Wie erft wat in een samengesteld gezin?

Home » erfenis » Wie erft wat in een samengesteld gezin?

De tijd dat scheiden ‘not done’ was en getrouwde koppels hoe dan ook bij elkaar bleven, ligt ver achter ons. Tegenwoordig eindigt ongeveer een derde van alle huwelijken in een scheiding. Veel gescheiden stellen hebben kinderen en hertrouwen na een paar jaar weer. Het samengestelde gezin – waarbij in elk geval één van de partners kinderen heeft uit een eerder huwelijk – komen we daarom steeds vaker tegen. Hierdoor ontstaat de vraag: Wie erft wat?

Deze samenlevingsvorm roept nogal eens wat
vragen op, bijvoorbeeld als het om het erfrecht gaat. Want wat als iemand
hertrouwt en alles aan de nieuwe partner nalaat, hebben de biologische kinderen
dan nergens meer recht op?

Wat staat er in het wetboek?

In het wetboek lezen we dat sinds 2003 de echtgenoot of geregistreerd partner die achterblijft, bescherming krijgt. Voor 2003 konden kinderen hun erfenis meteen opeisen. Daardoor kwam de achterblijvende partner nogal eens in de problemen. Het te verdelen vermogen zit meestal in de woning. De overgebleven partner moest dan het ouderlijk huis verkopen om de kinderen hun erfdeel te betalen. 

Sinds 2003 krijgt de langstlevende alle
bezittingen van de overledene. Kinderen moeten wachten met het opeisen van hun
erfdeel totdat de achtergebleven echtgenoot of geregistreerd partner overlijdt.
Het maakt hierbij niet uit of de langstlevende een ouder of stiefouder is.

Waar heeft u als kind dan nog recht op?

Als er sprake is van een samengesteld gezin en de erfenis gaat naar de echtgenoot of geregistreerd partner die achterblijft, moet u als biologisch kind dan maar toekijken hoe uw stiefouder de erfenis opmaakt? Nee, dat is niet zo. Als kind kunt u dit voorkomen door gebruik te maken van uw wilsrechten. Dan vestigt u vruchtgebruik op uw erfdeel. De erfenis is dan uw eigendom – bijvoorbeeld de helft van het ouderlijk huis – maar de achtergebleven partner heeft het recht van gebruik. Zolang de achtergebleven partner nog leeft, heeft u nog niets aan uw erfdeel, maar uw stiefouder mag het erfdeel ook niet opmaken. 

Vooraf de erfenis vastleggen in een testament

Ouders kunnen aantal zaken rondom de
erfenis ook vooraf vastleggen in een testament. Zo kunnen ze laten vastleggen
dat:

  • De biologische kinderen direct na het overlijden bepaalde spullen krijgen. 
  • De achtergebleven partner vruchtgebruik krijgt, zodat de kinderen dat niet hoeven te regelen. 
  • De kinderen hun erfdeel krijgen als de achtergebleven partner hertrouwt of naar een verzorgingstehuis gaat. 
  • De stiefkinderen net zoveel erven als de biologische kinderen. 
  • Ook de kleinkinderen een deel van de erfenis krijgen, bijvoorbeeld om te gebruiken voor hun studie. 

Het erfrecht is een vrij ingewikkelde kwestie. Het kent veel regels over wie wat erf en in een testament is veel mogelijk. De toename van het aantal samengestelde gezinnen maakt het er ook niet makkelijker op. Wilt u meer informatie of heeft u specifieke vragen, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag om te kijken wat in uw situatie de beste oplossing is. 

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen