Vereffenaar aansprakelijk voor schulden van nalatenschap?

Home » erfenis » Vereffenaar aansprakelijk voor schulden van nalatenschap?

Als er schulden in het spel zijn bij een erfenis, wilt u deze waarschijnlijk niet persoonlijk voor uw rekening nemen. Daarom is het verstandig om goed na te gaan op welke wijze u de erfenis aanvaardt.

Bent u schuldeiser? Lees dan ons artikel:

De rechten van een schuldeiser bij een nalatenschap.

Als u wel de erfenis, maar niet de schulden wilt aanvaarden, kunt u ervoor kiezen de nalatenschap beneficiar te aanvaarden.  De nalatenschap moet dan vereffend worden. Als er geen professionele vereffenaar is, dan zijn de erfgenamen gezamenlijk vereffenaar.

Kunnen schuldeisers u als vereffenaar aansprakelijk stellen? Check altijd de volgende vier punten.

Checklist aansprakelijkheid vereffenaar

Volgens de wet ga je als vereffenaar een verbintenis aan. Toch kan een schuldeiser een erfgenaam niet zomaar aansprakelijk stellen. In de wet staat vermeld dat een erfgenaam niet verplicht is een schuld van de nalatenschap uit zijn privé  vermogen te voldoen tenzij hij:

1 De nalatenschap zuiver heeft aanvaard.
2 De voldoening van de schuld verhindert en hem daarvan een verwijt kan worden gemaakt.
3 Opzettelijk goederen van de nalatenschap zoek maakt, verbergt of op andere wijze wegneemt uit de nalatenschap .
4 Ernstig te kort schiet in de vervulling van zijn verplichtingen.

vereffenaar aansprakelijk?

Voorbeeld

Deze kwestie is onlangs behandeld in een uitspraak van de rechtbank Limburg op 6 februari 2018. Het volgende was aan de hand. Erflater had een schuld bij het Landelijk Incasso Centrum.

Erflater was overleden en de erfgenamen hadden de nalatenschap beneficiair aanvaard. Het Landelijk Incassobureau verleende de erfgenaam die beneficiair had aanvaard en tevens vereffenaar was uitstel van betaling.

Aan dat uitstel was wel een voorwaarde verbonden. Namelijk dat de vereffenaar/erfgenaam voor 1 maart 2018 zekerheid gaf voor de betaling van de schuld aan het Landelijk Incassocentrum.

De vereffenaar kon daar niet aan voldoen. Het Landelijk Incassobureau stelde de erfgenaam toen privé aansprakelijk, omdat de vereffenaar/erfgenaam geen zekerheid kon geven en ook geen betaling kon doen.

Vereffenaar niet aansprakelijk

De kantonrechter heeft met deze stelling van het Landelijk Incassocentrum korte metten gemaakt. Volgens de kantonrechter staat vast dat de erfgenaam beneficiair aanvaard heeft en de nalatenschap een afgescheiden vermogen is.

Het feit dat de nalatenschap onder het voorrecht van de boedelbeschrijving is aanvaard staat voorop. En er is geen sprake van een van de vier bovengenoemde verwijten. De vereffenaar/erfgenaam kan niets worden verweten en hij heeft ook niet de voldoening van de schuld verhinderd.

Daarom mag het Landelijk Incassobureau de schuld niet verhalen op het privé vermogen van de vereffenaar. Immers, als er geen geld is in de nalatenschap dan kan er eenvoudigweg niet worden betaald. De vordering van het Landelijk Incassobureau is afgewezen.

Laat u zich altijd goed informeren wanneer een schuldeiser u als erfgenaam en vereffenaar aansprakelijk stelt. U kunt de vordering wellicht ongeldig laten verklaren. Gespecialiseerd erfrecht advocaat Jan Damstra informeert u hier graag verder over. Neem vrijblijvend contact op.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Alles over vereffening

Recente erfenis artikelen