Professionele vereffenaar advocaat via Erfrechtshulp.nl

Home » erfrecht advocaat » Professionele vereffenaar advocaat via Erfrechtshulp.nl

Als u wordt geconfronteerd met een nalatenschap die door u of een van de andere erfgenamen beneficiair is aanvaard, dan moet de nalatenschap in principe worden vereffend. Dat zal niet nodig zijn als er een executeur testamentair is benoemd en deze een verklaring kan afleggen dat het saldo van de nalatenschap ruimschoots voldoende is. Als de executeur deze verklaring niet kan afgeven dan zal de nalatenschap moeten worden vereffend.

[mautic type=”content” slot=”v1″]Meest bekeken

[/mautic]

Lijst voor de professionele vereffenaar

Bij eenvoudige nalatenschappen zullen de erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap vereffenen. Er zijn ook ingewikkelde nalatenschappen of nalatenschappen waarbij de erfgenamen niet met elkaar overweg kunnen.

In dat geval is het verstandig om de rechtbank een professionele vereffenaar te laten benoemen. Hiermee kan u echter al gelijk voor een probleem komen te staan. De meeste rechtbanken hebben namelijk geen lijst met vereffenaars waar zij uit kunnen putten. En het aantal professionele vereffenaars is beperkt.

In het SSR symposium dat eind 2017 is gehouden in Amersfoort hebben advocaten, rechters en notarissen zich onder andere over dit probleem gebogen. Het is vreemd dat er nog steeds niet zo’n lijst voor de professionele vereffenaar aanwezig is.

Dat valt te verklaren uit het feit dat er wellicht onvoldoende bekendheid is met het fenomeen vereffening. De rechtbanken hebben meer ervaring met faillissementen. Iedere rechtbank heeft wel een lijst met curatoren waaruit zij kunnen putten.

Specialist erfrecht

Het voorstel dat tijdens deze ontmoeting tussen alle beroepsgroepen is gedaan is om te onderzoeken of de rechtbanken geen lijst met vereffenaars moeten gaan aanhouden. Aan de professionele vereffenaar moeten natuurlijk strenge eisen worden gesteld.

Deze vereffenaars moeten ruime voldoening hebben met het erfrecht en met de afwikkeling van gemeenschappen. Een advocaat die ruime ervaring heeft als curator en zich ook toelegt op het erfrecht beschikt over deze ervaring.

Daarom is het verstandig deze erfrecht advocaten met faillissementservaring op deze lijsten te zetten. Mr. J.W. Damstra is in het verleden curator geweest, heeft meerdere faillissementen afgewikkeld en mag zich op dit moment specialist erfrecht noemen.

Indien en voor zover een dergelijke lijst bij de rechtbanken zal worden gemaakt dan zal mr. Damstra zich bij deze rechtbanken inschrijven.

Knelpunten voor de vereffenaar

Tijdens dit symposium zijn er ook nog andere knelpunten behandeld. Tijdens het symposium is gesproken over het vereenvoudigen van de vereffeningsprocedure.

Volgens de huidige wet is het zo dat in sommige gevallen de vereffenaar een verzoek moet indienen bij de kantonrechter en in andere gevallen bij de rechtbank. Het voorstel is om deze procedure te vereenvoudigen, waarbij  de rechtbank of de kantonrechter uitsluitend bevoegd wordt in vereffeningen.

Een heikel punt voor de vereffenaar is vaak zijn salaris. In een faillissementssituatie is het zo dat de curator uit de faillissementsboedel wordt betaald. Dat betekent dat zijn salaris altijd als eerste betaald wordt uit de boedel.

Pas daarna worden andere crediteuren zoals de Belastingdienst en de hypotheek verstrekkende bank voldaan. Voor de vereffenaar geldt deze preferente rol op dit moment niet. Het verwachte voorstel is dan ook dat ook de vereffenaar als eerste moet worden uitbetaald.

En dat de vereffenaar tussentijds moet kunnen declareren. Vaak is het zo dat de vereffenaar pas zijn salaris ontvangt als de volledige nalatenschap door hem is afgewikkeld. En dat kan jaren duren.

Terwijl de vereffenaar wel de rekeningen van zijn kantoor moet betalen. Er zal in de toekomst weer een ontmoeting plaatsvinden van SSR waarbij de voorstellen worden besproken.

Wilt u meer weten over het onderwerp de professionele vereffenaar? Neem dan contact op met Jan Damstra, gespecialiseerd erfrecht advocaat.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Alles over vereffening

Recente erfenis artikelen