Erfrechtshulp.nl in magazine Schenken & Nalaten

Steeds meer mensen kiezen ervoor een goed doel in hun testament op te nemen. Erfenissen zijn inmiddels een belangrijke bron van inkomsten voor fondsenwervende organisaties geworden.

Helaas blijken ontevreden erfgenamen soms aanspraak te maken op de beoogde gift. Het magazine Schenken & Nalaten vroeg aan Erfrechtshulp advocaat mr. Jan Damstra hoe dergelijke problemen voorkomen kunnen worden.

Lees meer

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Erfrechtshulp.nl in magazine Schenken & Nalaten

Steeds meer mensen kiezen ervoor een goed doel in hun testament op te nemen. Erfenissen zijn inmiddels een belangrijke bron van inkomsten voor fondsenwervende organisaties geworden.

Helaas blijken ontevreden erfgenamen soms aanspraak te maken op de beoogde gift. Het magazine Schenken & Nalaten vroeg aan Erfrechtshulp advocaat mr. Jan Damstra hoe dergelijke problemen voorkomen kunnen worden.

Lees meer

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

De ontevreden erfgenamen of het onterfde kind kan proberen het testament via de rechter te laten vernietigen of nietig te verklaren.

Het magazine

Het magazine "Schenken en Nalaten" is een specialist in de markt. Een magazine met een missie bovendien: de initiatiefnemers willen alle goede doelen verenigen.  Het begon 12 jaar geleden met een katern in de Notarisklerk, het Magazine van de Bond van Medewerkers van het Notariaat (BMN).  Tegenwoordig ligt er een complete glossy van meer dan 100 pagina's. Vele goede doelen delen er hun boodschap in.

Aandachtspunten

In het nieuwste magazine staat een interview met advocaat mr. Jan Damstra van Erfrechtshulp. Helaas blijkt het nalaten aan goede doelen in de praktijk nogal eens tot twisten te leiden. Mr. Damstra legt uit hoe u dit kunt voorkomen.

Het magazine wordt breed verspreid en is onder andere in te zien bij notariskantoren, ziekenhuizen en zorgcentra. Bent u benieuwd naar alle inzichten en tips rondom het opnemen van een goed doel in uw testament? We hebben het volledige artikel ook op onze site geplaatst.

Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.