Verdeling van de woning bij erfenis

Een groot aantal problemen tussen erfgenamen ontstaat met name op het moment dat er een of meerdere woningen en of bedrijfspanden tot een erfenis behoren.

Zo kan het voorkomen dat een van de kinderen stelt dat hij het meeste recht heeft op de woning omdat hij tot op het moment dat vader en moeder zijn komen te overlijden nog in de woning woonde. Of een kind stelt dat het beter is om de woning te verhuren in plaats van te verkopen. Het is beter verwachten tot dat de markt aantrekt zodat er een hogere prijs kan worden behaald. Wat kunt u doen als u toch vindt dat de woning moet worden verkocht, zodat uw erfdeel kan worden uitbetaald? Dat leest u in dit artikel.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Verdeling van de woning bij erfenis

Een groot aantal problemen tussen erfgenamen ontstaat met name op het moment dat er een of meerdere woningen en of bedrijfspanden tot een erfenis behoren.

Zo kan het voorkomen dat een van de kinderen stelt dat hij het meeste recht heeft op de woning omdat hij tot op het moment dat vader en moeder zijn komen te overlijden nog in de woning woonde. Of een kind stelt dat het beter is om de woning te verhuren in plaats van te verkopen. Het is beter verwachten tot dat de markt aantrekt zodat er een hogere prijs kan worden behaald. Wat kunt u doen als u toch vindt dat de woning moet worden verkocht, zodat uw erfdeel kan worden uitbetaald? Dat leest u in dit artikel.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Partijen kunnen door de rechter worden gedwongen om actief mee te werken aan de verkoop van de woning.

Bij een erfenis verdelen maakt de woning onderdeel uit van een onverdeelde gemeenschap, nalatenschap, waar meerdere erfgenamen recht op hebben. Volgens de wet is het zo dat niemand in een onverdeelde gemeenschap hoeft te blijven.

De rechtbank Oost Brabant heeft in december 2014 (2014: 8101) in een vergelijkbare zaak beslist. In deze zaak waren brief en zus het het niet eens over de wijze van de verdeling van de nalatenschap van moeder, in het bijzonder de woning.

Volgens artikel 3: 178 BW kan ieder van de deelgenoten te allen tijden verdeling van de nalatenschap vorderen. Een mogelijkheid is om deze verdeling uit te stellen met inachtneming van een termijn van drie jaar. Geen van de partijen heeft daar een beroep op gedaan. Zowel broer als is wilden direct verdelen.

Broer en zus konden het niet eens worden over de te hanteren vraagprijs: tegen welk  bedrag de woning daadwerkelijk verkocht mocht worden. Zus wilde de woning graag toebedeeld krijgen.

Zus had de woning al laten waarderen door een eigen makelaar voor een bedrag van € 375.000. Echter, deze prijs vond zij te hoog.

De rechtbank heeft beslist dat zus de verkoopopdracht aan de makelaar die men in de hand had genomen dient te eerbiedigen. Als partijen niet tot overeenstemming komen over de vraag en koopprijs dan zal deze makelaar een bindend advies vaststellen, alsmede de vraag en koopprijs mogen verlagen als de woning niet kan worden verkocht.

Een dergelijke procedure is niet ingewikkeld. Een van de erfgenamen kan zich met advocaat richten tot de rechtbank met het verzoek om een makelaar aan te wijzen die de woning zal moeten verkopen. Aan de rechter kan worden gevraagd dat partijen zijn gebonden aan het advies van de makelaar met betrekking tot de vraagprijs en de koopprijs. Als de woning bijvoorbeeld binnen zes maanden niet wordt verkocht dan zijn partijen gebonden aan het advies van de makelaar om de vraagprijs van de woning te laten zakken.

Partijen kunnen door de rechter worden gedwongen om actief mee te werken aan de verkoop van de woning. Als een van de partijen weigert om de makelaar tot de woning toe te laten dan kan aan de rechter worden gevraagd om de onwillige partij indien deze niet meewerkt te veroordelen voor iedere weigering die plaatsvindt een boete te betalen van bijvoorbeeld € 1000 per overtreding.

Ook is het mogelijk als een van de partijen weigert om zijn handtekening bij de notaris te zetten om de woning aan de koper te leveren om aan de rechter te vragen om het vonnis van de rechter in de plaats te doen treden van deze handtekening, zodat de onwillige erfgenaam buitenspel wordt gezet.

Heeft u te maken met een soortgelijke situatie met een erfenis verdeling? Wij staan u graag bij met advies over de wijze waarop u dient te handelen. Neem contact op met Erfrechtshulp voor een gratis eerste intake.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.