Was de erflater wilsonbekwaam ten tijde van het passeren van het testament?

Op 18 januari 2017 heeft de Rechtbank Noord-Holland zich uitgelaten over de vraag of een erflater ten tijde van het opmaken van zijn testament wilsbekwaam of wilsonbekwaam was. In dit artikel leest u hoe de rechtbank dit onderzocht en wat het resultaat was.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Was de erflater wilsonbekwaam ten tijde van het passeren van het testament?

Op 18 januari 2017 heeft de Rechtbank Noord-Holland zich uitgelaten over de vraag of een erflater ten tijde van het opmaken van zijn testament wilsbekwaam of wilsonbekwaam was. In dit artikel leest u hoe de rechtbank dit onderzocht en wat het resultaat was.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

De rechtbank hecht veel waarde aan de verklaring van de notaris die verklaart dat erflater ten tijde van het opstellen van zijn testament helder was.

Een eenvoudige casus

Vader heeft drie kinderen, A, B en C. Er is sprake van een samengesteld gezin. De moeder van A, eiseres, is niet tevens de moeder van B en C. Vader was gescheiden van moeder van A. De erflater was ernstig ziek. De laatste drie maanden van zijn leven heeft hij doorgebracht in een hospice. In die periode had hij geen contact meer met A en haar moeder. De erflater had nog wel contact met de andere kinderen, B en C.

Uit het Centraal Testamentenregister is gebleken dat erflater in die periode van een half jaar voor zijn overlijden drie testamenten heeft gemaakt. De eerste twee testamenten zijn bij een andere notaris gemaakt dan de notaris die het laatste testament heeft opgesteld.

Onderzoek van de rechtbank

De rechtbank maakt korte metten met de stelling dat erflater wilsonbekwaam zou zijn geweest. Immers, A heeft gedurende de laatste drie maanden van het leven van erflater hem niet kunnen bezoeken en kan niet uit eigenschap verklaren dat erflater wilsonbekwaam zou zijn geweest. Ook al was erflater enigszins warrig of vergeetachtig, dat maakt nog niet dat deze wilsonbekwaam zou zijn geweest.

De rechtbank hecht veel waarde aan de verklaring van de notaris die verklaart dat erflater ten tijde van het opstellen van zijn testament helder was. Daardoor had de notaris ook geen aanleiding gezien om het stappenplan dat voor hem geldt in werking te laten treden, indien hij enige twijfel heeft aan de wilsbekwaamheid van een testateur/erflater.

De eis van B en C

De kinderen B en C hebben een tegenvordering ingesteld. B en C zijn van mening dat A, die onterfd was, een bedrag van €9.000 in de nalatenschap zou moeten inbrengen. Dat bedrag heeft de erflater haar in het verleden namelijk geschonken.

B en C beroepen zich op het testament waarin staat opgenomen: ‘Indien mocht blijken dat A een beroep kan doen op haar legitieme portie in mijn nalatenschap, dan verplicht ik haar in mijn nalatenschap in te brengen de reeds door mij aan haar geschonken (spaar)banktegoeden van ca. €9.000.

De uitspraak van de rechtbank

B en C hebben geen rekening gehouden met artikel 4:229 uit het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat dat enkel en alleen erfgenamen tot inbreng verplicht zijn. Omdat A onterfd is, is zij geen erfgenaam maar schuldeiser van de nalatenschap.

De rechtbank heeft vervolgens overwogen dat indien en voor zover A al enig bedrag zou moeten inbrengen, deze inbreng ex artikel 4:223 BW nooit groter kan zijn dat het aan haar toekomende aandeel in de nalatenschap.

De rechtbank heeft krachtens geldige jurisprudentie wederom aangegeven dat een erfgenaam van goeden huize moet komen om een testament nietig te laten verklaren wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. Indien, en voor zover u van doen mocht hebben met een vergelijkbare situatie, dan dient u een goed en zorgvuldig dossier op te bouwen. Indien u kunt beschikken over een medische verklaring van een huisarts, ouderenarts of een zorginstelling waaruit blijkt dat erflater wilsonbekwaam was, dan wordt de kans om een dergelijke procedure te winnen vele malen groter.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.