Kunt u een vereffening voorkomen als er beneficiair is aanvaard?

U heeft in een artikel op deze website kunnen lezen wat een vereffeningsprocedure is en hoe deze werkt. Als u het artikel leest dan blijkt daaruit dat zo’n procedure niet alleen duur is (waardoor er minder te verdelen is) maar dat niet alleen de erflater maar ook de erfgenamen de regie over de afwikkeling van de nalatenschap kunnen verliezen.

 

Immers, er kan een derde tot vereffenaar worden benoemd die door een rechter-commissaris wordt gecontroleerd. Zo’n procedure heeft natuurlijk wel als er tussen de erfgenamen een groot wantrouwen heerst.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Kunt u een vereffening voorkomen als er beneficiair is aanvaard?

U heeft in een artikel op deze website kunnen lezen wat een vereffeningsprocedure is en hoe deze werkt. Als u het artikel leest dan blijkt daaruit dat zo’n procedure niet alleen duur is (waardoor er minder te verdelen is) maar dat niet alleen de erflater maar ook de erfgenamen de regie over de afwikkeling van de nalatenschap kunnen verliezen.

 

Immers, er kan een derde tot vereffenaar worden benoemd die door een rechter-commissaris wordt gecontroleerd. Zo’n procedure heeft natuurlijk wel als er tussen de erfgenamen een groot wantrouwen heerst.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Voorkomen vereffening

Er zijn mogelijkheden om bij een beneficiaire aanvaarding te voorkomen dat er een dure vereffeningsprocedure zal moeten worden opgestart. Dat is onder andere mogelijk als er een testament is opgemaakt waarin een executeur is benoemd.

 

Als er geen executeur is benoemd dan is deze optie niet mogelijk. Erfrecht geleerden stellen nagenoeg allemaal dat een testament zonder executeur geen testament is. Een executeur beheert de nalatenschap. Als deze executeur in het testament ook tot afwikkelingsbewindvoerder wordt benoemd dan beheert hij niet enkel en alleen de nalatenschap maar mag hij deze ook te gelde maken. De executeur afwikkelingsbewindvoerder heeft een privatieve bevoegdheid. Dat betekent dat hij niet in overleg hoeft te treden met de erfgenamen als er bijvoorbeeld een auto of woning moet worden verkocht.

Alleen mogelijk met executeur

Als er een executeur in het testament is benoemd dan kan een vereffeningsprocedure worden voorkomen (als er beneficiair is aanvaard) als de executeur kan aantonen dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen. In dat geval hoeft er geen vereffenaar te worden benoemd en kan de nalatenschap door de executeur worden afgewikkeld.

Voorbeeld: Vonnis 7 juli 2003

De kantonrechter in Zwolle heeft op een vergelijkbare wijze beschikt in zijn vonnis van 7 juli 2003, NJkort 2003,82. In deze uitspraak heeft de kantonrechter namelijk gesteld dat indien er in een testament een executeur is benoemd en de boedel ruimschoots voldoende is om alle schulden te betalen er geen vereffenaar hoeft worden benoemd.

Het verzoek dat was gedaan was overbodig. Immers, deze vrijstelling wordt van rechtswege verkregen. Dat betekent dat een procedure bij de Kantonrechter in dat geval overbodig was. Er hoeft enkel en alleen een verzoek bij de Kantonrechter te  worden ingediend als er wordt getwijfeld of de nalatenschap ruimschoots voldoende is.

 

Welke eisen worden aan de executeur gesteld?

 

Er worden geen bijzondere eisen gesteld aan de bevoegdheden van de executeur. Twee sterren zijn voldoende.

Wat houden deze sterren precies in:

  1. Ster executeur is de begrafenis executeur. Deze heeft 1 taak namelijk namelijk het regelen van de begrafenis;
  2. De 2 sterrenexecuteur is de beheers executeur. De kerntaak van de beheers executeur is om de goederen van de nalatenschap de beheren en de schulden te betalen;
  3. De 3 sterren executeur heeft de meeste bevoegdheden. Deze executeur is ook afwikkelingsbewindvoerder. De 3 sterren executeur mag (on)roerende zaken die tot de nalatenschap behoren zonder toestemming van de erfgenamen verkopen.
Executeur benoemen

Het is daarom verstandig om altijd een executeur in het testament op te nemen. Het is tegenwoordig zelfs mogelijk om een executeur in te schakelen voordat men een testament maakt of ten tijde van het op maken van het testament.

 

Als een erflater problemen voorziet over de uitleg van zijn testament of ruzies onder de erfgenamen over de verdeling dan kan de erflater samen met de executeur maatregelen treffen om deze problemen die worden voorzien te voorkomen. Als de erflater komt te overlijden en de executeur aantreedt dan kan deze executeur de problemen die mogelijk werkelijkheid worden eenvoudig oplossen.

 

U wordt daarom geadviseerd om altijd een executeur in uw testament te benoemen om er voor te zorgen dat uw wil ook daadwerkelijk na uw overlijden wordt uitgevoerd.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.