Zuivere aanvaarding: nieuwe uitspraak gerechtshof

Home » erfenis » Zuivere aanvaarding: nieuwe uitspraak gerechtshof

Soms is er tussen erfgenamen onenigheid over de zuivere aanvaarding versus de beneficiaire aanvaarding van een erfenis. Onlangs heeft het gerechtshof in Den Haag een uitspraak gedaan, die van belang kan zijn als bij uzelf een dergelijk vraagstuk speelt.

Bij zuivere aanvaarding van een erfenis kiest u voor het erven van zowel bezittingen als schulden. Geeft u de voorkeur aan beneficiaire aanvaarding dan weigert u de erfenis indien er meer schulden zijn dan bezittingen.

De rechtszaak

Bij het Haagse gerechtshof werd kort geleden een interessante zaak behandeld waarbij twee van de drie kinderen de nalatenschap van hun moeder beneficiair hadden aanvaard. Het derde kind had de kamer van moeder, die in een verpleeghuis woonde, ontruimd. Volgens de twee kinderen die voor beneficiaire aanvaarding kozen was het derde kind door de ontruiming automatisch akkoord gegaan met zuivere aanvaarding.

Ze beriepen zich daarbij op het recht dat gold tot 1 september 2016. In artikel 4:192 BW (oud) staat namelijk het volgende vermeld: “Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan.”

De uitspraak

Het gerechtshof heeft de twee kinderen in het ongelijk gesteld. De rechter vond dat het ontruimen van de kamer gezien de omstandigheden niet kan worden gezien als een daad van zuivere aanvaarding. Belangrijkste argument is dat er geen spullen zijn verkocht. Er is met andere woorden geen sprake van een beschikkingshandeling.

Wat ook meespeelt is dat de inboedel geen enkele waarde had en dat het kind de televisie nog steeds in bezit heeft.

Opname geld

Bijkomend vraagstuk is dat het kind, dat de kamer heeft ontruimd, voor het overlijden van de moeder nog allerlei geldbedragen heeft opgenomen van haar rekening tot een totaal van 20.000 euro. Het is een probleem dat vaker voorkomt.

Volgens het kind is dat in opdracht van de moeder gedaan en heeft ze dit geld zelf uitgegeven. De twee andere kinderen beweren dat er sprake is van een gift van moeder aan kind, maar kunnen dat niet aantonen. Het gerechtshof is het dan ook niet met hen eens.

Het hof gaat er vanuit dat moeder van haar geld wilde genieten en het gebruikte om een mooie oude dag te hebben. Nergens is bewezen dat het derde kind zichzelf zou hebben verrijkt met het geld van moeder. Er is dus geen sprake van zuivere aanvaarding.

Conclusie

Het Gerechtshof maakt hiermee enerzijds duidelijk dat een erfgenaam niet automatisch akkoord gaat met zuivere aanvaarding door ontruiming van de kamer en dat anderzijds overtuigend moet worden aangetoond of er sprake is van een gift.

Zit u zelf met een dergelijk vraagstuk en heeft u advies nodig? Dan kunt u contact opnemen via het intakeformulier.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen