Testament checklist erfenis regelen in vijf stappen

Steeds vaker komt het voor dat er na overlijden onenigheid ontstaat over de erfenis wanneer zaken niet goed zijn vastgelegd in een testament. Bij een verdeling van de nalatenschap komt heel wat kijken. Zorg er daarom voor dat u alles goed heeft vastgelegd. Deze punten van onze testament checklist erfenis mag u zeker niet missen.

 

1 Welk soort testament kiest u?

Er zijn verschillende vormen van testamenten. Een testament kiest u op basis van uw persoonlijke situatie. Welk testament fiscaal het meest voordelig is voor de erfgenamen verschilt per situatie. U kunt kiezen uit:

-Langstlevende testament

De langst levende partner is erfgenaam en betaalt erfbelasting over de nalatenschap. De erfbelasting van de kinderen komt ten laste van de nalatenschap en dient betaald te worden door de langstlevende partner.

Tweetrapsmaking

De erfenis gaat naar de langstlevende partner. De kinderen erven het restant van de nalatenschap als de langstlevende partner komt te overlijden. Pas dan betalen de kinderen ook erfbelasting.

-Alleenstaande testament

Als alleenstaande moet je het testament ook vastleggen als je niet wilt dat de erfenis wettelijk verdeeld wordt. Indien je als alleenstaande kinderen hebt kun je naast de erfenis ook de voogdij regelen in het testament.

-Echtscheidingstestament

Met een echtscheidingstestament voorkomt u dat (een deel van) uw vermogen bij uw ex-partner terecht komt.

 

2 Is er een executeur testamentair nodig en wat worden de bevoegdheden?

Om uw nalatenschap na overlijden uit te voeren moet u een executeur testamentair aanwijzen. Uw financiën moeten verdeeld worden en uw begrafenis geregeld. Deze taken mag u ook verdelen over meerdere personen. De drie taken zijn: begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. U mag personen van vlees en bloed aanwijzen, maar het kan ook een instantie of een rechtspersoon zijn. De beloning voor de executeur is doorgaans 1% van het totale vermogen van de erfenis op moment van overlijden.

 

3 Welke clausules wilt u opnemen?

Door een clausule op te nemen in het testament, stelt u bepaalde voorwaarden aan de erfenis en de erfgenamen. Zo kunt u een ontervingsclausule opnemen, waarmee u iemand onterft. Met de uitsluitingsclausule voorkomt u dat de erfenis na overlijden van de erfgenaam bij de schoonfamilie terecht komt. En met een echtscheidingsclausule zorgt u ervoor dat uw ex geen erfgenaam wordt, indien de scheiding nog niet officieel als u komt te overlijden. Zo zijn er nog veel meer clausules die u, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen, kunt opnemen in uw testament.

 

4 Wat zijn uw wensen?

Bedenk of u nog specifieke wensen heeft. Wilt u bijvoorbeeld schenken aan een goed doel? Dan kunt u dit opnemen in uw testament. Over dit bedrag hoeft geen erfbelasting betaald te worden. Zijn er kinderen en kleinkinderen? Bedenk dan hoe u deze wilt nalaten. En wat gebeurt er met het huis of levensverzekeringen als u die in bezit heeft? Wellicht heeft u tijdens uw leven schenkingen gedaan. Deze moeten in mindering worden gebracht op de erfenis. Zo zijn er nog veel meer zaken van belang.

 

5 Zorg voor een verklaring van wilsbekwaamheid

Steeds vaker wordt er melding gemaakt van erfenisconflicten. Een ontevreden of onterfde erfgenaam kan dan vragen stellen bij uw wilsbekwaamheid toen u het testament opstelde. Bij dementie of een andere ziekte kan er sprake zijn van een wilsonbekwame erflater. Zorg in zo’n geval voor een medische verklaring. Dat voorkomt veel conflicten rondom de erfenis wanneer u er niet meer bent.

Het erfrecht zit ingewikkeld in elkaar. Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht kan u hierover waardevolle informatie bieden. Heeft u vragen over de erfenis, testament of een ander onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met Jan Damstra.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen