Is dementerende man nog wilsbekwaam?

Home » erfenis » Is dementerende man nog wilsbekwaam?

Twee liefdadigheidsinstellingen dachten recht te hebben op een erfenis van bijna een half miljoen euro van een man uit Zeeland. Maar toen hij al alzheimer had, wijzigde hij zijn testament, waardoor zijn buren plots alles erfden. De goede doelen vochten de wilsbekwaamheid van de Zeeuw aan, maar de rechter stelden de buren in het gelijk.

Eerste testament: alles naar goede doelen

De man uit Veere overleed in juli 2017 aan de gevolgen van alzheimer. Zijn buren met wie hij goed bevriend was, verzorgden hem al sinds 2011. De dementerende man had hen ook gemachtigd om zijn bankzaken te regelen. De eerste versie van zijn testament dateert van 2008, toen hij nog volledig gezond was. Op dat moment benoemde hij de goede doelen Terres des Hommes en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind tot zijn erfgenamen. De buren hadden destijds enkel het eerste recht op koop van de woning.

Tweede testament: alles naar buren

Drie jaar later kwam daar plots verandering in. Vlak nadat zijn buren hem begonnen te verzorgen, wijzigde de Zeeuw zijn testament en liet hij alles aan hen na. Het koppel verkocht de woning eind 2017 voor 305.000 euro. De twee goede doelen gingen daar echter niet mee akkoord en eisten de verkoopsom plus de erfbelasting die uit de nalatenschap was betaald. Dat komt neer op in totaal 470.000 euro. De liefdadigheidsinstellingen beweerden dat het testament ‘onder invloed van bedrog, bedreiging of onjuiste beweegredenen’ is opgesteld. Volgens de organisaties was de man vanwege zijn ziekte niet meer wilsbekwaam.

Wilsbekwaam of niet?

Maar was dat ook zo? De notaris die destijds het testament opstelde oordeelde juist dat zijn cliënt wel degelijk wilsbekwaam was. Hoewel niet noodzakelijk, schakelde hij ook diens oude huisarts in. Die stelde eveneens dat de man ‘voldoende handelingsbekwaam’ was. De twee goede doelen besloten te verzwijgen dat er een verklaring van wilsbekwaamheid lag van de notaris én de oud-huisarts. Ze lieten zelfs beslag leggen op het huis en de privérekeningen van de buren.

Om de wilsonbekwaamheid van de overleden man aan te tonen hebben ze de hulp van een arts ingeroepen die de man nooit in levende lijve heeft gezien en beriepen ze zich op een test die twee maanden na ondertekening van het testament is uitgevoerd. De rechtbank vond de bewijsvoering verre van voldoende en oordeelde dat die niet opwoog tegen de verklaring van de notaris. Bovendien liet de rechter zich afkeurend uit over het verzwijgen van de wilsbekwaamheidsverklaring. Het beslag op het huis en de privérekening is dan ook onmiddellijk opgeheven.

Verklaring notaris leidend

Wanneer een notaris en een huisarts een akte van wilsbekwaamheid hebben afgegeven, is het heel lastig om daar iets tegen in te brengen. Hoewel het er alle schijn van heeft dat de buren de man onder druk hebben gezet of anderszins hebben bespeeld, is het erg moeilijk om dat te bewijzen, als een notaris het testament heeft goedgekeurd.

Wilt u meer informatie inwinnen over wilsonbekwaamheid in relatie tot een testament, neem dan contact op met gespecialiseerd erfrechtadvocaat mr. Jan Damstra.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen