Kindsdeel en vruchtgebruik

In het tijdperk van samengestelde gezinnen staat een erflater (bijv. de vermogende vader) die opnieuw in het huwelijk is getreden, vaak voor een dilemma op welke wijze hij zijn vermogen moet nalaten.

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Kindsdeel en vruchtgebruik

In het tijdperk van samengestelde gezinnen staat een erflater (bijv. de vermogende vader) die opnieuw in het huwelijk is getreden, vaak voor een dilemma op welke wijze hij zijn vermogen moet nalaten.

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

De erflater kan in het testament zetten dat de kinderen uit het eerste huwelijk geen beroep kunnen doen op hun wilsrechten.

 

Nieuwe partner

Indien de erflater bijvoorbeeld al 20 of 25 jaar gescheiden is en bijvoorbeeld al 10 jaar of langer samen is met een nieuwe partner wat zijn dan zijn mogelijkheden om zijn nieuwe partner toch verzorgd achter te laten, zonder dat de kinderen uit het eerste huwelijk hun erfdeel kunnen opeisen, waardoor de nieuwe partner wellicht in financiële problemen zal kunnen geraken.

Wilsrechten

Op het moment dat de erflater komt te overlijden en hij een nieuwe partner heeft met wie hij is gehuwd, dan hebben de kinderen uit het eerste huwelijk wilsrechten. Als de erflater niet gescheiden was maar zijn eerste vrouw is overleden dan kunnen de kinderen op het moment dat vader opnieuw in het huwelijk treedt hun erfdeel van moeder opeisen.

Stiefouder

Als vader is gescheiden dan kunnen de kinderen van de stiefouder niet eisen dat het erfdeel dat hen door vader is nagelaten door de stiefmoeder wordt uitgekeerd.

Echter, zij kunnen van de stiefouder wel vragen om zekerheid te stellen voor de waarde van het erfdeel dat aan hen toekomt.

Op dit erfdeel wordt een vruchtgebruiker gevestigd. Op deze wijze kan het kind er toch voor zorg dragen dat de stiefouder zijn of haar erfdeel niet kan verteren. Deze vrees is er immers altijd.

Vruchtgebruik

Echter, de erflater kan dit probleem in zijn testament ondervangen. De erflater kan in het testament zetten dat de kinderen uit het eerste huwelijk geen beroep kunnen doen op hun wilsrechten. De erflater kan bijvoorbeeld in zijn testament bepalen dat zijn echtgenote een legaat van vruchtgebruik krijgt toebedeeld.

Dit legaat houdt in dat zij een vruchtgebruik krijgt op het gehele vermogen en dit ook mag vervreemden en verteren. Op deze wijze kan de nieuwe partner blijven beschikken over hetgeen haar door de erflater is nagelaten en vissen de kinderen uit het eerste huwelijk achter het net.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om u te helpen bij een conflict rondom een erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Op welke wijze kunnen de stiefkinderen toch nog de beschikking krijgen over een gedeelte van een erfdeel?

Een oplossing kan zijn dat de kinderen uit het eerste huwelijk de nalatenschap van de erflater verwerpen waarbij zij zich het recht voorbehouden om toch aanspraak te maken op een legitieme portie. Stiefmoeder zal als de erflater daarover niets heeft bepaalt dit kindsdeel moeten uitkeren.

Kindsdeel

Het kindsdeel is gelijk aan de helft van het erfdeel waar het kind recht op heeft. De legitieme portie is de helft van de helft. Als de erflater als erfgenamen nalaat zijn nieuwe partner en twee kinderen uit een eerder huwelijk dan heeft ieder recht op een derde van de nalatenschap. Het kindsdeel is dan 1/6 deelde. De erflater kan ook dit probleem echter tackelen door in het testament op te nemen dat de legitieme portie pas door een kind kan worden opgeëist indien zijn langstlevende partner komt te overlijden.

Heeft het kind uit het eerste huwelijk dan toch nog mogelijkheden om zijn of haar rechten veilig te stellen?

Het antwoord op deze vraag kan ja zijn. Indien blijkt dat de nieuwe partner grote schenkingen aan derden doet dan kan dit kind aan de rechter vragen om het vermogen dat de erflater heeft nagelaten onder bewind te stellen. Het stiefkind moet alert blijven op welke wijze stiefmoeder met de nalatenschap van de erflater omgaat.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.