Vereffenaar nodig?

Het komt regelmatig voor dat een nalatenschap (deels) uit schulden bestaat. De erfgenamen krijgen hierdoor met een lastig vraagstuk te maken.

Afwikkeling van de nalatenschap door een specialist voorkomt problemen. Mr. Jan Damstra is een ervaren erfrechtadvocaat. Hij kan optreden als vereffenaar. En zo zorgen voor een probleemloze afwikkeling.

Over het onderwerp "vereffening" hebben wij een kort ebook geschreven. U kunt dit direct downloaden met behulp van het hiernaast getoonde formulier.

Gespecialiseerde advocaatMeer weten? Mr. Jan Damstra staat u graag te woord. 

Bel: 085 06 00 541  of
maak een afspraak.

Ebook aanvragen

Erfrecht advocaat inschakelen

Als u erfgenaam of legataris bent,  heeft u rechten en plichten. Het erfrecht is ingewikkeld en de keuzes die  u - op moeilijke momenten - moet maken hebben soms ernstige consequenties. Naast zakelijke en juridische aspecten spelen emoties een belangrijke rol.

Vaak bent u samen met anderen tot een erfenis gerechtigd en komt u er niet uit. Ook niet na tussenkomst en bemiddeling van een notaris of een executeur testamentair. Lees meer.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Het erfrecht is het terrein van echte specialisten die met een goed oog voor de menselijke verhoudingen het hoofd koel houden en u met raad en daad, zo nodig voor de rechter, bijstaan.