Testament onrechtmatig? Vernietiging testament kan nu ook vóór overlijden

Home » erfenis » Testament onrechtmatig? Vernietiging testament kan nu ook vóór overlijden

Een testament is iets waar verschillende partijen een belang bij hebben. Met name de kinderen zien het liefst een zo eerlijk mogelijk verdeelde erfenis. Niet voor niets ontstaan er soms hele familieruzies omdat de één volgens de ander in het voordeel is gesteld. 

We krijgen dan ook geregeld de vraag of een testament nietig verklaard kan worden. Soms wordt gevraagd om vernieting van het testament zelfs al vóór het overlijden van de erflater, bijvoorbeeld omdat er vermoeden is van financieel misbruik van een kwetsbaar persoon.

Testament nietig verklaren

Tot 2019 was het antwoord dan altijd: nee dat kan niet. Zolang iemand nog leeft, is het niet mogelijk om een testament nietig te verklaren. De nalatenschap valt immers pas open na overlijden van de erflater, pas daarna is er sprake van een rechtsverhouding. Daarvoor is nog niet zeker of het testament daadwerkelijk in werking zal treden.

Vernietiging testament

Inmiddels is de situatie veranderd. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in 2019 een testament nietig verklaard tijdens het leven van de erflater. De reden was dat de toekomstige nabestaanden van mening waren dat het testament onrechtmatig tot stand was gekomen. 

Hoewel er nog geen sprake was van een rechtsverhouding, vond de rechtbank dat de nabestaanden toch een verklaring voor recht konden aanvragen, ook is het nog niet aannemelijk dat de toekomstige situatie zich daadwerkelijk zal voordoen.

Bescherming tegen financieel misbruik

Er is dus jurisprudentie. Deskundigen vinden het wenselijk dat een kwetsbaar of wilsonbekwaam persoon en de de nabestaanden beschermd moeten worden tegen financieel misbruik. Maar dat kan alleen als er wordt voldaan aan heel strenge voorwaarden. 

Ten eerste moet er een verklaring voor recht aangevraagd worden. Ten tweede moet degene die het aanvraagt voldoende belang hebben bij het nietig verklaren van het testament. Vervolgens moet worden aangetoond dat de erflater wilsonbekwaam was toen het testament werd opgesteld. 

Alle belanghebbenden bij elkaar

Maar de belangrijkste voorwaarde is dat alle partijen die zijn verbonden met de erflater, op welke manier dan ook, bij de procedure betrokken moeten worden. Dat betekent dat niet alleen de erflater, de eiser en de gedaagde betrokken worden, maar iedereen die in het testament wordt genoemd en iedereen die partij zou zijn als het testament nietig wordt verklaard.

Wie zo’n zaak wil beginnen, zal dus een advocaat nodig hebben die goed zijn of haar huiswerk doet. Als iemand wordt vergeten, dan is er een escape. Deze partijen kunnen er dan alsnog voor zorgen dat de nietigverklaring niet doorgaat.  

Doorzettingsvermogen en de juiste advocaat

Het is dus niet onmogelijk om tijdens het leven een testament nietig te laten verklaren, maar vergt wel doorzettingsvermogen en een advocaat die geen middel onbeproefd laat. Maar wanneer sprake is van financieel misbruik, is het zeker de moeite waard.

Heeft u zelf het vermoeden dat uw vader of moeder slachtoffer is van financieel misbruik? Dr. Jan Damstra gaat samen met u kijken naar de mogelijkheden en zoekt het voor u uit. Benieuwd wat hij voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op!

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen