Stappenplan vereffening van een nalatenschap

Home » vereffening » Stappenplan vereffening van een nalatenschap

Soms wordt een nalatenschap niet volledig aanvaardt door één of meerdere erfgenamen. Er is dan sprake van beneficiaire aanvaarding. De erfgenamen lopen in deze gevallen niet het risico een negatieve nalatenschap te erven.

Beneficiaire aanvaarding komt niet zonder verplichtingen. Het is vanzelfsprekend noodzakelijk dat de nalatenschap wordt afgewikkeld. Hiervoor gelden wettelijke regels. We spreken hierbij over ‘vereffening van de nalatenschap’.

stappenplan vereffening

Een vereffening is in handen van een vereffenaar. De vereffenaar kunnen we zien als een soort curator. Vorderingen van schuldeisers worden in kaart gebracht en voldaan.

De erfdelen van de erfgenamen worden pas betaald als alle schulden zijn voldaan.

Vanwege alle regels die bij vereffening komen kijken is het aanstellen van een ervaren vereffenaar vaak aan te bevelen. Zeker bij complexe nalatenschappen en nalatenschappen waarbij de erfgenamen niet op 1 lijn zitten. De rechter kan in deze gevallen op verzoek van 1 of meer erfgenamen een vereffenaar benoemen.

Stappenplan vereffening

Op hoofdlijnen zijn er vaste stappen te zetten om het proces van vereffening af te ronden.

 1. Is de nalatenschap door 1 of meer erfgenamen beneficiair aanvaard? Zo, ja
 2. Is er een executeur benoemd als er een testament is? Zo, ja
 3. Is de nalatenschap positief of negatief? Als de nalatenschap negatief is (niet ruimschoots voldoende) dan eindigt de taak van de executeur en moet de nalatenschap worden vereffend;
 4. De erfgenamen zijn gezamenlijk vereffenaar van de nalatenschap;
 5. De vereffenaars moeten met bekwame spoed (3 maanden ) een boedelbeschrijving opmaken;
 6. Deze boedelbeschrijving moet bij een boedelnotaris of ter griffie van de rechtbank ter inzage worden gelegd, tenzij er een ontheffing is verkregen van de kantonrechter;
 7. De vereffenaars moeten alle schuldeisers oproepen om hun vordering in te dienen middels een advertentie in de Staatscourant. Het is noodzakelijk dat schuldeisers die bekend zijn schriftelijk worden opgeroepen om hun vordering in te dienen;
 8. Als er onvoldoende liquide middelen zijn dan moeten wellicht roerende en/ of onroerende zaken worden verkocht;
 9. De vereffenaars deponeren ene uitdelingslijst bij de kantonrechter waarvan alle crediteuren bericht krijgen. Deze moeten binnen 4 weken als ze het niet met de uitdelingslijst eens zijn verzet aantekenen bij de kantonrechter;
 10. Na het verbindend worden van de uitdelingslijst worden de crediteuren voldaan;
 11. Blijft er na aflossing van schulden goederen of geld over dan dienen de erfgenamen he restant onderling te verdelen.

Soms is hulp van een professional gewenst.

Het vereffenen van een nalatenschap kan ingewikkeld zijn.  In die gevallen is het raadzaam een professionele vereffenaar aan te stellen voor de optimale afhandeling van zaken om te voorkomen dat de erfgenamen bijv. in privé aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Het is van belang te weten dat het salaris van de vereffenaar uit de nalatenschap wordt betaald. Er zijn geen bijkomende kosten voor erfgenamen.

Advies over vereffening

Wilt u advies over vereffening en de keuze voor de juiste vereffenaar? Erkend VEAN-advocaat mr. Jan Damstra geldt als expert en heeft in de loop van de tijd tal van nalatenschappen vereffend. Maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen