Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

 

Als erfgenaam de huurwoning van iemand die is overleden leeghalen, het klinkt onschuldig. Op die manier wordt er tenslotte niet onnodig lang huur voor een woning betaald die niet gebruikt wordt. Maar tot afgelopen september kon zo’n handeling, ondanks uw goede intentie, u duur komen te staan, want het leeghalen van een huurwoning werd gezien als het zuiver aanvaarden van het nalatenschap.

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

 

Als erfgenaam de huurwoning van iemand die is overleden leeghalen, het klinkt onschuldig. Op die manier wordt er tenslotte niet onnodig lang huur voor een woning betaald die niet gebruikt wordt. Maar tot afgelopen september kon zo’n handeling, ondanks uw goede intentie, u duur komen te staan, want het leeghalen van een huurwoning werd gezien als het zuiver aanvaarden van het nalatenschap.

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Als een erfgenaam nu een woning leeghaalt zodat deze weer beschikbaar is voor de verhuur, dan aanvaardt hij niet automatisch ook het nalatenschap.

 

Eventuele schulden

Dat betekende dat zorgen dat een woning weer verhuurd kon worden, meteen betekende dat u ook verantwoordelijk was voor eventuele schulden. Doordat per 1 september de “Wet bescherming erfgenamen tegen schulden” inwerking is getreden is dit echter veranderd. In dit artikel leggen we u uit wat de verandering inhoudt.

Wie als erfgenaam genoemd wordt in een erfenis heeft verschillende opties:

  • de erfenis zuiver aanvaarden: Wie een erfenis zuiver aanvaardt, stapt in zekere zin in de schoenen van de persoon die overleden is. Dat betekent niet alleen dat de erfgenaam in kwestie (mede)eigenaar van al zijn of haar spullen wordt, maar ook van de schulden van de erfgenaam. Als het de persoon die overleden is nog schulden heeft en u de erfenis zuiver aanvaardt, dan wordt er dus van u verwacht dat u deze schulden voldoet. Ook als dit ten koste gaat van uw eigen vermogen.
  • het nalatenschap beneficiair aanvaarden: Om die reden kiezen sommige erfgenamen voor het beneficiair aanvaarden van een erfenis, omdat dan in zekere zin een slag om de arm gehouden wordt. U geeft daarmee aan dat u de erfenis uitsluitend accepteert als er sprake is van een positief saldo. Dus: als het vermogen groter is dan de schulden.
  • de erfenis verwerpen: Bij afwijzing van de erfenis betekent dit dat u niet verantwoordelijk bent voor de schulden van de erflater, maar dus ook geen aanspraak maakt op de goederen. Concreet betekent dit dat u nog geen recht heeft op een fotoboek, zelfs niet als deze in uw ogen geen waarde heeft.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om u te helpen bij een conflict rondom de erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

De “Wet bescherming erfgenamen tegen schulden”

Tot 1 september van dit jaar liepen erfgenamen een groot risico. Zonder dat ze dat zelf in de gaten hadden konden ze een nalatenschap zuiver aanvaarden door een handeling die voor hen wellicht niet zoveel te maken had met het aanvaarden van de erfenis. Het leeghalen van een huurwoning van een overleden ouder, was voor de erfgenaam misschien een praktische handeling, maar betekende juridisch dat de persoon in kwestie in de schoenen van de overledene stapt.

Onverwachte schuld

Daarmee liep de erfgenaam het risico om later met schulden geconfronteerd te worden. Per 1 september is er een nieuwe wet in werking getreden die erfgenamen en het risico dat zij lopen beschermt.

Als een erfgenaam nu een woning leeghaalt zodat deze weer beschikbaar is voor de verhuur, dan aanvaardt hij niet automatisch ook het nalatenschap.

Er wordt dan alleen zuiver aanvaard als de beschikkingshandeling – het leeghalen van de woning, het opzeggen van abonnementen, et cetera – leiden tot benadeling van eventuele schuldeisers. Bij het leeghalen van de woning wordt hier niet aan voldaan.

Uitzonderingsclausule

De wet beoogt erfgenamen beter te beschermen tegen eventuele schulden van de erflater. De wet introduceert daarom ook een uitzonderingsclausule voor erfgenamen die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard en vervolgens worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater. De desbetreffende erfgenaam kan de rechter met behulp van een erfrecht advocaat dan verzoeken om hem te machtigen het nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.

Als de nalatenschap al is afgewikkeld dan kan de erfgenaam de kantonrechter verzoeken om te worden ontheven van de verplichting om de schuld uit eigen vermogen te voldoen.

Wanneer treedt de nieuwe wet in werking?

Erfgenamen die op 1 september 2016 nog geen keuze hadden gemaakt over of zij een erfenis zuiver, beneficiair of niet wilden aanvaarden vallen onder de wet. Dat betekent dus dat als zij beschikkingshandelingen verrichten dit niet direct wordt gezien als zuivere aanvaarding.

Erfgenamen die een nalatenschap al zuiver hebben aanvaard en na de inwerkingtreding van de nieuwe wet een onvoorziene schuld van de erflater ontdekken, kunnen een beroep doen op de uitzonderingsclausule.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.