Belangrijke uitspraak omtrent vaststelling wilsbekwaamheid

Home » erfenis » Belangrijke uitspraak omtrent vaststelling wilsbekwaamheid

Het komt vaak voor dat kinderen een rechtszaak aanspannen, omdat ze hun overleden vader of moeder wilsonbekwaam achten ten tijde van de laatste wijziging van het testament. Dit zijn ingewikkelde zaken, omdat de notaris de wilsonbekwaamheid van zijn cliënt nooit zal toegeven. Dan zou hij immers zelf laakbaar hebben gehandeld. De huisarts biedt ook geen oplossing, want die wil zijn beroepsgeheim niet schenden. Zo lopen kinderen tegen een muur op.

Ouder dement bij laatste testamentswijziging

Kinderen willen de rechter ervan overtuigen dat hun vader of moeder aan dementie leed toen het testament voor de laatste keer werd gewijzigd, waarbij zij buiten de boot vielen ten faveure van hun nog levende stiefmoeder.

Hoe kunnen kinderen aantonen dat hun vader ten tijde van de testamentswijziging inderdaad wilsonbekwaam was?

Een mogelijkheid is om in een bodemprocedure aan de rechtbank te vragen om een medisch deskundige te benoemen die het medisch dossier mag inzien. Het nadeel daarvan is dat deze deskundige zich dan enkel en alleen mag uitlaten over de vraag of uit het medisch dossier blijkt dat vader wilsonbekwaam was op het moment van de testamentswijziging. Vervolgens bent u overgeleverd aan de bodemrechter.

Hoe zal hij deze bevindingen wegen en beoordelen? Bovendien wordt zo’n deskundige niet zomaar aangesteld. U zult feiten en omstandigheden moeten kunnen noemen die de schending van het beroepsgeheim rechtvaardigen.

Kinderen dagvaarden verzorgingstehuis

Onlangs speelde een dergelijke zaak bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De kinderen van een overleden vrouw hadden het verzorgingstehuis gedagvaard waar zij was opgenomen. Bij de vrouw was in 2012 dementie vastgesteld.

In 2014 kreeg ze de indicatie ZZP-5 (beschermd wonen met intensieve dementiezorg). Een jaar later deed de erflaatster een opmerkelijke wijziging van haar testament. Ze liet plots de helft na aan de dochter met wie ze het meest contact had en die haar ook sociaal had geïsoleerd. De overige drie kinderen kregen ieder nog slechts een zesde deel.

Deze kinderen eisten van de
rechter dat die het verzorgingstehuis dwong om inzage te geven in het
patiëntendossier. De rechter oordeelde op basis van vijf voorwaarden.

 • Er zijn aanwijzingen dat de erflaatster ten
  tijde van de testamentswijziging wilsonbekwaam was. De kinderen konden aantonen
  dat zij de hoogste CIZ-indicatie had.
 • De notaris had tijdens de opstelling van het
  testament onvoldoende vastgesteld of de vrouw wilsbekwaam was. Er was al een klacht
  ingediend die door de Kamer voor het Notariaat is gehonoreerd. 
 • Er was geen enkele andere manier om erachter te
  komen of de vrouw wilsbekwaam was of niet.
 • Een getuigenverhoor had geen zin, omdat de
  betrokken medici zich zullen beroepen op hun beroepsgeheim.
 • Een medisch deskundige doet het belang van de
  kinderen tekort om zelf te kunnen bepalen of de informatie in het dossier
  bruikbaar is.

Dus oordeelde de rechter dat de kinderen
inderdaad inzage moesten krijgen in het zorgdossier.

Schending beroepsgeheim belangrijke uitspraak

Gespecialiseerd erfrechtadvocaat mr. Jan Damstra noemt de uitspraak ‘van groot belang voor de rechtspraktijk’. “Dit, omdat de voorzieningenrechter in een kort geding heeft geoordeeld dat het
medisch beroepsgeheim mag worden geschonden. Een voordeel van een kort geding is dat er binnen vier weken nadat er is gedagvaard een vonnis ligt.” 

Damstra vervolgt: “Ik verwacht zelfs dat indien er met een kort geding wordt gedreigd een huisarts van een zorginstelling bereid zal zijn
om geen dan wel minimaal verweer te voeren enkel en alleen maar om hun medisch beroepsgeheim te doorbreken en om er voor te zorgen dat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.” 

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen