Erfenis bij verstandelijke beperking kind

Home » erfenis » Erfenis bij verstandelijke beperking kind

Als u ouder bent van een kind met een verstandelijke beperking, wilt u uw kind waarschijnlijk goed verzorgd achterlaten. Het is raadzaam om tijdig te kijken hoe u dit wilt doen. Hoe is bij verstandelijke beperking de erfenis wettelijk geregeld? Wie beheert bijvoorbeeld het vermogen van uw verstandelijk beperkte kind? En wat gebeurt er met het vermogen als uw kind overlijdt? Met een testament op maat kunt u uw financiële situatie en de erfenis bij verstandelijke beperking van uw kind goed regelen. Als u namelijk niets regelt, erft uw kind het wettelijk deel van het vermogen zonder dat hij of zij het zelf kan beheren. Nadat uw kind overleden is, gaat in het geval van niets regelen uw vermogen naar eventuele broers, zussen, neven of nichten die daar weer hoge erfbelasting over betalen. Allemaal nadelen waar u niet op zit te wachten.

Executeur beheert vermogen

In het testament op maat heeft u de mogelijkheid om een executeur testamentair aan te wijzen. Dit is iemand die de erfenis van uw verstandelijk beperkte kind beheert. Dit kan familie zijn, maar het kan raadzaam zijn om daarnaast ook een professionele executeur te benoemen. Juist om conflicten over het vermogen of misbruik te voorkomen. Soms besluiten ouders om een kind met een verstandelijke beperking te onterven en op een andere manier verzorgd achter te laten, bijvoorbeeld via levensonderhoud van AWBZ. Toch is onterven in de praktijk vaak geen optie. De rechter zal zich hier negatief over uitspreken en oordelen dat het kind in ieder geval recht heeft op zijn legitieme portie.

Vruchtgebruik

Een oplossing binnen een testament op maat is om het verstandelijk beperkte kind het vruchtgebruik van een deel van het vermogen te laten erven. Bij vruchtgebruik kan het verstandelijk beperkte kind gebruik maken van de erfenis. Dit deel is niet opeisbaar door andere erfgenamen tot het moment dat dit kind overlijdt. Zorg ervoor dat het vruchtgebruik minimaal een half erfdeel waard is. Uw eventuele andere kinderen laat u dan het ‘bloot eigendom’ van dit vermogen na. Daarmee zijn zij juridisch eigenaar en kunnen ze zonder erfbelasting te betalen over het vermogen van hun verstandelijk beperkte broer of zus beschikken als deze overlijdt. Hiermee kunt u, afhankelijk van de hoogte van het vermogen, binnen de familie veel geld besparen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met gespecialiseerd erfrechtadvocaat Jan Damstra.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen