Doorbreken geheimhoudingsplicht van de notaris?

Op 17 juni 2021 heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding een vonnis gewezen dat zeer bijzonder kan worden genoemd. Waar gaat het over? En welke gevolgen heeft dit voor notarissen en cliënten? 

Volgens de geldende jurisprudentie is het zo dat de geheimhoudingsplicht van de notaris zeer verstrekkend is. Het was tot 17 juni jl. nagenoeg onmogelijk om inzage te krijgen in het voorlaatste testament dat herroepen is. Op grond van het feit dat het voorlaatste testament is herroepen kan aan dit testament geen rechten worden ontleend.

De geheimhoudingsplicht van de notaris strekt ver. De notaris mag niet aan een ieder die een afschrift van het testament vraagt ook een afschrift verstrekken. Dat leidt vaak tot onbegrip, wanneer een testament anders blijkt te zijn opgesteld dan verwacht.

Afwegingen rond geheimhouding

Volgens het voorschrift dat wordt genoemd in artikel 49 lid 1 van de Wet op het Notarisambt dient het belang van de geheimhouding van de akte te worden afgewogen tegen het onmiddellijk belang van degene die om een afschrift verzoekt .

Als de notaris van mening is dat degene die om een afschrift vraagt geen belang heeft bij een afschrift dan hoeft de notaris deze dan ook niet te verstrekken.

Deze geheimhouding geldt niet alleen voor het laatste testament, maar ook voor de testamenten die eerder zijn gemaakt.

Het oordeel van de rechtbank

De voorzieningenrechter heeft in kort geding toch een notaris, die in kort geding was gedagvaard, veroordeeld om het voorlaatste testament aan de neven en nichten te overhandigen die door tante waren onterfd. De neven en nichten wilden in een bodemprocedure het laatste testament nietig laten verklaren door de rechtbank op grond van het feit dat zij van mening waren dat tante ten tijde van het opstellen van dit testament wilsonbekwaam was. De notaris beriep zich natuurlijk op zijn geheimhoudingsplicht. 

Geheimhoudingsplicht Notaris

De voorzieningenrechter oordeelt dat de geheimhoudingsplicht van de notaris onder bijzondere omstandigheden kan worden doorbroken. In dit geval omdat er sprake is van een zwaarder wegend belang.

Het zwaarwegende belang betreft hier het redelijke vermoeden van de familie dat tante wilsonbekwaam was op het moment van het opstellen van het laatste testament.

Hierbij is van belang dat de neven en nichten een begin van medisch bewijs konden overleggen. Was dit begin van medisch bewijs niet aanwezig, dan had de voorzieningenrechter waarschijnlijk anders geoordeeld.  

Het belang van de familie

De neven en nichten hebben er vanzelfsprekend belang bij om te weten of zij in het voorlaatste testament als erfgenaam zijn genoemd. Immers, indien zij ook in het voorlaatste testament zouden zijn onterfd dan heeft een procedure bij de rechtbank om het testament nietig te verklaren geen zin. Het doel om erfgenaam te worden zal dan niet worden behaald.

De inzage in het voorlaatste testament is volgens de voorzieningenrechter gerechtvaardigd om verdere procedures te voorkomen.

De voorzieningenrechter heeft overwogen dat alleen een afschrift van het voorlaatste testament hoeft te worden afgegeven als de neven en nichten ook in dit voorlaatste testament als belanghebbende zijn genoemd. Dit geldt niet alleen bij het voorlaatste, maar ook bij eventuele eerdere testamenten.  

Het gevolg

Deze uitspraak maakt het voor erfgenamen mogelijk om beter te onderzoeken of er in een testament verdachte wijzigingen zijn doorgevoerd. Het voorkomt daarmee in sommige gevallen dat een bodemprocedure gevoerd moeten worden om de nietigheid van een testament in te roepen.

Heeft u een erfrecht advocaat nodig?

Krijgt u zelf te maken met een testament waarbij u twijfelt over de inhoud? Neem dan contact op. Onze erfrecht advocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Heeft u een erfrecht advocaat nodig?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Meest gelezen