Vereffening: de rol van een bewindvoerder

Home » vereffening » Vereffening: de rol van een bewindvoerder

De afhandeling van een nalatenschap is extra complex wanneer een erflater of erfgenaam onder bewind is gesteld. In deze gevallen is het inschakelen van een professioneel vereffenaar vaak verstandig. Zo worden financiële risico’s, discussies en onnodig veel werk voor bijvoorbeeld de bewindvoerder voorkomen.

Waar gaat het om?

Wanneer de erflater onder bewind is gesteld

Het kan voorkomen dat een onder bewind gestelde komt te overlijden. Dit brengt de bewindvoerder in een vreemde situatie. Enerzijds eindigt het bewind na overlijden. Daarmee vallen ook de taken van de bewindvoerder weg. Anderzijds stelt de wet dat er ook na het beëindigen van het bewind een zorgplicht blijft bestaan.

vereffening bewindvoerder

Voor bewindvoerders is er in dit geval een eenvoudige oplossing. Het is mogelijk bij de rechtbank een verzoek tot benoeming van een vereffenaar aan te vragen. Dit verzoek kan iedere belanghebbende (ook een voormalig bewindvoerder) indienen.

Met de aanstelling van de vereffenaar zijn alle taken rond de afhandeling van de nalatenschap geregeld. De bewindvoerder zal inzicht in zaken moeten geven, maar heeft geen actieve rol meer in de verdere afwikkeling.
Wilt u hier meer over weten?

Mr Jan Damstra is als erkend VEAN-advocaat specialist op dit terrein. Tijdens een vrijblijvend intake gesprek vertelt hij graag alles over de verschillende mogelijkheden.

Wanneer de erfgenaam onder bewind is gesteld

Wat gebeurt er wanneer een erfgenaam onder bewind is gesteld? De normale handelswijze is dat de bewindvoerder in deze gevallen de erfenis beneficiair aanvaardt. Zuivere aanvaarding is alleen mogelijk wanneer een rechthebbende daar toestemming voor kan en wil geven. Verwerping is alleen mogelijk na akkoord van de kantonrechter.

Gaan we uit van beneficiaire aanvaarding, dan is vereffening van de nalatenschap noodzakelijk. Voor een bewindvoerder kan het dan verstandig zijn om de rechtbank te verzoeken een vereffenaar te benoemen. Aangezien de bewindvoerder ‘belanghebbend’ is bij de vereffening, kan dit verzoek worden ingediend.

Is de vereffenaar benoemd, dan verzorgt deze de volledige afwikkeling van de nalatenschap. Daarbij zijn de belangen van zowel eventuele schuldeisers als erfgenamen goed geregeld.

De bewindvoerder voorkomt daarmee eventuele aansprakelijkheid en extra werkzaamheden.  Denk aan discussies tussen erfgenamen over verdeling/verkoop van goederen.

Als erkend VEAN-advocaat vertelt mr Jan Damstra u graag alles over de verschillende mogelijkheden. Plan een vrijblijvend intakegesprek.

Bewindvoerders & vereffening

Voor bewindvoerders en andere belanghebbenden is het goed te weten dat een professioneel vereffenaar uit de nalatenschap wordt gefinancierd. De vergoeding/ het salaris wordt vastgesteld door de kantonrechter.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen