Ouders overleden maar niet op de hoogte gesteld?

Het is pijnlijk, maar het komt toch regelmatig voor: één of beide ouders zijn overleden zonder dat één van de kinderen hiervan op de hoogte is gesteld. Als het kind erachter komt, zijn er vaak allerlei vragen van juridische aard. Gelukkig is er een oplossing.

Bijna wekelijks word ik gebeld met de volgende vraag: “Ik ben erachter gekomen dat één van mijnouders is overleden en ik ben daar helemaal niet van op de hoogte gesteld. Wat moet ik doen?” Het komt erop neer dat u – noch van uw familie noch van denotaris – bericht heeft gehad.

Het kan betekenen dat u bent onterfd. Dan mag de notaris u immers niet aanschrijven. Ook is het mogelijk dat uw vader of moeder geen testament had. Heeft u nog contact met broers, zussen, ooms of tantes dan kunt u uiteraard het beste eerst bij hen te rade gaan.

De rol van de gemeente

Is dit niet mogelijk, dan kunt u bij de gemeente waar uw ouder is overleden een overlijdensakte opvragen. Stuur een kopie daarvan samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar het Centraal Testamentenregister in Den Haag en vraag of er een testament is opgemaakt en zo ja bij welke notaris. U ontvangt vervolgens netjes een briefje van het Centraal Testamentenregister met de gevraagde informatie.

Belangrijke vragen

Is er een testament dan is de volgende stap om contact op te nemen met de notaris en een afschrift van het testament op te vragen. Bent u onterfd dan krijgt u enkel de passage te zien waarin staat dat u onterfd bent. Vraag ook wie de executeur is, want diegene wordt uw aanspreekpunt. U kunt hem vragen om u een boedelbeschrijving en de aangifte van de erfbelasting toe te sturen, zodat u uw erfdeel kunt vaststellen.

Hulp van de erfrechtadvocaat bij overleden van ouders

Wil de executeur niet meewerken dan bent u op het punt aangekomen dat u het beste een erfrechtadvocaat kunt raadplegen. Wacht daar niet te lang mee, want als u bent onterfd dan heeft u maar vijf jaar de tijd om uw erfdeel op te eisen. Daarna vervallen al uw rechten.

Zo ziet u dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om er, weliswaar via een omweg, achter te komen waarom u niet op de hoogte bent gesteld van het overlijden van een van uw ouders en wat uw rechten zijn. Mogelijk kunt u alsnog aanspraak maken op eendeel van de erfenis. Ik kan u daar bij helpen. Vraag vrijblijvend advies aan via het intakeformulier.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen

Coronavirus > We doen er alles aan om u snel en goed te helpen. Ontdek hoe we onze dienstverlening hebben aangepast.