Vereffenaar in Den Haag? Gratis adviesgesprek

 • Ervaren vereffenaar
 • Vereffening verzorgd van A tot Z
 • Gratis eerste adviesgesprek

Gratis adviesgesprek

Home » gemeenten » Vereffenaar in Den Haag

Zoekt u in Den Haag of omgeving naar een professionele vereffenaar? Onze erfrechtadvocaat mr. Jan Damstra helpt u graag. Op verzoek van erfgenamen of andere belanghebbenden verzorgt hij veelvuldig de vereffening van nalatenschappen.

Mr. Damstra is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). Deze vereniging stelt strenge voorwaarden aan lidmaatschap. U kunt er daarom op rekenen dat de door ons geboden specialistische kennis van het erfrecht en het niveau van dienstverlening voldoen aan alle kwaliteitseisen.

Wanneer een vereffening

Nalatenschappen die door één of meer erfgenamen beneficiair zijn aanvaard moeten worden vereffend. In deze situatie treden de erfgenamen gezamenlijk op als vereffenaar. Dit gaat meestal goed, maar in het geval van een complexe nalatenschap is het inschakelen van een professionele vereffenaar gewenst.

We spreken van complexe nalatenschappen in het geval van schulden, beeindiging bedrijf, conflicten en onbeheerde nalatenschappen. In dit soort gevallen is het verstandig de rechtbank te vragen een vereffenaar te benoemen.

De rol van de vereffenaar in Den Haag

Rechtspraak.nl (de site van rechtbanken, gerechtshoven en de bijzondere colleges) biedt een beschrijving van de taken van een vereffenaar. De wetgever heeft hiervoor regels opgesteld om de belangen van schuldeisers van een nalatenschap te beschermen. In een adviesgesprek bepalen we graag gezamenlijk welke taken in uw specifieke casus extra aandacht verdienen.

Den Haag Tarieven bij vereffening

Erfrechtadvocaat mr. Jan Damstra helpt u in Den Haag graag verder. Het is daarbij goed te weten dat de betaling van de vereffenaar in principe wordt betaald vanuit de nalatenschap. Tarieven verschillen niet tussen verschillende advocaten of notarissen. De vergoeding van de vereffenaar wordt bepaald door de Kantonrechter. U kunt dus kiezen voor de partij die u het meest geschikt acht de vereffening te verzorgen.

Soms is het niet mogelijk de vergoeding van de vereffenaar uit de nalatenschap te betalen. Is dit het geval? Dan kan een oplossing zijn dat een erfgenaam zich garant stelt.

Waarom Erfrechtshulp?

Rond het erfrecht spelen veel vragen. Om mensen wegwijs te maken in dit complexe rechtsgebied is mr. Jan Damstra in 2015 de website Erfrechtshulp.nl gestart. Jaarlijks helpen we met onze informatie en online quickscans meer dan 200.000 bezoekers. Ook in Den Haag.

Wanneer een vraagstuk te complex is om zelf op te lossen, biedt Erfrechtshulp.nl een gratis intakegesprek om mogelijke vervolgstappen te bepalen. Zo werken we ook rondom vereffening. We bekijken eerst de kaders. Daarna ontvangt u een voorstel voor een vervolg. Het is goed om te weten dat we in de rol van vereffenaar zaken van A tot Z regelen.

Zoals eerder geschreven is mr. Jan Damstra lid van de VEAN, de vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht. De vereniging is erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als specialisatievereniging en draagt daarom het bijbehorende keurmerk.

Meer informatie over vereffening

 

Meer informatie over Amsterdam

Buurten
 • Belgisch Park
 • Westbroekpark en Duttendel
 • Benoordenhout
 • Archipelbuurt
 • Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes
 • Scheveningen
 • Duindorp
 • Geuzen- en Statenkwartier
 • Zorgvliet
 • Duinoord
 • Bomen- en Bloemenbuurt
 • Vogelwijk
 • Bohemen en Meer en Bos
 • Kijkduin en Ockenburgh
 • Kraayenstein en Vroondaal
 • Loosduinen
 • Waldeck
 • Vruchtenbuurt
 • Valkenboskwartier
 • Regentessekwartier
 • Zeeheldenkwartier
 • Willemspark
 • Haagse Bos
 • Mariahoeve en Marlot
 • Bezuidenhout
 • Stationsbuurt
 • Centrum
 • Schildersbuurt
 • Transvaalkwartier
 • Rustenburg en Oostbroek
 • Leyenburg
 • Bouwlust en Vrederust
 • Morgenstond
 • Zuiderpark
 • Moerwijk
 • Groente- en Fruitmarkt
 • Laakkwartier en Spoorwijk
 • Binckhorst
 • Wateringse Veld
 • Hoornwijk
 • Ypenburg
 • Forepark
 • Leidschenveen
Over Den Haag

De gemeente Den Haag groeit. In 1995 werden er nog 442.937 inwoners geteld. In 2021 is dit gestegen met 105.383 personen, een toename van 24%. Het nieuwe inwoneraantal is dan ook 548.320 volgens het bevolkingsregister.

Zoals de meeste grote steden blijkt ook Den Haag veel jongeren aan te trekken. De landelijke trends wijzen op een sterke vergrijzing (meer dan de helft van de volwassenen is 50+). In Den Haag liggen de verhoudingen anders. De grootste leeftijdsgroepen zijn 25-45 (164.000), gevolgd door 45-65 (142.000) en 0-15 (91.000).

Bij erfrechtsconflicten zien we vaak dat de burgerlijke staat een bron is voor mogelijke twist. Met name gebroken gezinnen belanden bovengemiddeld vaak in meningsverschillen rond de verdeling van een nalatenschap. Daarom is het van belang te weten dat circa 9,5% van de Hagenezen gescheiden is. 57,5% is ongehuwd, tegenover 29,5% gehuwd.  De overblijvende 3,5% staat als verweduwd geregistreerd.