Beneficiair aanvaarden nadat je zuiver aanvaard hebt?

Home » erfenis » Beneficiair aanvaarden nadat je zuiver aanvaard hebt?

Zuiver beneficiair aanvaarden

Helaas betekent een erfenis financieel niet altijd goed nieuws. Als een erflater schulden heeft, dan wil je hier liever niet voor opdraaien. In het geval van een negatieve erfenis kun je overwegen beneficiair te aanvaarden. Maar wat nou als je ten tijde van het verdelen van de erfenis niet wist dat er schulden waren? Tot voor kort was het zo dat als een erfgenaam eenmaal een keuze had gedaan om zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen, dat deze keuze definitief was.

Op deze keuze kon niet meer worden teruggekomen. De wetgever heeft hierop onlangs een uitzondering gemaakt door artikel 4:194 a BW in te voeren. Die uitzondering is gemaakt voor iemand die de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en er nadien achter komt dat de erflater heel veel schulden had die niet bekend waren.

Voorwaarde

De voorwaarde om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, is wel dat je binnen drie maanden na de ontdekking van grote onbekende schulden een verzoek moet indienen bij de kantonrechter. De erfenis zal bij beneficiair aanvaarden dan moeten worden vereffend. Dat deze situatie schrijnend kan zijn, blijkt wel uit een zeer recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland op 8 december 2017 met vindplaats ECLI:NL:RBMNE:2017:6714.

Voorbeeld uit de praktijk

De casus was als volgt. A is in gemeenschap van goederen getrouwd met B. B is komen te overlijden. B heeft tijdens zijn leven een eenmanszaak en BV geëxploiteerd. Echtgenoot A, de vrouw, heeft de nalatenschap zuiver aanvaard. Echter, na enige tijd vallen er allerlei aanslagen van de Belastingdienst op de mat met aanmerkelijke bedragen. Binnen drie maanden nadat echtgenoot A deze aanslagen heeft ontvangen doet zij een verzoek aan de kantonrechter om ex artikel 4:194 a lid 1 BW de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden, zodat zij deze belastingschulden niet hoeft te betalen.

Onverwachte schuld?

De kantonrechter heeft dit verzoek afgewezen. De kantonrechter heeft overwogen dat sprake is van een onverwachte schuld als echtgenoot A de schuld niet kende en evenmin behoorde te kennen op het moment dat zij de nalatenschap zuiver aanvaardde. Echtgenoot A wist dat echtgenoot B een vennootschap exploiteerde. Echtgenoot A was zich bewust van de door echtgenoot B verschuldigde premies en aanslagen inkomstenbelasting, maar had daarvan een te lage inschatting gemaakt. Bovendien had echtgenoot A geen rekening gehouden met de verschuldigde omzet en vennootschapsbelasting.

Onderzoek naar nalatenschap

De kantonrechter is van mening dat echtgenoot A in deze omstandigheden nader onderzoek had moeten doen naar de verschuldigde belastingen. De administratie, de betrokken accountant en/of de Belastingdienst hadden geraadpleegd moeten worden, voordat er een keuze werd gemaakt om zuiver te aanvaarden. Dat heeft echtgenoot A niet gedaan. Echtgenoot A heeft alleen de inkomende post die thuis in de bus viel bekeken. Dit terwijl echtgenoot A wist dat er een vennootschap was en er een administratie was die werd gevoerd door een accountant.

De kantonrechter is van mening dat het op de weg van echtgenoot A had gelegen om nader onderzoek te doen naar de omvang van de nalatenschap, derhalve ook naar de administratie van de vennootschappen en dat door dit na te laten dit voor haar eigen rekening en risico is gekomen. Het verzoek is afgewezen. Dat betekent dat echtgenoot A volledig opdraait voor de aanslagen die voortspruiten uit de activiteiten van de vennootschap.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij van Erfrechtshulp staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen