Wie krijgt wat, grootste struikelblok verdeling nalatenschap

De meeste geschillen rondom de erfenis waar ik als erfrecht advocaat mee te maken krijg, gaan over de vraag op welke wijze de nalatenschap verdeeld dient te worden. Met andere woorden: wie krijgt wat na het overlijden van de erflater?

Deze vraag kan voor grote problemen zorgen binnen families. Broers en zussen die altijd goed met elkaar omgingen kunnen door discussie over de verdeling plotseling op gespannen voet met elkaar terecht komen. In dit artikel zetten we een aantal voorbeelden uit de praktijk op een rij en vertellen we u hoe u dit kunt voorkomen.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Wie krijgt wat, grootste struikelblok verdeling nalatenschap

De meeste geschillen rondom de erfenis waar ik als erfrecht advocaat mee te maken krijg, gaan over de vraag op welke wijze de nalatenschap verdeeld dient te worden. Met andere woorden: wie krijgt wat na het overlijden van de erflater?

Deze vraag kan voor grote problemen zorgen binnen families. Broers en zussen die altijd goed met elkaar omgingen kunnen door discussie over de verdeling plotseling op gespannen voet met elkaar terecht komen. In dit artikel zetten we een aantal voorbeelden uit de praktijk op een rij en vertellen we u hoe u dit kunt voorkomen.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Broers en zussen die altijd goed met elkaar omgingen kunnen door discussie over de verdeling plotseling op gespannen voet met elkaar terecht komen.

Het kan voorkomen dat één erfgenaam de verdeling van een erfenis kan frustreren. In de praktijk zie ik dat als erfrecht advocaat zelfs meer dan eens. Aan wat voor gevallen moet u dan denken? Ik geef u een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Voorbeeld I

Een zoon runt samen met zijn vader een boerenbedrijf. Vader en zoon hebben hiervoor een maatschap opgericht. Het ligt dan in de rede dat als de vader overlijdt zijn zoon (met wie hij het maatschap deelt) het aandeel van vader overneemt en het boerenbedrijf voortzet. Dit aandeel kan bestaan uit bijvoorbeeld de boerderij en landerijen. Om de zoon in staat te stellen om dit aandeel over te nemen en dus het boerenbedrijf voort te zetten, hebben vader en zoon afwijkende afspraken gemaakt over de waarde van het aandeel. De overige erfgenamen zijn echter van mening dat het aandeel in de nalatenschap tegen een te laag bedrag is overgedragen aan de zoon.

Voorbeeld II

Vader en moeder hebben een eigen woning waar nagenoeg geen hypotheek meer op rust. Gezamenlijk hebben de ouders vier kinderen. Nadat vader en moeder zijn overleden moet de (overwaarde van de) woning verdeeld worden. Drie erfgenamen stellen zich op het standpunt dat de woning moet worden verkocht. Een vierde erfgenaam stelt echter dat hij de woning toebedeeld wil krijgen omdat hij nog in de woning woonde of bijvoorbeeld een emotionele band heeft met de woning.

Als een erfgenaam nog woonachtig is in een woning die onderdeel uitmaakt van het nalatenschap, dan biedt het recht ook de mogelijkheid om de verdeling uit te stellen. Dit kan echter uitsluitend als er sprake is van dat de erfgenaam de woning dringend nodig heeft. Daarnaast kan de verkoop maximaal drie jaar uitgesteld worden.

Voorbeeld III

De erfgenamen kunnen het niet eens worden over de koopsom van een woning die zij willen verkopen. Dit probleem doet zich niet alleen voor bij de verkoop van onroerend goed, maar bijvoorbeeld ook bij de verkoop van sieraden van uw moeder of het antiek dat zich nog in de woning bevond op het moment van overlijden van de langstlevende ouder.

Hoe lost u dit probleem op? Als erfrecht advocaat zie ik een aantal mogelijkheden om dit struikelblok rondom de verdeling van de erfenis op te lossen. U kunt een dagvaarding uitbrengen of – als de zaak spoedeisend is – een kort geding dagvaarding. Vervolgens kunt u een drietal verzoeken doen bij de rechter.

  1. Het toedelen van bijvoorbeeld de woning, sieraden of het antiek aan één van de erfgenamen.
  2. Het veroordelen van één van de erfgenamen tot het vergoeden van de overwaarde aan de overige erfgenamen. Als één van de erfgenamen overbedeeld is.
  3. Het verzoeken om de woning, sieraden of antiek te mogen verkopen en de opbrengst hiervan te verdelen onder de erfgenamen. De rechter staat dan ook vast tegen welke waarde er verkocht mag worden.

Let er wel op dat als u er niet uitkomt, de rechter niet gebonden is aan hetgeen door u wordt gevorderd. De rechter kan daarvan afwijken.

Voorbeeld IV

Tot het nalatenschap behoort een stuk grond. Beide erfgenamen wonen aan een zijde van dit perceel. Eén van de erfgenamen wil het perceel toebedeeld krijgen omdat hij daar zijn vee op wil laten grazen. De andere erfgenaam wil het perceel toebedeeld krijgen om op dit perceel een stal te bouwen.

De rechtbank besloot in dit geval het perceel niet aan één van de erfgenamen moet worden toebedeeld, maar dat ieder van de erfgenamen een helft zal krijgen. Als u een eis formuleert aan de rechtbank moet u deze nauwkeurig omschrijven en ook aangeven wat het belang is van een toewijzing van uw vordering. Bijvoorbeeld waarom het van belang is dat u het volledige perceel tot uw beschikking krijgt en niet maar een helft. Het kan daarbij raadzaam zijn om u daarbij te laten adviseren door een erfrecht advocaat.

Heeft u een erfrechtkwestie en wilt u juridisch advies? Neem dan contact met ons op: wij helpen u graag verder.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.