Erfrecht tip

Op grond van de verordening is op een nalatenschap het recht van het land van toepassing waar de erflater op het moment van overlijden zijn gewone verblijfplaats had.

Wat de laatste gewone verblijfplaats van de erflater was dient aan de hand van alle relevante feiten en omstandigheden te worden vastgesteld.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Erfrecht tip

Op grond van de verordening is op een nalatenschap het recht van het land van toepassing waar de erflater op het moment van overlijden zijn gewone verblijfplaats had.

Wat de laatste gewone verblijfplaats van de erflater was dient aan de hand van alle relevante feiten en omstandigheden te worden vastgesteld.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Er is sprake van een internationale nalatenschap wanneer er verschillende landen bij die nalatenschap betrokken zijn.

Erfrechtverordering: nieuwe regels

Op 17 augustus 2015 is de nieuwe Europese Erfrechtverordening in alle landen van de Europese Unie (met uitzondering van Ierland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) in werking getreden. Komt een persoon op of na 17 augustus 2015 te overlijden, dan wordt de vererving en afwikkeling van de gehele nalatenschap beheerst door de bepalingen van deze verordening.

Internationale nalatenschappen

De verordening is van toepassing op internationale nalatenschappen. Er is sprake van een internationale nalatenschap wanneer er verschillende landen bij die nalatenschap betrokken zijn. Bijvoorbeeld doordat de erflater een vakantiewoning in het buitenland heeft of door emigratie.

Nieuwe standaard

Voor de inwerkingtreding van de verordening had ieder land zijn eigen regels voor het internationale erfrecht en die konden behoorlijk uiteenlopen. De afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen was daardoor vrij complex.

De verordening introduceert voor bijna de gehele Europese Unie dezelfde regels voor wat betreft de rechterlijke bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. Hierdoor wordt de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen een stuk makkelijker.

Hoe de erfrechtverordering voortaan werkt

Op grond van de verordening is op een nalatenschap het recht van het land van toepassing waar de erflater op het moment van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Wat de laatste gewone verblijfplaats van de erflater was dient aan de hand van alle relevante feiten en omstandigheden te worden vastgesteld.

Recht van het land

Dit zal doorgaans het land zijn waar de erflater de meeste maatschappelijke en sociale banden mee had. Een uitzondering op deze regel is mogelijk als uit de omstandigheden van het geval blijkt dat de erflater op het moment van zijn overlijden een kennelijk nauwere band had met een ander land. Overigens kan er in een testament ook een rechtskeuze worden uitgebracht voor het recht van het land waar de erflater de nationaliteit van heeft. Heeft hij verschillende nationaliteiten dan kan hij daar tussen kiezen.

Europese erfrechtverklaring

De verordening introduceert ook de Europese erfrechtverklaring die in Nederland door notarissen kan worden opgesteld. Met deze verklaring kunnen erfgenamen en testamentair executeurs in alle lidstaten hun rechten en bevoegdheden aantonen. Als er een Europese erfrechtverklaring is afgegeven dan is daarnaast niet ook nog eens een nationale verklaring van erfrecht nodig. Ook dit moet de afwikkeling van de nalatenschappen vergemakkelijken.

De erfrecht advocaat kan u verder adviseren op dit terrein.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.