Vereffenaar nalatenschap

Kies voor onze service bij vereffening:

 • Gratis intake
  Uw situatie in beeld gebracht
 • Expertise
  Ruime kennis van erfrecht, insolventie- en faillissementrecht
 • Duidelijkheid
  De rechtbank bepaalt de vergoeding bij vereffening

Vereffenaar nalatenschap aanstellen

Is er sprake van schulden binnen een nalatenschap? Dan is het vaak noodzakelijk om de erfenis te vereffenen. Een vereffenaar nalatenschap wordt aangewezen om dit te verzorgen.

 • Bent u vereffenaar, maar wilt u deze taak overdragen?
 • Of heeft u geen vertrouwen in de aangewezen vereffenaar?

Dan helpt onze erfrechtadvocaat mr. Jan Damstra u graag.

Snel naar:

   

  De vereffening van een nalatenschap is eigenlijk te vergelijken met een afwikkeling van een faillissement.

   

  Een negatieve nalatenschap

  Vereffenaar nalatenschap

  Het komt regelmatig voor dat een erfenis niet alleen bestaat uit goederen, een huis of geld. Soms zijn er ook schulden. Het kan erg vervelend zijn voor erfgenamen om verantwoordelijk te zijn voor deze schulden. Als zij de erfenis aanvaarden, zijn zij verplicht om ervoor te zorgen dat alles rondom de schulden in goede banen wordt geleid. De personen, of toegewezen persoon die deze taak uitvoert is de ‘vereffenaar nalatenschap’.

  Hulp van een professionele vereffenaar

  • Deskundige afhandeling van zaken

  • Ervaren advocaat

  • Overal in Nederland

  • Salaris wordt uit de nalatenschap betaald

  Vereffenaar nalatenschap: Wat houdt het in?

  Eenvereffenaar is verantwoordelijk om de nalatenschap te beheren en te vereffenen. De goederen van de nalatenschap moeten verkocht worden om voor voldoening van de schulden te zorgen. Een vereffenaar nalatenschap kan op twee verschillende manieren aangewezen worden. Erfgenamen kunnen vereffenaar zijn wanneer één of meerdere erfgenamen uw nalatenschap beneficiair hebben aanvaard. Daarnaast kan de rechtbank een vereffenaar nalatenschap benoemen wanneer uw erfgenamen het niet eens zijn over de afwikkeling van een nalatenschap.

   

  Ingewikkelde procedures

  De vereffening van een nalatenschap is eigenlijk te vergelijken met een afwikkeling van een faillissement. Het belangrijkste verschil is dat er bij faillissement een deskundige curator wordt aangesteld, maar bij vereffening van een nalatenschap rust de vereffeningsverplichting in eerste instantie op uw erfgenamen. Toch kunnen zij altijd een deskundige inschakelen die helpt om de ingewikkelde procedures door te nemen die erbij komen kijken.

  Alles over vereffening

  Vraag het gratis ebook aan

  Vereffenaar nalatenschap: de kosten bij een erfenis

  Wanneer u komt te overlijden, brengt dit altijd kosten met zich mee voor uw erfgenamen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de uitvaart of kosten voor de executeur en/of voor de vereffening van de nalatenschap. Zij kunnen de kosten, indien mogelijk, verrekenen met uw erfenis. Maar wanneer u te veel schulden achterlaat, moeten uw erfgenamen eventuele kosten zelf betalen.

  Deze kosten worden hieronder kort belicht:

  • De kosten van de uitvaart
  • De kosten van de notaris
  • De kosten van de executeur
  • De kosten van de vereffenaar nalatenschap
  • Overige kosten
  Kosten van de uitvaart

  Wanneer er een begrafenis of crematie geregeld moet worden, kunnen de kosten al gauw oplopen tot enkele duizenden euro’s. Wanneer u liever niet wilt dat de nabestaanden de uitvaart moeten betalen, kunt u van te voren een uitvaartverzekering afsluiten. Is er geen sprake van een uitvaartverzekering dan kan de uitvaart betaalt worden uit uw nalatenschap. Is dat niet genoeg, dan moeten uw erfgenamen deze kosten zelf betalen.

   

  Kosten van de notaris

  Tijdens de vereffening van nalatenschap kan er een notaris ingeschakeld worden. De kosten van de notaris hangen volledig af hoeveel uren de notaris voor u erfgenamen werkt. Hoe ingewikkelder de familiesituatie en hoe ingewikkelder de nalatenschap, hoe meer kosten er verbonden zijn aan de notaris aangezien deze dan meer uren maakt.

   

  Kosten van de executeur

  U kunt in uw testament een testamentair executeur aanstellen. Ook kunt u in het testament laten opnemen of de executeur een vergoeding krijgt voor zijn taken die hij moet uitvoeren. Als u hierover niets opneemt in het testament, krijgt de executeur 1 procent van de waarde van uw vermogen op het moment van overlijden. Deze vergoeding wordt gezien als een beloning voor de bestede tijd van de executeur. Een urenverantwoording met een overzicht van het aantal bestede uren hoeft een executeur dus niet bij te houden. Is er sprake van meer dan één executeur, dan wordt de beloning verdeelt.

   

  Kosten van de vereffenaar nalatenschap

  Is er een vereffenaar nalatenschap benoemd door de rechter doordat het een erfgenaam of executeur niet is gelukt uw nalatenschap af te wikkelen, dan krijgt deze ook een vergoeding uit uw nalatenschap. De rechter bepaalt hoe hoog de vergoeding is die de vereffenaar nalatenschap krijgt. Is uw nalatenschap negatief, dan wordt het salaris betaald door uw erfgenamen.

   

  Overige kosten

  Naast deze kosten zijn er ook nog andere kosten waarmee u rekening moet houden. Zo kunnen er bijvoorbeeld taxatiekosten zijn voor uw koophuis of kosten voor de ontruiming van uw woning. Ook verkoopkosten voor uw koopwoning of kosten voor een advocaat bij een ruzie tussen uw erfgenamen moeten niet vergeten worden.

  Wil u er zeker van zijn dat u alles van te voren goed regelt door bijvoorbeeld een testamentair executeur op te stellen in uw testament? Dan kunt u voor nadere informatie en een vrijblijvend gesprek contact opnemen.

   

  Gratis intake

  Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.