Levenstestament laten maken: wie doet wat voor je?

Het leven valt moeilijk te voorspellen. Misschien bent u tot het einde toe helder en kunt u financiën en medische aangelegenheden zelf regelen. Of u krijgt te maken met een gebeurtenis waardoor u niet meer zelfstandig kunt handelen. In het geval van een ongeluk bijvoorbeeld, een ziekte of dementie. U wilt natuurlijk wel dat alles goed geregeld is, mocht zo’n situatie zich onverhoopt voordoen. In een levenstestament legt u uw wensen vast. Dit voorkomt onduidelijkheid of misschien zelfs misbruik wanneer u niet langer wilsbekwaam bent.

Er zijn een heleboel zaken die je in een levenstestament kunt laten vastleggen. Wat zijn je wensen bijvoorbeeld voor medische behandeling en wanneer wil je dat een behandeling wordt gestopt. En wil je nog schenkingen blijven doen als je daar niet meer zelf over kunt beslissen? Zodra je je gaat verdiepen in het opmaken van een levenstestament, vliegen de begrippen je om de oren. Van gevolmachtigde tot toezichthouder, er zijn heel wat personen bij betrokken. Met wie krijg je allemaal te maken en wat doen ze voor je?

Volmacht, gevolmachtigde of levensexecuteur

De persoon of personen die u aanwijst in uw levenstestament om uw zaken te behartigen wordt volmacht, gevolmachtigde of levensexecuteur genoemd. De volmacht regelt uw financiën en kan beschikken over uw bankrekeningen, inboedel, beleggingen en woning. Of kan schenkingen uit uw naam doen. Een gevolmachtigde is bevoegd om te beslissen over medische behandelingen wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent. In het levenstestament kunt u bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van doorbehandeling, reanimatie en euthanasie opstellen.

Wie u kiest als uw volmacht hangt af van uw persoonlijke situatie. Vaak zijn het de levenspartner of kinderen. Maar het kan ook een ander familielid zijn, een vriend of kennis. Wie u ook kiest, het is altijd een persoon die u vertrouwt. Lees hier meer over in het artikel: benoemen van een volmacht of levensexecuteur.

Professionele levensexecuteur

Een persoonlijke band met een gevolmachtigde kan prettig zijn, maar niet iedereen kiest daarvoor. U kunt er, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en omvang van uw vermogen, ook voor kiezen om een professionele levensexecuteur te benoemen. Een professionele levensexecuteur, zoals een (erfrecht) advocaat, heeft veel expertise en ervaring met complexe en juridische vraagstukken. En een belangrijk voordeel: hij heeft geen persoonlijk financieel belang bij de beslissingen over uw vermogen.

Buitenlandvolmacht

Heeft u bezittingen in het buitenland? Bijvoorbeeld een vakantiewoning, spaarrekening of aandelen in een buitenlandse vennootschap. Bezittingen in het buitenland vallen onder het recht van het land waar ze aanwezig zijn. Het Nederlands recht is op de volmacht van uw levenstestament in dit geval niet van toepassing. Ook geldt in het buitenland meestal dat er twee gevolmachtigden moeten zijn. Daarom moet u een buitenlandvolmacht in uw levenstestament laten opnemen.

Ondernemersvolmacht

Op het moment dat u als ondernemer niet in staat bent om zelf te handelen, of dat nu tijdelijk is of niet, kan de ondernemersvolmacht ervoor zorgen dat uw zaken door kunnen gaan. U kunt een volmacht in uw levenstestament aanwijzen om in uw plaats bijvoorbeeld statuten te wijzigen, investeringen te doen of een stem uit te brengen in een aandeelhoudersvergadering.

Toezichthouder

Om misbruik van uw financiële middelen zoveel mogelijk te voorkomen is het raadzaam om een toezichthouder te benoemen waaraan de gevolmachtigden verantwoording af moeten leggen. Een levensexecuteur kan immers beschikken over al uw financiële middelen, zoals bankrekeningen, woning, inboedel en beleggingen. Een gevolmachtigde moet eens in de zoveel tijd verantwoording afleggen aan de toezichthouder. Met bijvoorbeeld bonnen en afschriften moet hij inzichtelijk maken wat er met de financiële middelen gebeurt. Kiest u voor een professionele levensexecuteur, dan kunt u een familielid benoemen als toezichthouder. Of andersom natuurlijk.

Notaris

Een levenstestament kunt u laten opmaken bij de notaris. Deze moet dan vaststellen of u wilsbekwaam bent op het moment van tekenen. Dit om te bepalen of iemand de gevolgen van de bepalingen in het levenstestament kan overzien op het moment van tekenen. De volgende voorwaarden gelden voor wilsbekwaamheid. U moet relevante informatie kunnen begrijpen, besluiten kunnen nemen en in staat zijn om deze kenbaar te maken. U moet de betekenis en gevolgen van die keuzes voor uw eigen situatie kunnen begrijpen. En als laatste geldt de voorwaarde dat u logisch kunt redeneren en dit kunt betrekken op uw eigen situatie.

Advocaat levenstestament

U kunt er voor kiezen om uw levenstestament door een (erfrecht) advocaat te laten opmaken. Je hebt niet alleen te maken met een hoog juridisch gehalte van met name de financiële bepalingen, ze hebben ook een hoge mate van vertrouwelijkheid. Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht kan u daarin uitgebreid adviseren. Een groot voordeel als u op zoek bent naar zekerheid omtrent uw levenstestament. Zo weet u zeker dat u alles goed geregeld heeft, mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor u wilsonbekwaam wordt.

 

 

Levenstestament online vastleggen?

Leg uw keuzes vast vanuit uw eigen huis.

 Online

 Toetsing door notaris

 Vanaf 275,-

Meest gelezen