Vereffeningsprocedure

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Als een erfgenaam vreest dat een nalatenschap negatief zal zijn en hij zal moeten opdraaien voor de schulden als de nalatenschap zuiver wordt aanvaard dan is het verstandiger om de nalatenschap een beneficiair te aanvaarden.

Als de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard dan moet het nalatenschap worden vereffend. Dat betekent dat er een vereffenaar zal worden benoemd. Dat kan een erfgenaam zijn, de executeur of een derde zoals bijvoorbeeld een notaris of advocaat.

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Vereffeningsprocedure

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Als een erfgenaam vreest dat een nalatenschap negatief zal zijn en hij zal moeten opdraaien voor de schulden als de nalatenschap zuiver wordt aanvaard dan is het verstandiger om de nalatenschap een beneficiair te aanvaarden.

Als de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard dan moet het nalatenschap worden vereffend. Dat betekent dat er een vereffenaar zal worden benoemd. Dat kan een erfgenaam zijn, de executeur of een derde zoals bijvoorbeeld een notaris of advocaat.

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Een vereffeningsprocedure lijkt veel op de situatie die ontstaat als er sprake is van een faillissementssituatie.

Alles over vereffening

Vraag het gratis ebook aan

 

Faillissementssituatie

Een vereffeningsprocedure lijkt veel op de situatie die ontstaat als er sprake is van een faillissementssituatie. De vereffenaar kan bijvoorbeeld worden vergeleken met een curator. Bij de vereffenaar/curator kunnen schuldeisers hun vorderingen indienen op de erflater resp. De failliet. De Vereffenaar (en curator) zetten deze vorderingen vervolgens op een lijst van concurrent of preferente schuldeisers.

Preferente schulden

Preferente schulden zijn bijvoorbeeld belastingschulden en hypotheekschulden. Als er voldoende actief/vermogen aanwezig is dan zullen de schuldeisers in de volgorde van hun rang worden voldaan, in het geheel of voor een evenredig deel.

vereffeningsprocedure: hoe werkt het?

Benoeming vereffenaar bij lichte en zware vereffeningsprocedure

De rechtbank kan op verzoek van een belanghebbende of een erfgenaam het moment een vereffenaar benoemen. De rechtbank kan als er een vereffenaar wordt benoemd verder een van de leden van de rechtbank tot rechter commissaris benoemen. De taken en bevoegdheden van de kantonrechter worden op dat moment overgenomen door de rechter-commissaris. De vergelijking met een faillissement situatie gaat ook hier op. De rechter-commissaris kan bijvoorbeeld getuigen en deskundigen oproepen om inlichtingen te krijgen.

Erfrecht advocaat

Wilt u een erfrecht advocaat inschakelen om u te helpen bij een conflict rondom de erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Taken vereffenaar

De taken van een vereffenaar zijn divers. Tot zijn taken behoort onder anderen:

  • het oproepen van de erfgenamen;
  • het opmaken en neerleggen van een boedelbeschrijving;
  • het aanwijzen van de notaris;
  • het oproepen van boedelschuldeisers en
  • het neerleggen van de lijst van erkende en betwiste vorderingen en aanspraken;
  • het te gelde maken van de goederen;
  • het doen van uitkeringen et cetera et cetera.

 

Loon vereffenaar

Door de rechtbank wordt het loon van de vereffenaar vastgesteld. Dat gebeurt ook in een faillissement situatie. Ook daar wordt het salaris van de curator vastgesteld nadat hij een uren verantwoording heeft ingeleverd. Deze wordt in tegenstelling tot in het verleden grondig bekeken door de rechter-commissaris voordat er ene salarisbeschikking wordt afgegeven.

Negatief

Echter, in tegenstelling tot een faillissementssituatie krijgt bij een vereffeningsprocedure de vereffenaar nagenoeg altijd betaald. Als de boedel negatief is dan wordt het salaris betaald door de erfgenamen.

Als de boedel bij een faillissementssituatie negatief is dan heeft de curator gewoon pech en krijgt hij zijn salaris niet uitbetaald. De curator moet dan maar hopen op betere tijden in die zin dat hij de volgende keer en een faillissement wordt benoemd waar hij wel zijn uren betaald krijgt.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.