamde vruchtgebruik over de erfenis. Er kunnen echter situaties ontstaan waarbij je als kind via de rechter toch al op enige wijze je kindsdeel erfenis wil beschermen, bijvoorbeeld omdat je het gevoel hebt dat de langstlevende partner het geld onnodig uitgeeft of omdat deze gaat hertrouwen.

Lees meer in het artikel kindsdeel erfenis hoe advocaat Jan Damstra u in die gevallen kan helpen.

Legitieme portie

Ook al wordt er soms gesproken van het onterven van kinderen wettelijk gezien kan dat nooit helemaal. Kinderen hebben namelijk altijd recht op een zogenaamde legitieme portie van de erfenis. Dit is de helft van het kindsdeel dat ze normaal gesproken zouden krijgen. Dus als de erfenis verdeeld moet worden over drie broers, zouden zij normaal gesproken allemaal één derde van het vermogen krijgen. Zijn zij alle drie onterfd, dan maken zij aanspraak op een zesde van het totale vermogen.

Daarnaast maken zij geen aanspraak op de boedel. Als u na het overlijden van uw ouders, uw legitieme portie van de erfenis wil opeisen dan is het verstandig om contact op te nemen met de heer Damstra. Deze kan u helpen bij het doorlopen van dit proces.

Onterfd?

Bent u onterfd of denkt u dat u wordt onterfd? Met de quickscan ontdekt u wat uw mogelijkheden zijn.

Executeur testamentair

De executeur testamentair is de persoon die in het testament aangewezen wordt als degene die het nalatenschap van de overledene moet uitvoeren. Er kunnen in het testament drie verschillende testamentair executeurs aangewezen worden; een zogenaamde erfenisexecuteur, een beheersexecuteur en een executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Een executeur testamentair kan zowel een persoon zijn (iemand van vlees en bloed) als een rechtspersoon (instelling zoals een stichting of besloten vennootschap). Daarnaast kan de executeur testamentair worden aangewezen binnen de kring van nabestaanden, maar ook daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan de notaris.

 Raadplegen erfrecht advocaat

Als u bent aangewezen als testamentair executeur kan het verstandig te zijn om te overwegen of u deze benoeming wilt aanvaarden, daartoe bent u namelijk niet verplicht. U kunt hiervoor een erfrecht advocaat raadplegen. U kunt ook een advocaat inschakelen als u niet tevreden bent over het handelen van de testamentair executeur, bijvoorbeeld doordat hij abonnementen van de overledene niet opzegt en lang wacht met de verkoop van het huis waardoor de kosten oplopen. Advocaat Jan Damstra kan helpen bij deze kwesties.

Verdelingsprocedure

Als erfgenaam hebt u de mogelijkheid om met behulp van een erfrechtadvocaat een procedure te starten bij de rechtbank: “een verdelingsprocedure”. De rechter wordt hierbij gevraagd om de woning(en) te verdelen, rekening houdend met de verschillende belangen. Dat kan ook betekenen dat de woning toch moet worden verkocht.

Vruchtgebruik

Als één van uw ouders overlijdt, dan krijgt de partner van de overledene vruchtgebruik over zijn of haar nalatenschap. Als uw ouders nog bij elkaar zijn betekent dit dat het vruchtgebruik naar uw andere biologische ouder gaat, maar als uw ouder hertrouwt is gaat het vruchtgebruik dus naar uw stiefouder. Deze persoon wordt aangeduid als de langstlevende partner. Hij of zij kan uw stuk van de erfenis tijdens het vruchtgebruik spenderen in de tijd dat hij of zij nog leeft. In principe kunt u daar niets tegen beginnen, tenzij u het gevoel heeft dat de langstlevende partner het vermogen bewust verkwist of hertrouwt. Lees meer over hoe Jan Damstra u kan helpen bij zaken rondom het vruchtgebruik.

Woning

Als er 1 of soms meer woningen in de nalatenschap vallen, kunnen deze worden verkocht en de opbrengst verdeeld. Het komt vaak voor dat een van de erven in de woning wil (blijven) wonen en het niet eens is met de taxatie. Hij of zij wil bijvoorbeeld minder betalen dan de taxatiewaarde van de woning(en). Het kan ook voorkomen dat één van de broers of zussen het ouderlijk huis niet wil verkopen, terwijl de andere broers en zussen dit wel willen.

Als de broers en zussen dan niet tot een overeenkomst komen, kan het zijn dat de woning ondertussen hard achteruit gaat omdat deze niet wordt onderhouden en zo in waarde verminderd. Als de verdeling van de erfenis op een dergelijke manier bij verdeling van de woning vast komt te zitten, dan kan de heer Damstra u helpen.

Erfrechtshulp

Als er onlangs iemand in uw omgeving is overleden, dan kan het raadzaam zijn om advies in te winnen van iemand die gespecialiseerd is op het gebied van erfrechtshulp; een erfecht advocaat. Dit om problemen tussen de nabestaanden te voorkomen of juist om deze op te lossen. Een conflict rondom het verdelen van de erfenis ontstaat namelijk vaak erg snel in een emotionele periode na het overlijden van een dierbare.

Bij Erfrechtshulp.nl werken we met advocaten die zich hebben gespecialiseerd en bewezen in dit vakgebied. Hebt u een vraag? Stel hem gerust. Wij geven binnen een dag gericht antwoord of nemen contact op voor een eerste consult. Dit eerste consult is altijd vrijblijvend en gratis.

Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.