Coronavirus > We doen er alles aan om u snel en goed te helpen. Ontdek hoe we onze dienstverlening hebben aangepast.

Onterven: de meerwaarde van een legaat

Soms is het opstellen van een testament niet eenvoudig. Zeker wanneer het de wens is (één of meerdere) erfgerechtigden te onterven, dan moet u een aantal belangrijke afwegingen maken. In dit artikel gaan we in op de rol dat een legaat kan spelen.

Wist u dat het dan verstandig kan zijn om een legaat op te nemen? Een legaat is een making waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt nagelaten. Een legataris (de persoon die een legaat ontvangt uit de erfenis) kan tot de erfgenamen behoren, maar dit hoeft niet het geval te zijn.

Onterven en legaat

Waarom is een legaat nu aantrekkelijk in combinatie met onterven? Het is vanwege wetgeving niet mogelijk kinderen volledig te onterven. U kunt alleen de rechten beperken. Ieder kind heeft onder normale omstandigheden recht op een kindsdeel. Kiest u voor onterving, dan kunt u dit kindsdeel halveren tot de zogenaamde legitieme portie.

Wilt u nu een van uw kinderen onterven? Dan kan het opnemen van een legaat in uw testament, ter grootte van de legitieme portie, een wijze zet zijn. Zo ontneemt u namelijk uw onterfde kind beel mogelijkheden om protest aan te tekenen. Bij een legaat kan alleen aanspraak op het bedrag worden gemaakt, niet op goederen. Dit kan veel conflicten met andere erfgenamen / kinderen voorkomen. Een rustgevende gedachte.

Bent u bang dat uw onterfde kind alsnog zijn legitieme portie opeist, naast het legaat dat u reeds heeft toegekend en zodoende eigenlijk alsnog de omvang van zijn gewone erfdeel ontvangt? Dat hoeft niet. Volgens het legaat krijgt uw onterfde kind als legaat evenveel als hij als legitieme portie had kunnen krijgen. Niet meer, niet minder.

De berekening

Welk bedrag kunt u nu opnemen als legaat? De berekening werkt als volgt:

  • ga uit van de totale waarde van de nalatenschap
  • alles wat u tijdens leven aan uw kinderen heeft geschonken (meer dan € 500 per keer)
  • alles wat u de laatste vijf jaar aan derden heeft geschonken.

Het totaal hiervan heet de legitimaire massa. Hiervan berekent u vervolgens het erfdeel van het kind dat u wilt onterven; daar weer de helft van is zijn/haar legitieme portie. U kunt hiervaan nog alle schenkingen die de legataris al heeft ontvangen bij leven aftrekken.

Liever advies? Stel uw vraag aan ons: wij helpen u graag verder.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen