Gevolmachtigde of levensexecuteur benoemen

In een levenstestament benoemt u één of meer personen als gevolmachtigde om uw financieële, persoonlijke en/of medische belangen te behartigen, voor het geval u dat tijdens uw leven zelf niet meer kunt. Zo’n gevolmachtigde wordt ook wel levensexecuteur genoemd. Het is belangrijk dat u mensen benoemt in wie u het volste vertrouwen hebt.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Gevolmachtigde of levensexecuteur benoemen

In een levenstestament benoemt u één of meer personen als gevolmachtigde om uw financieële, persoonlijke en/of medische belangen te behartigen, voor het geval u dat tijdens uw leven zelf niet meer kunt. Zo’n gevolmachtigde wordt ook wel levensexecuteur genoemd. Het is belangrijk dat u mensen benoemt in wie u het volste vertrouwen hebt.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

De rechtbank hecht veel waarde aan de verklaring van de notaris die verklaart dat erflater ten tijde van het opstellen van zijn testament helder was.

Aan wie geeft u een volmacht?

Wie u in uw levenstestament als levensexecuteur(s) benoemt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt zelf kiezen. Vaak benoemen mensen hun levenspartner en/of (een van de) kinderen. Maar het kan ook een goede vriend(in) zijn, of een professionele levensexecuteur.

Zoals gezegd is het belangrijk dat u uw levensexecuteur(s) volledig vertrouwt. Daarnaast is het goed als uw levensexecuteur voldoende kennis en ervaring heeft, én voldoende tijd om uw belangen goed te kunnen behartigen. Overlegt u, voordat u een levensexecuteur in uw levenstestament opneemt, altijd eerst met hem of haar over uw wensen en de bijbehorende taken en bevoegdheden.

U bepaalt zelf de omvang van de volmacht. Zo kunt u ervoor kiezen om alleen bepaalde taken aan de levensexecuteur over te laten. Ook kunt u ervoor kiezen om concrete aanwijzingen en voorwaarden in het levenstestament op te nemen. Zo houdt u de regie zo veel mogelijk zelf in de hand. U leest hier meer over in het artikel De volmachten in een levenstestament.

De professionele levensexecuteur

U kunt er, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de omvang en samenstelling van uw vermogen, ook voor kiezen om de financiële volmacht aan een professionele levensexecuteur te geven. Denkt u daarbij aan een speciaal daarvoor opgeleide bankier of (erfrecht) advocaat. Mensen benoemen vaak een professionele levensexecuteur als er geen nabije familie of vriend aanwezig is die die deze taak op zich wil of kan nemen. Maar ook in gevallen waarin de vermogenssituatie complex is, als gevreesd wordt voor de goede verhoudingen binnen een gezin of familie of als gevreesd wordt voor misbruik.

Een professionele levensexecuteur heeft veel expertise en ervaring met complexe en juridische vraagstukken. Hij of zij is professional en kan dus voldoende tijd vrijmaken voor het behartigen van uw belangen. Daarnaast heeft een professionele
levensexecuteur een ander belangrijk voordeel: hij of zij heeft geen persoonlijk financieel belang bij beslissingen over het vermogen.

U kunt onze erfrechtspecialisten benoemen als professioneel levensexecuteur. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Mochten deze gesprekken ertoe leiden dat u ons benoemt als professioneel levensexecuteur, dan zorgen wij ervoor dat wij goed op de hoogte zijn van uw wensen. Daarvoor hebben wij jaarlijks contact, of vaker, als u dat wenst. Bij de uitvoering van uw levenstestament zullen wij handelen conform uw wensen.

Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft. 

De (professionele) toezichthouder

U kunt er ook voor kiezen om in uw levenstestament een (professionele) toezichthouder aan te wijzen. De levensexecuteur(s) moet(en) dan eens in de zoveel tijd verantwoording afleggen aan deze toezichthouder.

U kunt daarbij kiezen voor een professionele levensexecuteur, die verantwoording moet afleggen aan uw familie, bijvoorbeeld uw partner en/of uw kinderen. Of u kiest ervoor om uw familie te benoemen als levensexecuteur(s), die verantwoording moeten afleggen aan een professionele toezichthouder.

Hoe u het ook regelt, met deze optie zorgt u ervoor dat misbruik van uw financiële middelen zo veel mogelijk wordt voorkomen. Onze erfrechtadvocaten kunnen als u dat wenst optreden als toezichthouder. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bescherming tegen misbruik

Een levensexecuteur kan vergaande bevoegdheden krijgen, zeker waar het uw financiën aangaat. Zo kan de levensexecuteur onder andere beschikken over uw banktegoeden, beleggingen, woning en inboedel. Ook kunt u hem of haar machtigen om schenkingen te doen. U loopt daarbij het risico op misbruik.

Er zijn verschillende manieren om dat te voorkomen dat degene die u tot levensexecuteur heeft benoemd misbruik maakt van de bevoegdheden die u hem of haar heeft toevertrouwd. Hierover leest u meer in het artikel Misbruik voorkomen.

Beloning levensexecuteur

U mag zelf bepalen of, en zo ja, wat de levensexecuteur in rekening mag brengen voor zijn of haar werkzaamheden. Zijn dat alleen onkosten, of ook loon? Als u een professionele levensexecuteur heeft benoemd, dan zal deze een uurtarief in rekening brengen. De beloning moet u in alle gevallen in het levenstestament vastleggen.

 

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.