Vereffening, hoe werkt dat? De nalatenschap verdelen.

Home » vereffening » Vereffening, hoe werkt dat? De nalatenschap verdelen.

Wanneer iemand in uw directe omgeving is overleden, kan u te maken krijgen met de nalatenschap. Misschien bent u wettelijk erfgenaam of bent u als erfgenaam vermeld in het testament. Als erfgenaam mag u zelf aangeven of u de erfenis aanvaardt

De meesten kiezen ervoor om een erfenis beneficiair te aanvaarden: u doet dan alleen aanspraak op de nalatenschap als dat in uw voordeel is. Het is dan echter wel zaak dat u de nalatenschap goed vereffent. Maar hoe werkt dat, vereffening?

Wat is vereffening?

Vereffening is te vergelijken met een faillissementsprocedure. Eerst moeten alle schuldeisers worden opgespoord en betaald. Alles wat overblijft, wordt verdeeld over de erfgenamen. 

Er zijn uitzonderingen waarbij wettelijke vereffening niet nodig is. Dat is zo wanneer een executeur of wettelijk vertegenwoordiger kan aantonen dat het nagelaten vermogen ruim voldoende is om de schulden te voldoen. Dat geldt ook wanneer de wettelijke verdeling geldt en de langstlevende partner de erfenis niet beneficiair heeft aanvaard.

Lichte of zware vereffening?

Vereffening

In alle andere gevallen moeten de erfgenamen dus gaan vereffenen. Zolang de verwachting is dat er na afbetaling van alle schulden nog vermogen over is, dus een positief saldo op de rekening staat, voldoet de zogenaamde ‘lichte’ vereffening. 

In sommige gevallen wijst een kantonrechter iemand aan als vereffenaar. In dat geval heet het een ‘zware’ vereffening. Daarover later meer. In alle andere gevallen zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de vereffening.

Erfgenamen zijn vereffenaars

Maar de belangrijkste voorwaarde is dat alle partijen die zijn verbonden met de erflater, op welke manier dan ook, bij de procedure betrokken moeten worden. Dat betekent dat niet alleen de erflater, de eiser en de gedaagde betrokken worden, maar iedereen die in het testament wordt genoemd en iedereen die partij zou zijn als het testament nietig wordt verklaard.

Dat geldt voor zowel de wettelijke erfgenamen als de partijen die genoemd zijn in het testament. Van alle erfgenamen die de erfenis beneficiair aanvaarden, wordt verwacht dat ze de nalatenschap vereffenen

Iedere erfgenaam is daarvoor verantwoordelijk. Het is mogelijk om een ander ervoor te machtigen, zoals een notaris. Maar dat ontslaat u niet van de verantwoordelijkheid. 

Neem die verantwoordelijkheid serieus: wanneer er in de vereffeningsprocedure iets fout gaat, kunt u alsnog aansprakelijk zijn, ook al hebt u de nalatenschap beneficiair aanvaard. Alle schade die door uw toedoen ontstaat, kan op uw eigen vermogen verhaald worden.

Dat geldt ook voor eventuele adviseurs die u voor vereffening inschakelt. Als de nalatenschap niet voldoende is om deze te betalen, zult u die uit eigen zak moeten betalen. Denk dus goed na over de hulp die u inroept en hoeveel.

Hulp bij de procedure

Het is dus niet onmogelijk om tijdens het leven een testament nietig te laten verklaren, maar vergt wel doorzettingsvermogen en een advocaat die geen middel onbeproefd laat. Maar wanneer sprake is van financieel misbruik, is het zeker de moeite waard.

Toch kan het meerwaarde hebben iemand in te schakelen om u te helpen met het vereffenen van de nalatenschap. Bent u erfgenaam en hebt u beneficiair de erfenis aanvaard? Dan kunt u daarvoor een notaris vragen, of een erfrechtspecialist. Want meer dan eens blijkt het een ingewikkeld proces te zijn. 

Ruime ervaring met zulke procedures is dan onontbeerlijk. Kies daarom iemand die in uw belang werkt. Niet vanwege een zo hoog mogelijke erfenis, maar om u te behoeden voor fouten waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met dr. Jan Damstra.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Alles over vereffening

Recente erfenis artikelen