Erfrecht advocaat inschakelen

Als u erfgenaam of legataris bent heeft u rechten en plichten. Het erfrecht is ingewikkeld en de keuzes die  u - op moeilijke momenten - moet maken hebben soms ernstige consequenties. Naast zakelijke en juridische aspecten spelen emoties een belangrijke rol. Vaak bent u samen met anderen tot een erfenis gerechtigd en komt u er niet uit. Ook niet na tussenkomst en bemiddeling van een notaris of een executeur testamentair. Lees meer.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Erfrecht advocaat inschakelen

Als u erfgenaam of legataris bent heeft u rechten en plichten. Het erfrecht is ingewikkeld en de keuzes die  u - op moeilijke momenten - moet maken hebben soms ernstige consequenties. Naast zakelijke en juridische aspecten spelen emoties een belangrijke rol.

Vaak bent u samen met anderen tot een erfenis gerechtigd en komt u er niet uit. Ook niet na tussenkomst en bemiddeling van een notaris of een executeur testamentair. Lees meer.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Het erfrecht is het terrein van echte specialisten die met een goed oog voor de menselijke verhoudingen het hoofd koel houden en u met raad en daad, zo nodig voor de rechter, bijstaan.

Erfrecht

Het erfrecht is het terrein van echte specialisten die met een goed oog voor de menselijke verhoudingen het hoofd koel houden en u met raad en daad, zo nodig voor de rechter, bijstaan.  Daarbij is onze specialistische kennis van het erfrecht en het notariële recht van belang, maar net zo belangrijk is onze proceservaring. Zorg ervoor dat u de zaken niet onnodig ingewikkeld maakt en vraag op tijd advies.

Wij werken efficiënt en zorgvuldig. Liefst komen wij er in goed overleg uit, maar waar nodig schuwen wij de gang naar de rechter niet. Wij zijn niet bevreesd voor ingewikkeld cijferwerk en als dat nodig is werken wij samen met gespecialiseerde accountants, fiscalisten en notarissen.

Kosten

Uiteraard zijn er kosten verbonden aan het inschakelen van een erfrecht advocaat. Dankzij onze gespecialiseerde kennis en ervaring werken wij echter efficiënt en houden wij de kosten voor u zo laag mogelijk. Onze honorering hangt af van uw persoonlijke situatie en de complexiteit en omvang van uw dossier. De kosten worden vooraf, in een persoonlijk gesprek met u besproken. Zo weet u precies waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan. Deze afspraken worden schriftelijk aan u bevestigd.

Additionele kosten

Wij wijzen u erop dat wij in dit soort zaken in beginsel niet werken op (pro deo) toevoegingsbasis. Naast de kosten voor de behandelend advocaat kunnen er additionele kosten zijn zoals het zogeheten griffierecht, dat betaald moet worden aan de rechtbank. Ook daaromtrent wordt u vooraf geïnformeerd. Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft kunnen de advocaatkosten vaak (voor een groot deel) worden vergoed. Met een rechtsbijstandverzekering zit u tegenwoordig namelijk niet meer vast aan de juristen die werkzaam zijn bij de rechtsbijstandsverzekeraar.

Sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie d.d. 7 november 2013, heeft u altijd recht op een vrije advocaat keuze. U wilt immers een echte specialist; de erfecht advocaat.

Bent u op zoek naar een professionele en betrouwbare erfrecht advocaat? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Juridisch advies

Heeft u problemen rondom het aanspraak maken op uw kindsdeel? Of doet er een ander erfenis conflict voor? Mr. Jan Damstra staat u graag bij om te bepalen welke rechten u heeft.