Levenstestament vastleggen en registreren

Het vastleggen van een levenstestament vraagt een goede voorbereiding. Zo moet u nadenken over wie u als gevolmachtigde(n) of levensexecuteur(s) wilt benoemen. Ook is het goed om, voordat u een levensexecuteur in uw levenstestament opneemt, altijd eerst met hem of haar over uw wensen en de bijbehorende taken en bevoegdheden te overleggen. Zo weet uw levensexecuteur wat er van hem of haar verwacht wordt op het moment dat u dat zelf niet meer kunt aangeven.

Daarnaast moet u nadenken over de omvang van de volmacht(en) en de voorwaarden waaronder uw levensexecuteur zijn bevoegdheden mag uitoefenen. Verder moet u nadenken over uw medische wensen. Heeft u een euthanasiewens? In welke omstandigheden wilt u niet meer, of juist wel, behandeld worden? Welke beslissingen laat u over aan uw naasten? Laat u zich hierover goed voorlichten.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

levenstestament vastleggen

Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerst advies

Levenstestament vastleggen en registreren

Het vastleggen van een levenstestament vraagt een goede voorbereiding. Zo moet u nadenken over wie u als gevolmachtigde(n) of levensexecuteur(s) wilt benoemen. Ook is het goed om, voordat u een levensexecuteur in uw levenstestament opneemt, altijd eerst met hem of haar over uw wensen en de bijbehorende taken en bevoegdheden te overleggen. Zo weet uw levensexecuteur wat er van hem of haar verwacht wordt op het moment dat u dat zelf niet meer kunt aangeven.

Daarnaast moet u nadenken over de omvang van de volmacht(en) en de voorwaarden waaronder uw levensexecuteur zijn bevoegdheden mag uitoefenen. Verder moet u nadenken over uw medische wensen. Heeft u een euthanasiewens? In welke omstandigheden wilt u niet meer, of juist wel, behandeld worden? Welke beslissingen laat u over aan uw naasten? Laat u zich hierover goed voorlichten.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

levenstestament vastleggen

Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerst advies

Welke beslissingen laat u over aan uw naasten?

Levenstestament vastleggen

Als u weet wat u wilt moet u uw wensen gaan vastleggen. U bent niet verplicht om dit bij een notaris te doen. U kunt dit ook zelf doen.

Vanwege het hoge juridische gehalte van met name de bepalingen in de financiële volmacht, en de vertrouwelijkheid van de bepalingen, kunt er ook voor kiezen om uw levenstestament door een advocaat te laten opstellen. Een advocaat kan u goed voorlichten over de verschillende mogelijkheden en de juridische consequenties van uw keuzes.

Daarnaast kunt u terecht bij een notaris. Dit kan zowel voor de ondertekening en registratie van het levenstestament dat de advocaat opstelde, als voor het opstellen van het levenstestament zelf.

U ontvangt van uw advocaat of notaris altijd eerst een concept, zodat u er nog even rustig over na kunt denken. Bespreek dit concept ook met uw levensexecuteur(s). U heeft dan nog de mogelijkheid om samen te overleggen over uw bedoelingen, en eventueel iets aan te laten passen.

Levenstestament registreren

Als u uw levenstestament ondertekent bij en laat registreren door de notaris, ligt uw levenstestament vast in een notariële akte. Dit heeft heeft de volgende voordelen:

  • Een notaris moet controleren of u wilsbekwaam bent op het moment dat u het levenstestament ondertekent. Uw wilsbekwaamheid staat daarmee dus vast.
  • Omdat uw wensen juridisch goed zijn vastgelegd zijn zij bewijsrechtelijk moeilijk aan te tasten.
  • Omdat de notaris zorgt voor registratie in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) zijn uw wensen snel en eenvoudig terug te vinden. Het CLTR biedt geen inzage in de inhoud van het levenstestament, maar beantwoordt wel de vraag of iemand een levenstestament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. De inhoud van uw levenstestament kan alleen door een belanghebbende bij de betreffende notaris worden opgevraagd.
Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.