Waarom er minder klachten zijn ingediend tegen notarissen

Doen notarissen hun werk beter of zijn er andere redenen waarom er minder klachten zijn ingediend? In 2018 is het aantal klachten met een kwart afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Mogelijk heeft het te maken met de kosten die er tegenwoordig aan verbonden
zijn.

In 2017 werden er 485 klachten ingediend bij het Tuchtcollege voor het Notariaat. In 2018 waren dat er nog maar 374. Bijna de helft daarvan komt voor rekening van het Notariaat Arnhem-Leeuwarden (149). Over het Amsterdamse notariaat kwamen slechts 60 klachten binnen.

Kosten griffierecht mogelijke oorzaak minder klachten

Als gevolg van de ingediende klachten zijn er 2 notarissen ontzet, hebben er 26 een waarschuwing gekregen, 16 een berisping en 9 een schorsing. De commissie Notariaat doet onderzoek naar de oorzaken van
het afgenomen aantal klachten. Mogelijk speelt mee dat de klager sinds 1
januari vorig jaar 50 euro griffierecht moet betalen.

Aangezien lang niet elke klacht tot gevolgen leidt voor de notaris en u bovendien geld moet betalen voor het indienen ervan, dient u een klacht zeer goed te onderbouwen. Het is verstandig om een erfrechtadvocaat in te schakelen. Indien u zelf een klaagschrift indient dan loopt u het risico dat uw klacht wordt afgewezen. U bent immers zelden op de hoogte van de inhoud van de wet op het Notariaat. Evenmin kent u de tuchtregels waar de notaris aan is gebonden.

Wat u moet weten over het
tuchtrecht

Erfrechtadvocaat mr. Jan Damstra legt uit: “Een klager is vaak in de veronderstelling dat hij schadeloos kan worden gesteld indien zijn klacht wordt gehonoreerd. Dat is niet juist. Een tuchtrechtelijke klacht hoeft er niet toe te leiden dat de notaris ook civielrechtelijke aansprakelijk kan worden gehouden. U moet zich goed laten informeren.”

Wat de persoon die een klacht indient vaak ook niet weet is dat de notaris een griffierecht verschuldigd is van 3.000 euro als de klacht wordt gehonoreerd. Dat kan een reden zijn om toch met de notaris te onderhandelen.

Erfrechtadvocaat helpt om klacht op juiste manier in te kleden

Damstra voegt nog toe: “Het lijkt mijns inziens vreemd dat een klager afziet van een klacht indien deze slechts een griffierecht van 50 euro verschuldigd is.” Wel kan de drang om de klacht correct in te dienen iets hoger zijn. De advocaat raadt dan ook aan om de klacht goed voor te bereiden. “Indien u een klacht tegen een notaris wilt indienen laat u dan goed adviseren hoe de klacht dient te worden ingekleed met inachtneming van de tuchtregels voor het notariaat en de wet op het notaris-ambt.

Heeft u een erfrecht advocaat nodig?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Meest gelezen