Levenstestament checklist met behulp van 5 vragen

Niets is zo onvoorspelbaar als het verloop van je leven. Van de een op andere dag kan het zijn dat u geopereerd moet worden en een tijdje in het ziekenhuis verblijft. Of misschien ligt ouderdom op de loer en wordt uw gezondheid wat minder stabiel. Wie gaat uw zaken op het gebied van geld dan regelen en welke persoon ontfermt zich over uw bezittingen als u dit even niet meer kunt? Met de volgende levenstestament checklist zorgt u voor een compleet levenstestament. In het levenstestament legt u namelijk uw keuzes en wensen vast voor de eigen toekomst. Dat is alvast één zorg voor later minder.

 

Gesprek met de notaris

Voor u het gesprek met de notaris aangaat, is het belangrijk de nodige voorbereidingen te treffen. Aan de hand van de onderstaande handige vragen kunt u het gesprek makkelijk voorbereiden. Op die manier kunt u met de notaris doorpraten over de voor- en nadelen van uw keuzes. Het is natuurlijk ook handig om de levenstestament checklist met uw familie of vrienden te bespreken.

 

Checklist afvinken

De levenstestament checklist bestaat uit de onderstaande vijf vragen waarop u een antwoord moet formuleren. Op die manier krijgt u al snel een compleet beeld over de zaken die het levenstestament omvatten en wat er in het testament wordt vastgelegd. Als u de vragen voor het gesprek met de notaris kunt afvinken, wordt de conversatie voor uzelf een stuk makkelijker.

Levenstestament checklist : waar moet u aan denken?

Vraag 1: Wie wordt uw vertrouwenspersoon?

In het levenstestament legt u allereerst vast wie er over uw zaken gaat beslissen. Deze persoon is dan is juridische termen de gevolmachtigde. Wij spreken liever over een vertrouwenspersoon omdat het vertrouwen de basis vormt voor het testament.

 

Vraag 2: Wat gaat uw vertrouwenspersoon voor u regelen?

In het levenstestament staan in de meeste gevallen twee gevolmachtigden. Deze personen kunnen uw financiële belangen regelen, maar ook de medische en persoonlijke vragen. Het is goed om na te denken over wat de vertrouwenspersoon wel en niet mag doen in uw naam.

 

Vraag 3: Hoe wilt u het toezicht regelen?

Het is gebruikelijk dat de vertrouwenspersoon verantwoording aan u aflegt. Dit kan bijvoorbeeld door het tonen van een rekening of bonnetje aan u. In deze stap is het belangrijk om na te denken over de frequentie. Hoe vaak wilt u dat de gemachtigde verantwoording aan u aflegt? Ook kunt u kiezen voor toezicht tijdens de uitvoering. Uw vertrouwenspersoon moet dan bijvoorbeeld eerst overleggen met andere betrokkenen of advies inwinnen van een deskundige.

 

Vraag 4: Wat kunt u regelen voor onvoorziene omstandigheden?

Zolang u wilsbekwaam bent, kunt u het levenstestament aanpassen. Daarna niet meer, ook als dingen ineens anders gaan dan u in eerste instantie had verwacht. Dan neemt een bewindvoerder, mentor of curator uw belangen waar. Het is dus goed om na te denken over wie u als vervanger voor de vertrouwenspersoon wil.

 

Vraag 5: Wie informeert u over uw levenstestament?

In uw levenstestament kunt u vastleggen wie het document in mogen zien. Denk hierbij aan uw arts of de medewerker van de bank. Van de notaris krijgt u afschriften zodat deze instanties uw gegevens kunnen inzien.

 

Levenstestament online vastleggen?

Leg uw keuzes vast vanuit uw eigen huis.

 Online

 Toetsing door notaris

 Vanaf 275,-

Meest gelezen