Misbruik volmacht voorkomen

In een levenstestament geeft u uw gevolmachtigde of levensexecuteur vaak vergaande bevoegdheden, ook op financieel gebied. Zo kan de levensexecuteur onder andere beschikken over uw banktegoeden, beleggingen, woning en inboedel. Ook kunt u hem of haar machtigen om schenkingen te doen. Dat doet u uiteraard in het volste vertrouwen dat uw gevolmachtigde aan uw wensen zal voldoen en uw belangen op de best mogelijke manier zal behartigen.

Toch loopt u ook altijd het risico op misbruik. Om dat te voorkomen kunt u verschillende waarborgen in uw levenstestament inbouwen:

  • U kunt meerdere gevolmachtigden benoemen, die u slechts samen kunnen vertegenwoordigen. Laat u zich hierover wel goed voorlichten, want dit levert bij banken problemen op. De bank kan namelijk niet controleren of beide gevolmachtigden bij een transactie of geldopname zijn betrokken.
  • U kunt de volmacht beperken tot bepaalde handelingen of bepaalde bedragen.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Misbruik volmacht voorkomen

Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerst advies

Misbruik volmacht voorkomen

In een levenstestament geeft u uw gevolmachtigde of levensexecuteur vaak vergaande bevoegdheden, ook op financieel gebied. Zo kan de levensexecuteur onder andere beschikken over uw banktegoeden, beleggingen, woning en inboedel. Ook kunt u hem of haar machtigen om schenkingen te doen. Dat doet u uiteraard in het volste vertrouwen dat uw gevolmachtigde aan uw wensen zal voldoen en uw belangen op de best mogelijke manier zal behartigen.

Toch loopt u ook altijd het risico op misbruik. Om dat te voorkomen kunt u verschillende waarborgen in uw levenstestament inbouwen:

  • U kunt meerdere gevolmachtigden benoemen, die u slechts samen kunnen vertegenwoordigen. Laat u zich hierover wel goed voorlichten, want dit levert bij banken problemen op. De bank kan namelijk niet controleren of beide gevolmachtigden bij een transactie of geldopname zijn betrokken.
  • U kunt de volmacht beperken tot bepaalde handelingen of bepaalde bedragen.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Misbruik volmacht voorkomen

Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerst advies

Toch loopt u ook altijd het risico op misbruik.

  • U kunt in uw levenstestament (professioneel) toezicht regelen. Zo kunt u bepalen dat de gevolmachtigde een administratie moet bijhouden en periodiek rekening en verantwoording moet afleggen aan de toezichthouder. Deze toezichthouder kan een professionele partij zijn, zoals een advocaat of notaris, maar ook een familielid of vriend(in).
  • U kunt in het levenstestament opnemen dat de volmacht pas in werking treedt op het moment dat een arts verklaart dat u wilsonbekwaam bent.
  • U kunt de gevolmachtigde een aparte bankrekening (huishoudrekening) geven, zodat hij of zij niet de beschikking krijgt over uw gehele banksaldo. Open liever geen en/of-bankrekening met iemand anders dan uw partner. Die ander kan dan namelijk zonder uw toestemming of medeweten geld opnemen van zowel uw bankrekening als de bijhorende spaarrekening.
  • U kunt aan de bank vragen om iemand het recht te geven om mee te kijken op uw bankrekening. Die persoon kan dan controleren of de gevolmachtigde geen misbruik maakt van zijn of haar volmacht.
  • U kunt een professioneel levensexecuteur benoemen, eventueel onder toezicht van uw familie of een vriend(in). Een professioneel levensexecuteur heeft geen persoonlijk financieel belang bij beslissingen over uw vermogen. Het risico op misbruik wordt daarmee tot een minimum beperkt.
Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.